Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

opercular nedir?

opercular : a. Operculum'a ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

californium : n. biochem. Cf sembolü ile bilinen, atom no: 98 ve atom ağırlığı 242 olan kimyasal element, kaliforniyum.


copremesis : n. Dışkı kusma.


curability : n. Tedaviden istifade yeteneği, iyileşme yeteneği, şifa oranı.


debridement : n. F. Cerrahide bir yarada bulunan bütün yabancı cisimlerle, hasarlı veya enfekte dokuların tamamen çıkarılması, temizlenmesi.


phthirus : n. Bir çeşit bit.


granum : n. See: Grain.


hellebore : n. biochem. "helleborus niger" ve H.viridis" (Harbak ve Çöpleme)den alınan zehirli bir madde.


hemocidal : a. Kan hücrelerini yok eden.


hydrothionemia : n. kanda hidrojen sülfat bulunması.


inaccessibility : n. Psikiyatride, şahsın reaksiyon vermediğini belirten bir deyim.


intracardiac : a. Kalbde bulunan veya hasıl olan.


isomorphism : n. Aynı şekilde olma, şekil benzerliği (eşitliği), izomorfizm.


labile : a. Kararsız, çabuk değişen.


levo : pref. Sol.


mesosigmoid : n. Sigmoid dirseği mezosu.


micrococcus : n. Küre şeklindeki (küresel) bakteriler, mikrokoküs.


myomalacia : n. Marazi kas yumuşaması, miyomalasi.


organize : v. 1. Uzuvlaştırma,k organ oluşturmak; 2. Uzuvlaşmak.


parahepatic : a. Karaciğer'e yakın, karaciğer'e komşu, karaciğer'e bitişik.


promethazine : n. Toksisitsi düşük olan güçlü bir antistaminik.