Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

odontoseisis nedir?

odontoseisis : n. Diş seyrekliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colles'law : n. Bir annenin, kendisi enfekte olmadan sifliitik bir bebeği emzirmesi olayında, hastalığın daha önce annede başladığını, çocuğa ise fetal hayatta (in utero) bulaştığını ileri süren varsayım.


cystorrhea : n. Mesane'den müköz akıntı gelişi.


Daunorubicin : n. Adriamycin'e benzeyen ve lösemide kullanılan bir antibiyotik.


epidemidalization : n. Silindirik epitel hücrelerinin, serviks uteri'de olduğu gibi çok katlı yassı epitel haline dönüşmesi.


glottis : n. (pl. glottides). Nefes borusunun ağzı, gırtlak dili, glottis, glottidis.


lactaciduria : n. İdrarda laktik asit bulunması, laktik asit işeme, laktasidüri.


hydrotis : n. Kulakta, özellikle iç kulakta seröz sıvı toplanması.


hypnosia : n. Uyku basması ve uyuşuklukla belirgin durum.


intrasplenic : a. Dalağın içinde.


monad : a.&n. 1. Tek hücreli (protozoid); 2. Basil cevher, zerre, atom, monat.


orchotomy : n. 1. Hadımlaştırma (ameliyatı); 2. Ayak bileğindeki kıkırdakların ameliyatla çıkarılması, orkotomi.


perityphlic : a. Çekum çevresinde, çekum'u çevreleyen.


pleurocentesis : n. İğne ile plevra boşluğuna girilerek sıvı çekme, plevra ponksiyonu, plörosentez.


post prandial : a. Yemekten sonra, yemek sonu.


proctoperineorrhaphyy : n. Rektum ve perine dikilmesi.


ruminant : n. Geviş getiren havyan (bunların midesi dört bölümden müteşekkildir: Rumen, Retioulum, omasum ve abomasum).


serial : a. Seri halinde, devamlı.


splanchna : n. 1. İç ogranlar, özellikle karınorganları; 2. Barsaklar.


staphylostreptococcia : n. Stafilokok ve streptokokların birlikte oluşturduğu enfeksiyon, stafilostreptokoksi.


taedium vitae : n. İntihara meyledecek derecede hayattan bıkkınlık.