Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

oncogenesis nedir?

oncogenesis : n. Tümör oluşumu, onkojenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cupula : n. (pl. capulae). Kubbe.


dethyroidism : n. Tiroid bezi'nin çıkarılışından sonra meydana gelen, tiroid hormonu eksikliğine bağlı bazı belirtilerle karakterize durum.


dissimilate : v. Bir maddeyi knedisini oluşturan ufak parçalarına ayırmak, bir bileşiği daha basit unsurlara parçalamak.


dissimilation : n. 1. Kompleks bir maddenin vücutta daha basit bileşiklere yıkılması; 2.Farklı olma, birbirine benzememe hali.


endocervical : a. Cervix uteri'nin iç bölümüne ait olan.


erethismic : a. 1. Çabuk uyarılma ile ilgili, aşırı duyarlığa ait; 2. Hassas, çabuk uyarılan; 2. Çabukça uyarma meydana getiren, aşırı duyarlığa sebep olan.


glossoplegia : n. See: glossolysis.


homopolysaccharide : n. biochem. Hidrolize olduğunda yalnız bir tip şeker veren madde.


hydatidosis : n. Vücutta çoksayıda hidatid kist oluşmasıyla belirgin durum, hidatid hastalığı.


Klinefelter's Syndrome : n. 44 otozom kromozomu bulunan, seks kromozomlarının çatkısı ise XXY şeklinde olan, yani toplam olarak 47 kromozoma sahip olan kimse.


labiomental : a. Dudaklara ve çeneye ait.


lumbarization : n. Birinci sakrum omurunun beşinci bel omuru enine çıkıntıları ile birleşmesi.


lupus : n. Kronik gidişli deri tüberkülozu, lupus.


neologism : n. Düşüncelerle ilgili bozuklukları anlatmak için kullanılan bir deyim.


parotidic : a. Parotise ait, parotidcus, Ductus parotidicus stenonis.


parametrium : n. Uterus çevresnideki hücreli doku, parametriyum.


pinto : n. See: Pinta.


pleuropneumonia : n. Plörezi ile beraber seyreden, şiddetli plevra ağrısının hakim olduğu pnömoni, plöropnömoni.


radio-isotope : n. Atom ağırlığı başka bir elementten ayrı olan, ancak atom numarası eşit olan bir element.


saprophytic : a. 1. Saprofit'le ilgili; 2. Çürümüş veya kokuşmuş maddeler üzerinde yaşayan, bu nitelikle belirgin.