Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

odontoseisis nedir?

odontoseisis : n. Diş seyrekliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crest : n. Kabartı, özellikle kemik üzerinde belli bir hat boyunca uzanan kabartı.


cystigerous : a. Kistli.


dermatomycosis : n. Parazit mantarlardan meydana gelen deri hastalığı, dermatomikoz.


electron : n. biochem. Atom çekirdeğinin etrafında dönen negatif elektrikli atomcuk, elektron.


europium : n. biochem. Eu sembolü ile bilinen atom no:63 ve atom ağırlığı: 150.0 olan kimyasal element.


gene : n. Kromozomlarda bulunan ve herediter karakteri nakleden faktör, jen (gen).


phylogenetic : a. Tür'ün evrimi ile ilgili, filogenez'le ilgili.


term : n. 1. Had, hudut, sınır; 2. Belirli bir sürenin (özellikle gebelik) sona ermesi.


histocytosis : n. See: Histiocytosis.


hypercholia : n. Safra salgısının artması, hiperkoli.


indole : n. biochem. Proteinlerin kokuşmasından açığa çıkan fena kokulu bir madde.


kakke : n. Beriberi, bu hastalık için japonların kullandığı terim.


liminal : a. Bilinç eşiğine ait.


mesiad : a. Ortaya veya merkeze doğru, orta tarafta.


onychophagist : n. Tırnaklarını yiyen (kemiren) şahıs.


perineocele : n. Perine fıtığı, perineosel.


pneumonograph : n. Akciğer radyogramı.


polychromatophil : n. Birçok çeşit boyalarla boyanabilen element.


pressosensitive : a. See: Pressoreceptive.


pseudomembrane : n. Yalancı zar.