Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

opercular nedir?

opercular : a. Operculum'a ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiorrhaphy : n. Kalb cidarının dikilmesi, travmatik cerrahide uygulanan bir yöntem.


cataplasia : n. Gelişmiş doku hücrelerinin yapı ve şekil bakımından ilkel veya embriyonik şekillerine dönüşmesi, bu tarz gerileyici değişimlerle belirgin doku atrofisi.


cholecystonephrostomy : a. Safra keseis ile böbrek pelvisi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


condense : v. Biochem. teksir etmek, takdir etmek.


dactylogryposis : n. El parmaklarının devamlı kasılı halde bulunuşu, el parmaklarının devamlı fleksiyon halini muhafaza edişiyle belirgin durum.


distilate : v. Damıtma sonucu elde edilen madde, damıtık madde.


fugitive : a. 1. Gezgin; 2. Süreksiz, geçici; 3. Solar (renk).


galvanization : n. Galvanik cereyanla tedavi.


gastrospasm : n. Mide spazmı.


lagophthalmus : n. Gözkapaklarındaki bir arıza dolayısile gözün tamamen kapanmaması, lagoftalmi.


hapalonychia : n. Tırnakların anormal yumuşaması.


hypometabolism : n. Metabolizma azalmas.


neurospongioma : n. See: Neuroglioma.


neurosuture : n. See: Neurosyphilis, n. sinir sistemi farengisi.


odontic : a. See: Dental.


panhysterectomy : n. Uterusun tamamen çıkarılması, panhisterektomi.


pepsinogenous : a. Pepsiniferous.


provisional : a. 1. Muvakkat, geçici; 2. İğreti (diş).


stearrhea : n. Derinin yağ guddelerinden çıkan ifrazatın anormal şekilde artması.


thymopsyche : n. Zihnin hissi yönü.