Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

omphalorrhea nedir?

omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burette : n. biochem. Sıvı ölçmeğe mahsus cam tüpü, büret.


chylothorax : n. Ductus thoracicus'tan Plevral boşluğa chylus sızması.


cordal : a. Herhangi bir kordonla ilgili, özellikle larenks'teki ses teli ile ilgili.


extracranial : a. Kafatası (cranium) dışında.


gingiva : n. (pl. gingivae). Diş eti.


hypopinealism : n. Kozalaksı bezin faaliyet azalması.


hysterogenous : a. See: hysterogenic.


maternity : n. Analık.


palmitic : a. 1. Hurma yağı ile ilgili; 2. Palmitni'le ilgili.


patella : n. (pl. patellae). Dizkapağı (kemiği); os patella.


petrosa : n. Üç parçadan oluşan temporal kemiğin kalın (petrous) kısmı, pars petrosa.


pharygno- : See: Pharyng-.


phasia- : suff. Konuşma, konuşma yeteneği anlamına sonek.


pouch : n. 1. Sıvı toplamış ur, kese; 2. Cep şeklinde boşluk; 3. See: A Glossary of Zoology.


productive : a. Ürün veren, verimli, doğurgan.


progesterone : n. biochem. Corpus luteum tarafından salgılanan uterusta sekresyon ve gevşeme sağlayan hormon, projesteron (C21H30O2).


pseudaconitine : n. biochm. Aconitum ferox'dan elde edilen billuri alkaloid (C27H41O9).


puerperalism : n. Doğumla ilgili hastalık hali.


rhinoscopic : a. Rinoskopiye ait.


roundworm : n. toprak solucanına benzer.