Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

oophorrhagia nedir?

oophorrhagia : n. Ovaryum'dan gelen kanama, yumurtalık kanaması, ooforaji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caseation : n. Yumuşak, peynir gibi bir kütlenin oluşması, tüberkülozda olduğu gibi.


cranium : n. Kafatası, kafa (kemiği), kranum


dicrotism : n. Nabzın çift atması, dekrotizm.


dioxide : n. biochem. Dioksit.


gastritis : n. Mide iltihabı, gastrit.


genitalia : n. pl. Üreme organları.


gluteal : a. İlyeye ait.


homodromous : a. Aynı veya mutat yönde bulunan veya hareket eden.


hydragogue : n. Kuvvetli müshil.


hypopiesis : n. Fevkalade düşük tansiyon.


intuition : n. 1. İçe doğma; 2. Muhakeme kullanmadan meydanda olmayan bir şeyi sezme, sezgi; 3. Nüfuzunazar.


locus : n. (pl. Loci). Yer, lokus.


megalocerus : n. Alnında boynuzumsu bir veya birkaç çıkıntı gösteren hilkat garibesi.


oropharynx : n. Ağız ve dil arkasındaki farenks parçası, yumuşak damak ve epiglot üst kenarı arasındaki farenks bölümü, orta yutak.


osculum : n. (pl. oscula). Ağızcık, küçük delik.


peccant : a. 1. Hasta, mariz, sıhhatsiz; 2. Sıhhati bozan, hastalığa sebep olan.


rachidian : a. Omurgaya (belkemiğe)'ya ait.


refection : n.İyileşme, düzelme, normal duruma gelme.


rhinopharyngeal : a. Burun ve gırtlağa ait.


salicylamide : n. Etkisi salisilatlara benzeyen orta şeddette bir analjezik madde.