Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

oncogenesis nedir?

oncogenesis : n. Tümör oluşumu, onkojenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biorheology : n. Faaliyet halindeki organ ve sistemlerdeki sıvı akımını, bu akımın özelliklerini ve bozukluklarını inceleyen bilim dalı.


cenophobia : n. 1. Açık yerlerden ürkme, boş bir bölgede tek başına kalmaktan aşırı korkma, kenophobia; 2. Yeni şeylerden, yeni fikirlerden aşırı ürkme, cenotophobia.


chthonophagia : n. Toprak, kil veya çamur yeme.


colourless : a. Renksiz.


end-body : n. See: Complement.


engagement : n. Fetüs başının pelvis boşluğunda, fişation'u takiben aşaı inerek öncü kısım (klavuz nokta)'ın spina ischiadica'lar arası hatta varışı veya bu hattın altına inişi (Fetüs başı angaje olduğu zaman en geniş transvers kutru (biparyetal kutur) pelvis giriminden geçmiş bulunur).


epiglottidectomy : n. Epiglotun ameliyatla çıkarılması, epiglotidektomi.


glycosemia : n. Kanda şeker seviyesinin normalin üstünde oluşu.


glycotaxis : n. Glükoz'un metabolima sonucu vücudun çeşitli dokularına dağılması.


heparin : n. biochem. Kanın pıhtılaşmasını önleyen, tromboz hallerinin tedavisinde kullanılan ve özellikle karaciğerde bol miktarda bulunan tabii bir fosfatid.


implosion : n. İçeriye doğru çökme, büzüşme.


isoxyl : n. Diğer tüberküloz ilaçları ile birlikte kullanılan yeni bir tbc ilacı.


morphosis : n. Bir organın veya dış azanın inkişaf tarzı (oluşumu), morfoz.


mutagen : genetik değişim yaratan, genetik değişmeğe sebep olan (ilaç ışın v.s).


ophidiophobia : n. Marazi yılan korkusu, ofidyofobi.


oulitis : n. See: Ulitis.


parturiometer : n. Uterusun ihraç kuvvetini ölçmekte kullanılan cihaz, partüryometre.


phallalgia : n. Penis'te hissedilen ağrı, penis ağrısı.


phren- : pref. 1. Diafragma anlamına önek; 2. Akıl, zihin anlamına önek.


platycephalous : a. Geniş ve yassı kafalı, platisefal.