Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

opalgia nedir?

opalgia : n. Yüz nevraljisi, nevraljik yüz ağrısı, opalji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canker : n. Ağızda meydana gelen yara veya şiş.


borborygmus : n. Mide veya barsaklardaki gazın meydana getirdiği gurultu sesi, gaz gurultusu.


cirrhotic : a. 1.Siroza ait; 2. Sirozlu.


cognition : n. Aklın bilme veya idrak kabiliyeti.


condenser : n. 1. Buhar, gaz veya sıvı haldeki maddeyi sıkıştıran makina; 3. Elektrik kondansatörü; 3. Işık kaynağından gelen ışınları belli bir noktada toplayan mercek, özellikle mikroskopun teksif merceği.


dendron : n. Sinir hücresinin dallanma gösteren protoplazmki uzantısı, dendrit.


diagnostic : a.&n. 1. Teşhise ait; 2. Araz.


forewaters : n. Amnion kesesinde, fetüs'ün presente kısmı önünde bulunan amnion sıvısı.


hydrotis : n. Kulakta, özellikle iç kulakta seröz sıvı toplanması.


hyperepinephrinemia : n. Kanda aşırı miktarda adrenalin bulunması.


injected : a. Şişmiş, şişkin.


irascible : a. Çabuk öfkelenir, kolay kızar.


odontolith : n. Diş taşı.


oligidria : n. Ter ifrazı azalması, terleyememe.


overt : a. Açıkça görülen, çok belli.


paraovarian : a. See: Parovarian.


perfusion : n. 1. Üzerine veya içine dökme, 2. Sıvı şeklindeki ilaçları vücuda verme.


pneumonemia : n. Akciğer konjestiyonu, pnömonemi.


prostatalgia : n. Prostat ağrısı.


prostatocystotomy : n. Mesane ve prostat ameliyatı.