Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

omphalorrhea nedir?

omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotocography : n. Fetüs kalb atımlarının ritmi ile uterus kontraksiyonları arasındaki ilişkinin çizelge halinde gösterilmesi.


constipation : n. Kabız(lık), peklik, inkibaz.


cultivation : n. Mikro-organizmaların uygun ortamda üretilmesi.


derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


detoxification : n. biochem. Zehirini çıkarma.


electromagnetism : n. Mıknatısi elektrik, elektromanyetizm.


extranuclear : Nüvedışı, çekirdeğin dışında bulunan, ekstanüklear


febricant : a. Vücut ısısını yükselten, ateş yükselmesine sebep olan.


gonadokinetic : a. Gonadların faaliyetini uyaran (kamçılayan).


hematomediastinum : n. Mediyastende kan toplanması.


hygiene : n. Sağlık bilgisi, hıfzısıhha, hiyjen.


hyperpituitarism : n. Hipofiz ön lobunun aşırı derecede faaliyet göstermesi.


impression : n. 1. İz; 2. İntiba, impressio.


innocent : a. Zararsız.


mesocele : n. Sylvius kanalı, mezosel.


metacarpus : n. El tarağı, metakarp.


myosclerosis : n. Kas sertleşmesi, miyoskleroz.


occipitalization : n. Oksipital kemikle ilk boyun omuru (atlas)'nun kaynaşması, oksipitalizasyon.


ombrophobia : n. Yağmur korkusu, ombrofobi.


oxyblepsia : n. Göz keskinliği, keskin gözlülük.