Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

oleosus nedir?

oleosus : a. Yağlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concept : n. kavram, fikir,g örüş, telakki.


efflorescence : n. 1. Derinin kızarması; 2. Tozlanma, toz halineg elme.


glomus : n. (pl. glomera). Yumak, yumacık, cisim.


uviometer : n. Ultraviyole dalgaları ölçen alet, üviometre.


herpangina : n. pl. Ağzın arka bölümünde meydana gelen küçük vezikül ve yaralar.


inferior : a.Alt, altında veya alt tarafta bulunan.


leukocytoblast : n. Lökosit yapan hücre, lökositoblast.


mescaline : n. Halusinasyonlar meydana getirme özelliği bulunan bir madde.


mistura : n. Karışım.


monopathy : n. Vücudun tek taraflı hasta olması hali, monopati.


orthomorphia : n. Şekil bozukluklarının cerrahi ve meknik düzeltilmesi, ortomorfi.


oxytocia : n.Çabuk odğum.


pain : n. 1. Ağrı, acı, sızı, dolor; 2. (pl). Doğum ağrıları.


pleura : n. (pl. pleurae) Göğüs zarı, plevra.


polygyny : n. 1. Bir erkeğin birden fazla kadınla, aynı anda evli olma hali veya adeti (Bazı ilkel kabilelerde görülür); 2.İki veya daha ziyade dişi pronucleus'un aynı erkek pronucleus'la birleşmesi.


pronation : n. İçe dönme, pronasyon (aksi; supinasyon).


pyospermia : n. Meni (semen)'de cerahat bulunması, piyospermi.


quick : a. 1. çabuk; 2. canlı, diri, zinde, sıhhatli; 3. Gebe, hamile, 4. Özellikle tırnaklar altındaki hassas et.


reticuloplasmocytoma : n. Retikülosit ve plazmosit ihtiva eden tümör.


retinoblastoma : n. Retinag liyomu.