Bugün : 22 Mart 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

oncogenesis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

oncogenesis : n. Tümör oluşumu, onkojenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concavity : n. İçeriye doğru yarım küre şeklinde çöküklük gösterme hali ve derecesi, konkavlık.


craniectomy : n. Bir kafatası segmentini kesme ameliyesi, kranyektomi.


crisis : n. 1. Hastalığın dönüm noktası, hastanın iyileşeceği eya öleceğinin belli olduğu an, kriz (Düzelmeyi göstermek üzere yüksek ateşin aniden düşmesi, öleceğini göstermek üzere hastanın birdenbire koma'ya girmesi gibi); 2. Aniden gelişen şiddetli belirtilerle karakterize nöbet, hastalık nöbeti.


distribution : n. Dağılma, dağılış, dağılım (Sinir veya damarların vücutta dağılımı veya bir hastalık lezyonunun belli organ veya dokularda dağılımı gibi).


flavonol : n. biochem. Flavin ihtiva eden protein.


foodpipe : n. Yemek borusu. See: esophagus.


hemacytozoon : n. Kanda bulunan hücresel mikroparazitler, hemasitozoid.


heterochromia : n. Tümüyle aynı rengi göstermesi gereken bir cismin değişik kısımlarında renk farkı bulunması hali, renk farklılığı, heterokromi.


homeopathic : a. Homeopati ile ilgili.


hypochondria : n. Merak, hipokondri (bir tür sinir illeti).


linum : n. Keten, keten tohumu.


monathetosis : n. Vücudun bir kısmının atetozu, tek taraflı adetoz.


nutgall : n. Meşe mazısı, meşe gövdesinde oluşan tannin (tanik asit)'den zengin yumru şeklinde fazlalık. Nutmeg, n. See: Myristica.


percent : a. Yüzde, %.


preinvasive : a. İstila öncesi (tümörler hk.).


ructus : n. Geğirti, geğirme.


saliva : n. (pl. Salivae). Tükrük salya.


scopophobia : n. Başkası tarafından seyredilmekten aşırı korkma.


solar : a. 1. Güneşe ait; 2. Güneşe benzeyen, solaris.


sonorous : a. Sesli, sedalı, sesi aksettiren, tannan.