Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

oncogenesis nedir?

oncogenesis : n. Tümör oluşumu, onkojenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiasm : n. Kiyasma, çapraz, chiasma.


communicans : a.Birleştirici.


epidemic : a. & n. 1. Salgın; 2. Salgın hastalık.


exostome : n. Tohumun dış zarındaki fetha.


galactophorous : a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.


galactoschesia : n. süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.


glutitis : n. İlye kaslarının iltihabı, glütit.


lacticemia : n. Kanda lactic acid'in bulunması, kanın laktik asidli hali, laktisemi.


hydroxystilbamidine : n. Aspergillosis tedavisinde kullanılan bir madde.


kataphraxis : n. Bir organı yerinde tesbit için çevresine metal destek koyma, bu amaçla yapılan ameliyat.


kimmelstiel-wilson syndrome : n. Diabetiklerde görülen interkapiler glomeruloskleroz.


metabolism : n. Canlı maddelerde daimi olarak vukua gelen kimyasal değişiklik, metabolizma.


onychopathic : a. Onikopatiye ait veya sebebiyet veren.


oothecosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü (tuba uterina)'nün beraber iltihabı.


orthostatic : a. Dik durmaya ait veya dik durmadan ileri gelen.


oscheocele : n. 1. Testis torbası (skrotum) şişmesi veya tümörü; 2. Skrotum fıtığı.


oxidizing : a. Oksitleyici.


parodontitis : n. See: Periodontitis.


proctectasia : n. Rektum genişlemesi, proktektazi.


ptyalectasis : n. 1. Salyakanalı genişlemesi; 2. Salya kanalını genişletme ameliyesi.