Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

opalgia nedir?

opalgia : n. Yüz nevraljisi, nevraljik yüz ağrısı, opalji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalotribe : n. Fetüs başını ezmeye ve çekmeye mahsus özel doğum aleti.


deviance : n. Normalden sapma, nomalden uzaklaşma, düşünüş ve davranış bakımından normal kabul edilen durumun dışına çıkma.


diaminuria : n. İdrarda diamin'lerin bulunuşu.


erythrophobia : n. 1. Yüz kızarmasından aşırı korkma; 2. Kırmızıdan korkma, kırmızı şeylere karşı ürküntü duyma.


galeropia : n. Cisimlerin aşırı parlak görülmesi hali.


hex(a)- : pref. Altı.


hirudiniasis : n. Sülüklerle meydanag elen enfeksiyon, sülüklerin deride kan emdikleri yerlerin iltihaplanıp ülserleşmesi ve devamlı kanama eğilimi göstermesiyle belirgin enfestasyon.


holosteosclerosis : n. Yaygın osteoskleroz.


hydrometer : n. biochem. Sıvıların yoğunluğunu ölçmeğe mahsus bir laboratuvar aleti, hidrometre.


hyperglycistia : n. Dokulardaf azla şeker birikmesi.


meditarsal : a. Ayakbileği (tarsus) merkezine ait.


monoblepsia : n. Tek renk görme, monoblepsi.


mucopus : n. İris ihtiva eden mukus.


oppilative : a. 1. Tıkayıcı; 2. Peklik (inkıbaz) verici, kabzedici.


osteodentoma : n. Kemik ve dentinden oluşmuş diş tümörü.


palatopharyngeal : a. Damak ve yutak'la ilgili.


photolytic : a. Fotolize ait.


postpuberal : a. See: Postpubescent.


putrefy : v. 1. Çürümek, kokuşmak, normal yapısını kaybetmek; 2. Çürütmek, kokuşmaya sebep olmak.


rectoscope : n. Rektum muayenesine yarayan alet, rektoskop, proktoskop.