Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

odontoseisis nedir?

odontoseisis : n. Diş seyrekliği.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chart : n. & 1. Hastalığın günlük seyri (ateş, nabız, kan basıncı v.s)'ni gösteren kağıt, gözlem kağıdı (Bulgular hergün çizelge halinde işlenir); 2. Kişide görme keskinliğini tesbitte kullanılan üzeirned matbu harfler bulunan karton, çeşitli testype'lardan biri.


ecthyma : n. sertçe bir zemin üzerinde meydana gelmiş püstüllü bir deri tezahürü (ekseriya mide-barsak bozukluğu veya parazitlerden olur), ektima.


ectoretina : n. Retinanın en dış tabakası.


encephalitogenic : a. Beyin iltihabı yapan, ensefalite sebebiyet veren.


encephaloma : n. Beyin kanseri, ensefalom.


erythrocytorrhexis : n. Eritrositlerin parçalanması, eritrositlerin küçük parçacıklara ayrılarak dağılması.


eucaine hydrochloride : n. biochem. Beyaz, kokusuz ve billüri bir toz olup, mevzii uyuşturucudur (C15H22O2N.NCl).


fetishism : n. Karşı cinse ait bir eşyaya karşı gösterilen cinsel istek.


flatworm : n. Yassı şekil gösteren barsak paraziti, yassı kurt, yassı solucan, Platyhelminthes (yassı helmintler) koluna mensup herhangi bir barsak paraziti.


hysteroneurasthenia : n. Histerik belirtilerin eşlik ettiği nevrasteni şekli.


iliocostal : a. İlium ve kaburgalarla ilgili.


legumen : n. Baklagillerde bulunan bir çeşit protein.


metagglutinin : n. Birbirine çok yakın organizmalar üzerine etki yapan aglütinin.


murmur : n. Kalb v.s.yi dinlerken işitilen üfürüm, sufi.


nephrotic : a. Nefroza ait, nefrotik.


oncography : n. Organdaki hacım değişikliklerinin, onkograf aracılığıyla kaydedilmesi, onkografi.


orotherapy : n. 1. Kesilmiş sütteki suyun tedavi maksadı ile kullanılması, masıl kürü; 2. Serum tedavisi.


phacolysin : n. Göz merceğinin elde edilen bir albümin.


phosphopenia : n. Vücudda fosfor azalamsı, vücudun fosforsuz kalması, fosfopeni.


photomicrograph : n. Mikroskop ile büyütülmüş şeylerin fotoğrafı.