Bugün : 24 Haziran 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

odor nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

odor : n. Koku.

Offensive odor : Tiksindirici koku, kötü koku.


odoriferous : n. Hoş (güzel) kokulu.


odorography : n. Kokuların tanımı, kokubilim.


odo(u)r : n. Koku, güzel koku.


odynacusis : n. Ağrılı işitme.


odynia- : pref. AĞrı.


odyno- : pref. AĞrı.


odynolysis : n. Ağrıyı atlatma, ağrıdan kurtulma.


odynometer : n. Ağrıyı ölçme aleti, odinometre.


odynophagia : n. AĞrılı yutkunma, odinofaji.


odynophobia : n. Marazi ağrı korkusu, odinofobi.


odynphagia : n. Lokmayı yutarken duyulan ağrı, odinfaji.


(o)edema : n. Dokuların hücre arası mesaflereinde anormal sıvı toplanması, ödem.


Cardiac (o)edema : Kalb yetmezliğinde meydana gelen ve ciltaltı dokularını ilgilendiren ödem;


Hepatic (o)edema : Kandaki osmotik basınç değişmelerinin sebep olduğu ödem;


Hunger (famine) (o)edema : Protein açlığına bağlı olarak, kan osmotik basıncının düşmesi nedeniyle gelişen ödem;


Pulmonary (o)edema : Sol ventrikül yetmezliği veya mitral stenozu nedeniyle akciğer dokusunda meydana gelen sıvı toplanması akciğer ödemi;


Quincke (o)edema : Had, lokal, anjiyonörotik ödem;


Renal (o)edema : Nefrit vakalarında böbreklerdeki filtrasyon bozuklukların abağlı olarak gelişen ödem.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bright hastalığı : n. Böbrek iltihabı.


caecal : a. Çekuma ait, çekal, caecalis.


carcinosarcoma : n. Hem karsinom hem sarkom odakları gösteren tümör.


climacteric : a.climacterium'a ait.


colliquation : n.Hücrelerdeki protoplazmanın sulanma şeklindeki dejenerasoynu.


favism : n. "Vicia faba"dan ileri gelen had hemolitik kansızlık.


filaria : n. Omurgalı hayvanların kanında ve dokularında parazit olarak yaşayan kıl kurdu cinsi, filariasis'e sebep olan parazit grubu.


hepatectomy : n. Karaciğerin kısmen ameliyatla çıkarılması, hepatektomi.


heterointoxication : n. Vücuda dışradan giren toksik nitelikte maddeler sebebiyle gelişen zehirlenme, dış kaynaklı zehirlenme.


hydrencephalocele : n. Bir kısım beyin dokusunun kafatasındaki yarık aracılığıyla, üzerini menenjlerin örttüğü bol serebrosinal sıvı ile dolu kese halinde dışarı taşması, hidrensefalosel.


mnemasthenia : n. Hatırlama yeteneğinin azalması, hafıza zayıflığı.


omphalophlebitis : n. Göbek venlerinin iltihabı, omfaloflebit.


oxygen : n. biochem. Oksijen, O sembolü ile bilinen, atom no: 8 ve atom ağırlığı: 16 olan kimyasal element, oxygenium.


pancreatogenous : a. Pankreastan kaynaklanan, pankreatojen.


paravertebral : a. 1. Vertebra (omur) yakınında, omur'a bitişik; 2. Columna vertebralis (omurga) yakınında, omurga'ya bitişik.


paraphrenic : a. 1. Parafreni ile ilgili; 2. Parafreni gösteren; 3. Diafragma yakınında, diafragma'ya komşu, diafragma'ya bitişik.


perisystole : n. Sistol'den hemen önceki zaman aralığı, sistol öncesi devre.


phenoperidine : n. Solunum merkezini depresyona uğratabilen güçlü bir analjezik, solunumun mekanik olarak yaptırılabildiği koşullar alıtnda kullanılır.


pineal : a.&n. 1. Çam kozalağı şeklinde, kozalaksı, pinealis; 2. Beyin epifizi.


placentoma : n. İÇerde kalmış plasentadan doğan tümör, plasentom.