Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

oophorrhagia nedir?

oophorrhagia : n. Ovaryum'dan gelen kanama, yumurtalık kanaması, ooforaji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrosternal : a. Kaburga kıkırdaklarını ve sternumu ilgilendiren, bu oluşumlara ait.


deaf : n. sağır.


dendrite : n. Sinir hücresine giden icne bir lif.


evacuate : v. Vücuttan çıkarmak, boşaltmak.


exotropia : n. Dışa şaşılık.


expire : v. 1. Soluk vermek, nefes vermek; 2. Ölmek son nefesini vermek.


galactopoietic : a. Süt husuli ile ilgili.


globulinemia : n. Kanda globulin bulunması, globülinemi.


grimace : n. Yüz ekşitme, surat buruşturma.


hyperdactylia : n. Fazla parmaklılık, hiperdaktili.


intrinsic : n. 1. İçerden olan sebeplerle meydanag elen; 2. Bir şeyin içerisi ie ilgili olan, entrensek.


ogival : n. Damağın orta kısmı yuvarlak olmayıp sivri olan kemer şeklinde olması hali, ojival.


parametrium : n. Uterus çevresnideki hücreli doku, parametriyum.


paramyoclonus : n. Çeşitli kas gruplarında zaman zaman kendini gösteren bibiri arkasına istemdışı kasılma ve gevşeme hareketleriyle belrigin klinik tablo.


periodicity : n. Belirli aralıklarla aynı olayın yeniden oluşması, belli aralarla tekrarlama.


pregnanediol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan bir sterol.


preventorium : n. Prevantoryum, ihtiyat teadvisi yapılan hastane.


punctate : a. Benekli, nokta nokta, lekeli.


quadrigemina : n. Ortabeyin arka yüzü ve dördüz cisimleri, corpora quadrigemina.


subsultus : n. Kas titremesi hastalığı, tik.