Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

omphalorrhea nedir?

omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carver : n. Doldurulan veya sun'i olarak yapılan dişe şekil vermede kullanılan dişçi aleti.


cataphoric : a. 1. Cataphora ile ilgili; 2. Cataphoresis ile ilgili.


chokes : n. Yüksek basınçtan ani olarak normal atmosfer basıncına geçildiği zaman görülen sternum'un altında yanma hissi, öksürük nöbeti, solunum sayısının artışı gibi gösterilerle belirgin durum.


choledochoenterostomy : n. Ana safra kanalı ile ince barsak arasında ameliyatla geçit oluşturma.


denidation : n. Adet esnasında endometrium tabakasının dışarı atılması, endometrium'un yıkılması.


digitalization : n. İstenilen etki temin edilinceye kadar; belli bir şema dahilinde hastaya dijital verme, dijital tedavisi, dijitalizasyon.


filix mas : n. Erkek eğrelti otu hulasası, mantar tedavisinde kullanılır.


galvanoscope : n. zayıf elektrik cereyanlarını keşfetmeğe mahsus alet, galvanoskop.


hartshorn : n. biochem. Amonyak eriyiği, nişadır ruhu.


irreversible : Geriye döndürülemez, tersine çevrilemez, değiştirilemez.


kassa : n. See: leprosy.


microbiologist : n. Mikrobiyoloji mütehassısı, mikrobiyolog.


mineral : a.Än. 1. Madeni, mineral; 2. Madenli; 3. Maden, mineral; 4. Maden filizi; 5. Madeni cisimler.


odontoparallaxis : n. Diş intizamsızlığı.


palate : n. Damak, palatum.


pelycalgia : n. Pelvis'te hissedilen ağrı, pelvis ağrısı.


perimastitis : n. meme çevresindeki dokuların iltihabı.


polygram : n. Poligrafın kaydettiği çizgi, poligram.


patrmic : a. Hapşırtıcı, aksırtıcı.


syringectomy : n. Fistülü çıkarma ameliyatı.