Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

omphalorrhea nedir?

omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cachectic : a. Beden zafiyetine ait.


calcaneus : n. Topuk (kemiği), os calcani.


catabolic : a. Katabolizmaya ait.


esophagocele : n. Özofagus fıtığı, Özofagosel.


esophagomycosis : n. Mantarların sebep olduğu yemek borusu hastalığı.


galactischia : n. Memelerden süt gelişinin durması, süt salgılanmasının kesilmesi.


galenic : a. See: Galenic.


hyperosmolar diabetic coma : n. Ketoz mevcut olmaksızın, yalnızca kan şekeri seviyesinin çok yüksek olması nedeniyle meydana gelen koma.


isoiconia : n. Her iki retinada oluşan görüntünün birbirine eit oluşu.


lobulus : n. See: Lobule.


liothyronine : n. Tiroid guddesinin salgısı.


lysol : n. Mikropları öldürücü özelliği sebebiyle dezenfektan olarak kullanılan cresol ve diğer bazı maddeler karışımndan ibaret eriyik.


nem : n. 1. gr. sütün verdiği kalori.


oothecectomy : n. Yumurtalığın ameliyatla çıkarılması.


organoleptic : a. Organa tesir eden.


pathopoiesis : n. Hastalığın oluşması, hastalığın meydanag elişi.


paragenetic : n. Melez.


periglossitis : n. Dil çevresinde doku ve oluşumların iltihabı.


pharyngoscope : n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.


phorocytosis : n. Bağ dokusu hücrelerinin aşırı artımı, forositoz.