Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

opercular nedir?

opercular : a. Operculum'a ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biped : a. 1. İki yaağı bulunan, iki ayaklı; 2. İki ayaklı herhangi bir hayvan.


carbonate : n.&v. biochem. Karbonat, karbon asidi ile bir esansın bileşiminden hasıl olan bir tuz, kömür haline koymak, kömürleştirmek, yakmak.


cell : n. Hücre, göze, göz kapalı boşluk, odacık, cellula.


cone : n. Mahrut, koni, conus.


coxitis : n. Kalça kemiği iltihabı.


esthesiometer : n. Herhangi bir duyumla ilgili hassasiyeti ölçen alet, özellikle derinin duyum yeteneğini ölçen alet.


folliculitis : n. Folikül iltihabı, folikülit.


uterorectal : a. Uterus ve rektuma ait olan, her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


uterosacral : a. Ralim ve sakruma ait.


hydatidiform : a. Hidatide benzer.


isophoria : n. İki gözün görm eeksenlerinin mutabakatı, izofori.


karyolobism : n. Hücre nüvesinin loplu olma hali (özellikle lökosit nüvesi).


leucomaine : n. Canlı hayvan dokusundan alınan bir alkaloid


logoneurosis : n. Konuşma bozukluğu ile görülen nevroz.


omentitis : n. Omentum iltihabı, omentit.


parallergia : n. Belli bir allerjen'e karşı oluşan duyarlığın, vücudu diğer alerjenlere karşı da hassas kılacak zemin yaratması, parallerji.


pentasaccharide : n. biochem. Hidroliz olduğunda boş molekül monosakarid veren bileşik şeker.


piarachnitis : n. See: Leptomeningitis.


poikiloblast : n. Büyük ve nüveli kırmızı seri hücresi.


radiocurable : a. Radyasyonla şifa bulur, ışınımla tedavi olunabilir.