Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

omphalorrhea nedir?

omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoptosis : n. Göz kapağı.


chloroform : n. & v. biochem. 1. Kloroform (CHCı3), alkol ve kalsiyum hipokloritten mamül, uyutucu olarak kullanılan renksiz bir sıvı; 2. Kloroformla uyutmak, birine kloroform vermek.


colpostenosis : n. Vagina daralması.


dermis : n. See: Derma.


diacetate : n. biochem. Diyasetik asit tuzu.


flavism : n. Saçın sarılığı.n. Sarılık (deri v.s.).


habit : n. 1. İtiyat, alışkanlık, huy; 2. Özel şekilde büyüme veya yetişme.


halisteresis : n. O zamana kadar normal olan kemikten kirecin kaybolması (mesela rahitis ve osteomalasi'de olduğu gibi).


idiocrasy : n. Belli bir şey (ilaç, gıda maddesi v.s)'e karı, diğer kimselere oranla aşırı duyarlık gösterme hali, idyokrazi.


iodinophile : n. See: iodinophil.


orexigenic : a. İştah açıcı, iştah artırıcı, oreksijenik.


organizer : n. Embriyonda gelişimi idare eden merkez.


per primam intentionem : Bir yaranın iki dudağının asgari bir granülasoyn dokusu ile yapışıp iyileşmesi.


phaneroscopy : n. Deri veya deri lezyonlarının faneroskop aracılığıyla muayenesi.


phleborrhagia : n. Ven'den gelen kanama, ven kanaması, fleboraji.


photosensitivity : n. Işığa karşı duyarlık.


platina, platinum : n. biochem. Pt sembolü ile bilinen, atom no:78 ve atom ağırlığı: 195.09 olan kimyasal element, platin.


retention : n. Retansiyon: 1. Birikme, toplanıp kalma (mesela idrar veya plasentanın retansiyonu gibi), idrar tutulması; 2. Diş kökünün gelişimi sona erdiği halde çenede dişlerin geri durumda kalması.


scrofuloderma : n. Sıracalı bir cilt hastalığı.


span(o) : pref. Çok az, kıt, dar, eksik, az, seyrek, nadir, kıtlık, yokluk, azlık, eksiklik, noksanlık.