Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

oestrogen nedir?

oestrogen : n. Ovarium follikül hormonu olan oestradiol ile, bunun türevi olan oestrone'a ve benzer etkideki sentetik bileşiklere verilen ortak ad.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorine : n. biochem. Cl işaretiyle bilinen atom no:1 ve atom ağırlığı:35.457 olan kimyasal element, klor.


circumvascular : a. Damar çevresinde, damarı çevreleyen.


columella : n. Septum nasi ve modiolus'un nitelenmesinde kullanılan bir deyim.


croupy : a. Boğmacalı.


emboitement : n. Döllenmiş ovum içinde, ilk oluşumundan itibaren kişinin minyatür halinde tam şekli ile mevcut oldğunu kabul eden eski görüş, performasyon teorisi.


enteropexy : n. Bir kısım barsağın dikişle karın duvarına tesbiti.


homeopathist : n. See: homeopath.


immunoserum : n. Antikor ihtiva eden serum, bağışık serum.


intranuclear : a. Çekirdek içi, çekirdek içinde.


iridotome : n. İris'e kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


lotion : n. Vücudun bir yerini yıkamak için kullanılan ilaçlı su, losyon, lotio.


metaphrenia : n. Zihin faaliyetinin çevresel ilişkilerden sıyrılarak kişisel zevk, itibar, kazanç gibi duygulara yönelmesi.


otocleisis : n. Kulak yollarının tıkanması.


pathogenetic : a. 1. Patogenez'le ilgili; 2. Hastalık meydanag etiren, patojenik.


prognosticate : v. Hastalığın muhtemelen seyrini, süresini ve sonuçlarını önceden tahmin etmek.


prostat : pref. Prostat bezi anlamına önek.


rhinophyma : n. Burnun nodüler ve konjestif büyümesi.


sabulosity : n. Kumluluk.


sanitarium : n. (pl. sanitaria). Havadar yerlerde yapılan ve hastaların özellikle hava ve güneş ve maden suları ile teadvilerini sağlayan kır hasatnesi, sanatoryum.


scoto- : pref. Karanlık anlamına önek.