Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

oleosus nedir?

oleosus : a. Yağlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiophone : n. Hastanın göğüs kafesine yapıştırılan hassas mikrofon aracılığı ile kalb seslerine ait işitilebilir ve görülebilir sinyallerin alınması.


confusion : n. Bilincin bulanıklığını ve kişinin realite ile alakası bulunmadığını belirten bir kavram.


dispersion : n. 1. İntişar, dağılım, dağılma, çözgünlük; 2. Ayrışma; .Erime (ışın); 4. Koloid solüsyonu.


physiognomist : n. Fizyonomi mütehassısı, fizyonom.


hematoscope : n.İnce kan tabakalarının muayenesinde kullanılan cihaz, hematoskop.


hemotherapy : n. Vücuda kan şırınga edilerek yapılan tedavi, hemoterapi.


hypochroma : n. Eritrositlerdeik hemoglobin miktarının azalması, hipokromi.


mankind : n. İnsanlık, beşeriyet.


masseuse : n. Masaj yapan kadın, masöz.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


mycocide : n. Mantarları öldürücü ilaç, mikosid


periodontosis : n. Periodontium tabakasının iltihabı olmayan hastalığı.


reinforce : v. Kuvvetini artırmak, takviye etmek.


saphism : n. See: Lesbianism.


scaling : n. 1. Dişler üzerindeki birikinti maddeleri temizleme; 2. İnce tabaka halinde soyulma, pul pul dökülme.


setiferous : a. Üzerinde sert kıllar bulunan, sert kıllı.


sign : n. İşaret, araz, belirti.


silicotuberculosis : n. Silikozlu akciğerin tüberküloz hastalığı.


stridor : n. Gırtlaktaki darlıktan dolayı nefes alışın sesli olması, stridor.


talipomanus : n. Yumru el.