Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

onychopathology nedir?

onychopathology : n. Tırnak hastalıkları patolojisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colliquation : n.Hücrelerdeki protoplazmanın sulanma şeklindeki dejenerasoynu.


ectoglobular : a. Kan yuvarları dışında bulunan.


eosinoblast : n. Kemik iliğinde miyelosit öncüsü hccre.


esmodil : n. Carbachol'a benzeyen antispazmodik bir ilaç.


helicoid : a. See: Spiral.


hysteropexy : i. Normal yerini terketmiş olan uterusu ameliyatla yerine tesbit etme, histeropeksi.


inoblast : n. Oluşum devresinde bulunan bağ dokusu hücresi.


Klumpke's Paralysis : n. Önkol ve elkaslarında atrofi ile birlikte görülen felç durumu.


leiotrichy : n. Saçların düz oluşu, düz (kıvırcık olmayan) saça sahip olma hali.


lochiorrhagia : n. Aşırı miktarda loşi gelişi.


maximal : a. 1. Azami, en büyük, en fazla; 2. Akmeye ait.


midwife : n. Ege.


nutritive : a. 1. Beslenmeye ait, beslenme ile ilgili, nütritif; 2. See: nutricious.


olecranarthritis : n. Dirsek eklemi iltihabı.


orthodiagraph : n. Ortodiyagrafi cihazı.


ovario- : pref. Yumurtalıkla ilgili.


ovule : n. Ovül; 2. Ovum, özellikle çatlamamış Graaf folikülü içindeki küçük ovum, yumurtacık; 2. Küçük kist; 3. Yumurta şeklindeki küçük oluşum, bu nitelikle belirgin vagina yoluyla kullanılan ilaç.


pallidotomy : n. Cerebralkorteksten corpus striatum'a giden liflerin cerrahi olarak kesilmesi.


plasty : suff. Bir organ veya kısmın plastik tamiri.


polymelia : n. İkiden fazla kol veya adedinin normalden fazla olması.