Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

oestrogen nedir?

oestrogen : n. Ovarium follikül hormonu olan oestradiol ile, bunun türevi olan oestrone'a ve benzer etkideki sentetik bileşiklere verilen ortak ad.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bot : n. İnsan ve hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan bazı sineklerin larvası.


catalysis : n. biochem. Kataliz, bazı maddelerin kendi asıllarına halel gelmeden başka maddelerin bileşimi üzerinde yaptıkları tesir.


condylectomy : n. Kondilin ameliyatla çıkarılması, kondilektomi.


fecundation : n. İlkah fekondasyon.


fluorescein : n. biochem. Boya imalinde kullanılna kırmızı madde (C20H12O5).


uterosalpingography : n. Rahim ve salpenksin radyografisi.


hypodermic : a. Deri altına ait, deri altı, hipodermik.


inframandibular : a. Mandibula altında.


ionium : n. biochem. Toryumdan meydana gelen radyoaktif izotop, iyonyum.


isoplastic : a. Aynı cins hayvandan alınan, izoplastik.


leukoblast : n. Gelişmemiş lökosit.


metaicteric : a. İkteri izleyen, sarılık sonrası oluşan.


muciparous : a. Sümük ifraz edici.


orthodigita : n. El ve ayak parmaklarının şekil bozukluklarını düzeltme sanatı.


osmometer : n. 1. Osmometre: Koklama duyusunu muayeneye yarayan cihaz; 2. Ozmos kuvvetini ölçen alet.


panzerherz : n. Perikard yapraklarının ileri derecede kireçlenmesi.


paramyotonia : n. Kas tonüsünün patolojik olarak artması.


photocoagulation : n. Yoğun ışığın ısı enerjisi haline dönmesi suretiyle dokunun tahrip edilmesi, fotookagülasyon.


pituitarigenic : a. Hipofiz salgılarından meydana gelen.


postpubescent : a. Ergenlikten sonra.