Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

oophorrhagia nedir?

oophorrhagia : n. Ovaryum'dan gelen kanama, yumurtalık kanaması, ooforaji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesterolemia : n. Kanda kolesterol bulunması


clawhand : n. Parmak kaslarındaki atrofi sonucu elin pençe şeklini alması ilebelirgin durum, pençe el (Metakarpofalangeal eklemlerde ekstensiyon, interfalangeal eklemlerde fleksiyon söz konusudur).


cytoplasmic : a. Sitoplazma ile ilgili.


fibromuscular : n. Bağ ve adale dokusuna ait olan, her iki dokuyu da ilgilendiren.


fomite : n.Enfeksiyonla teması olan ve enfeksiyon nakletme özelliği gösteren herhangi bir cisim.


homotransplant : n. Aynı türün benzeri olmayan bireyleri arasında yapılan doku ve organ nakli.


hypomenorrea : n. Adetin eksik olarak görülmesi, aybaşı kanı noksanlığı.


ideoplastia : n. Hipnotize edilen hastada meydana gelen hipnotist'in telkinlerine müsait sakin durum.


hypocalcemia : n. Kanda kalsiyum azalması, hipokalsemi.


iridokinesis : n. İrisin daralması ve genişlemesi, iridokinez.


leptotrichia : n. Düz veya hafif eğri şekil gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


leukocyturia : n. İdrarda lökosit bulunması, lökosit işeme, lökositüri.


neomembrane : n. Sun'i (yalancı) zar.


obstipation : n. See: constipation.


orthodiagram : n. Ortodiagrafi yoluyla elde edilen film.


pancreatolipase : n. Pankreas özsuyunda bulunan yağları eritici enzim.


pleochroic : a. Değişik yönlerden bakıldığında farklı renkler gösteren.


pro re nata : adv. Duruma göre, icaba göre.


pseud(o) : pref. Yalancı, yanlış psödo.


pyridine : n. biochem. Katrandan elde edilen antiseptik bir madde (C5H5N)