Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

onychopathology nedir?

onychopathology : n. Tırnak hastalıkları patolojisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonuria : n. İdrarda karbon bileşikleri (karbon dioksit v.s.)'nin bulunuşu, karbon bileşiklerinin idrara geçişi.


cardiomyotomy : n. Heller ameliyatı.


catatonic : a. 1. Katatoni ile ilgili; 2. Katotoni ile belirgin; 3. Katatoni'ye müptela kişi.


chemoreceptor : n. Vücuttaki kimyasal değişimleri hissederek refleks etki ile bir kısım vücut fonksiyonlarını düzenleyen hücre topluluğu (özellikle carotid ve aortik cisimciklerde bulunan bu hücre kümeleri vücuttaki kimyasal değişimlere karşı hassastır. mesela bu mekanizma ile kanın O2 seviyesini kontrol altında tutarlar ve buna göre solunum ve dolaşım merkezlerinin çalışmasını düzenlerler).


enterotome : n. Barsağa kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


epidermolysis : n. Deri gevşekliği, epidermoliz.


intercilium : n. İki kaş arası.


subintimal : a. İntima altında.


hemiepilepsy : n. Yarım epilepsi (vücudun tek tarafında olan).


homoerotism : n. Cinsel dürtü ve arzunun aynı cinsiyetten kimseye yönelik oluşu, eşcinsellik, homoerotizm.


intra- : pref. İçinde, içi.


leukoma : n. 1. Korneanın beyaz donukluğu, lökom; 1. See: leukosarcoma.


lithologist : n. Vücutta patolojik olarak oluşan taşlar (litoloji) uzmanı, litolog.


masculation : n.Erkekleşme, erkeklik vasıflarının gelişimi.


myectopia : n. kas düşmesi, miyektopi.


necrosadism : n. Ceseti tahrip etmekten cinsel haz alma, bu nitelikle belirgin cinsel sapıklık, nekrosadizm.


neocinchophen : n. biochem. Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan billüri toz.


placentography : n. Plasentanın röntgenle muayensi.


planoconvex : n. Bir yüzü düz, diğer yüzü dışbükey (mercek hakkında).


platyrrhine : a. Basık ve geniş burunlu.