Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

onychopathology nedir?

onychopathology : n. Tırnak hastalıkları patolojisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorophenothane : n. biochem. Ensektisid olarak kullanılan bir DDT türvvi.


concussion : n. 1. Şiddetli sarsıntı; 2. Şiddetli sarsıntının meydana getirdiği şok hali, şiddetli sarsıntının yumuşak dokuda sebep olduğu zedelenme veya harabiyet.


dermographism : n. Sivri uçla deri çizildiği vakit görülen deri reaksiyonları (beyaz, kırmızı çizgi, papül oluşu, derinin diken diken olması).


entamebiasis : n. Entaboeba cinsi protozoonların sebep olduğu enfestasyon.


frenectomy : n. Gmin ameliyatla çıkarılması, frenektomi.


genal : a. Yanağa iait.


gustatory : a. tatma duyusuna ait, tadıma yardım eden, gustatorius.


hemialbumose : n. biochem. Bazı proteinlerin sindirilmesi sonucu meydana gelen madde.


hexaloidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının altı katına sahip oluşu.


hydromyoma : n. İçinde sıvı bulunan kistik tümör.


hydropyonephrosis : n. Ureter'in tıkanması sonucu böbrek pelvisinde idrar ve cerahat toplanması hali, hidropiyonefroz (Cerahatli idrarın birikimi nedeniyle böbrek şişer).


laminotomy : n. Omur laminasının enine kesilmesi, laminotomi.


laparohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uteurs'un çıkarılması, abdominal histerektomi, laparohisterektomi.


leptothrix : n. Bir bakteri türü.


leukotoxic : a. Lökositleri yokeden.


lymphedema : n. Lenf suyunun sızarak doku arasında birikmesinden meydana gelen ödem.


nanocephalous : a. Çok küçük kafalı, kafası çok ufak olan.


neurad : a. Sinir ekseni tarafına doğru.


paraphia : n. Dokunma duyusu bozukluğu, parafi.


pentaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının beş katına sahip olşu, pentaploidi.