Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

odontoseisis nedir?

odontoseisis : n. Diş seyrekliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circinate : a. Daire veya daire parçası şeklinde olan.


colpohyperplasia : n. Vagina mukozasının kalınlaşması, vagina hiperplazisi.


embolectomy : n. Kan damarının kesilerek tıkacı çıkarma ameliyesi, ambolektomi.


hemanalysis : n. Kan tahlili, kan muayenesi.


hydrocyst : n. Sulu kist, hidrosist.


hydrogen : n. biochem. H sembolü ile bilinen, atom no: 1. ve atom ağırlığı: 1.0080 olan kimyasal element, hidrojen.


impaludation : n. Sıtma hastalığını tedavi edme, sıtmatedavisi.


lotio : n. See: Lotion.


lymphadenoid : a. 1. Lenf düğümü ile ilgili; 2. Lenf düğümüne benzeyen lenf düğümü yapısında.


manual : a. Ellere ait.


megakaryocyte : n. pl. Trombositlerin ana hücresi olan kemik iliğine ait büyük, çok nüveli hücreler.


mesenteriorrhaphy : n. Mezenter iltihabı, peritonit, mezenterit.


osphresiophilia : n. Kokuları sevme, marazi koku sevgisi.


oviparous : n. Yumurtlayan, embriyonu anne vücudu dışında gelişmesini sağlayan yumurta yapan.


parulis : n. Dişeti apsesi.


perisalpinx : n.l Fallop tübü (tuba uterina)'nün dış tabakası, Fallop tübü serozası.


quater in die : a. Günde dört defa.


roux-en-y operation : n. Kesilen jejunum'un distal ucu, mideye ağızlaştırılır, duodenum ve pankreasa ait usareleri ihtiva eden proksimal jejunumu kısmı ile de, ilk anostomoz yerinin yaklaşık 80 mm. kadar altında ikinci bir anostomoz yapılır.


sideropenic : a. 1. Demir eksikliği ile ilgili; 2. Demir eksikliği gösteren, demir eksikliği ile belirgin.


spirogram : n. Solunum hareketlerinin grafiği.