Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

oligodipsia nedir?

oligodipsia : n. Susamama, oligodipsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

costiveness : n. Kabız, inkibaz.


cupula : n. (pl. capulae). Kubbe.


depuration : n. Temizleme ameliyesi.


endocrin (e) : a. 1. İç salgı; 2. Bir bezin salgısını doğrudan doğruya kana karıştırması.


ergasiophobia : n. Çalışmaktan ürkme, çalışmayı gerektiren herhangi bir iş görmekten aşırı derecede korkma.


estruation : n. 1. Kızışma hali, memeli hayvan dişisinin erkekte cinsel ilişkiye şiddetli eğilim göstermesi hali; 2. Mememil dişisindeki kızışma devresi.


fluctuation : n. Kapalı bir boşlukta bulunan sıvının parmakla üzerine basıldığı zaman verdiği dalgalanma duygusu, flüktüasyon, dalga hissi.


tephrosis : n. Cesedin yakılarak kül haline getirilmesi.


impression : n. 1. İz; 2. İntiba, impressio.


intermediary : a. Arada meydana gelen seyir esnasında oluşan.


intersexuality : n. Her iki cinsin karakterlerinin bir arada bulunması.


nephropyosis : n. Böbreğin cerahatlanması, nefropiyoz.


pathomimesis : n. Bir hastalığın belirtilerini taklidetme.


plasty : suff. Bir organ veya kısmın plastik tamiri.


rectoperineal : a. Rektum ve perine ile ilgili.


reflexology : n. Refleksleri inceleyen bilim dalı, refleksoloji.


scammony : n. Mahmude otu (Bin göz otu) kökünden çıkarılan ve müshil olarak kullanılan zamk.


spinate : a. Diken şeklinde, dikensi, spinatus (spinam).


suggestibility : n. Tesire veya telkine kolay kapılma.


sympatholytic : a. Sempatik sistemde, uyarımların postgangliyonik liflerden organlara naklini önleyen (düz kasların kasılmalarını ve salgı bezlerinin salgılamalarını önler).