Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

oophorrhagia nedir?

oophorrhagia : n. Ovaryum'dan gelen kanama, yumurtalık kanaması, ooforaji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calenture : n. 1. Sıcak memleketlere mahsus şiddetli humma; 2. Güneş çarpamıs


Esmarch's Bandage : n. Uzuvlarda yapılacak ameliyatların kansız bir alanda yapılmasını sağlamak için kullanılan kauçuk bant.


hyperchlorhydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit fazlalığı.


interosseous : a. İki kemik arasında bulunan, kemiklerarası.


kyphos : n. Kambur.


lying-in period : n. Doğum sona erdikten soraki ilk 10 günü kapsayan erken devre.


masculinize : v. Erkekleştirmek, kadınlarda erkek vasıfları meydana getirmek.


menorrhalgia : n. Menstruasyon sırasında duyulan sancı, aybaşı ağrısı, menoralji.


multicuspidate : a. Çok zirveli.


oosperm : n. Yeni döllenmiş yumurta.


orchido- : pref. See: Orchi-.


parietal : a. Herhangi bir organın duvarlarına ait,çepere ait, parietalis.


plethoric : a. 1. Pletor hali ile ilgili; 2. Pletor hali gösteren, pletor ile belirgin.


polygraph : n. Nabız kaydeden silindirik cihaz, poligraf.


prediastolic : a. 1. Diyastol başlangıcıyla ilgili; 2. Diyasotl'den hemen önce (görülen veya oluşan).


quinate : n. biochem. Kinik asit tuzu, kinat.


rachiomyelitis : n. Belkemiği iliği iltihabı.


rhinonecrosis : n. Burun kemikleri nekrozu.


rubriblast : n. Proeritroblast.


sensitize : v. Duyarlı hale getirmek, hassaslaştırmak.