Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

oestrogen nedir?

oestrogen : n. Ovarium follikül hormonu olan oestradiol ile, bunun türevi olan oestrone'a ve benzer etkideki sentetik bileşiklere verilen ortak ad.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystectom : n. Safra kesesinin ameliyatla çıkarılması, kolesistektomi.


circumscribed : a. Sınırları belli, sınırlanmış, sınırlı.


corresponding : a. Ugyun gelen, karşılayan, yerini alan.


electrology : n. Elektrikbilim, elektroloji.


eupareunia : n. Cinsel uyuşma, cinsel uyum.


exopthalmia : n. See. exophthalmos.


hematobium : n. Kanda yaşayan bir organizma.


holistic : a. Bütünlüğe ait.


lymphogonia : n. Lenfatik lösemide görülen büyük nüveli büyük lenfositler.


microgyria : n.Beyin kıvrımlarının normalden küçük olması, mikrogiri.


microprosopia : n. Yüzün normale oranla çok küçük oluşu, yüz küçüklüğü, mikroprosopi.


odont(o)- : pref. Dişle ilgili.


oligohydruria : n. İdrarın anormal derecede yüksek onsantrasyonu.


pancytopenia : n. Kanda her çeşit hücrenin azalması, eritrosit, lökosit ve trombosit sayısının normalin altına düşmesi, pansitopeni.


phorocytosis : n. Bağ dokusu hücrelerinin aşırı artımı, forositoz.


postanal : a. Anusun arkasında yer alan.


pyloromyotomy : n. Pilor büzgen kasını kesme ameliyesi.


range : n. Saha, alan.


saprophytism : n. Çürümüş veya kokuşmuş maddeler üzerinde yaşayarak gıdasını bu nitelikte maddelerden sağlama hali, saprofitizm.


simple : a. & n. 1. Basit, mürekkep olmayan; 2. İlaçlık ot veya kök; 3. Kocakarı ilacı, simplex.