Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

oculopathy nedir?

oculopathy : n. Göz hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavum : n. (pl. Cava). Boşluk, kovuk, oyuk, çukur.


condylar : a. 1. Kondile ait, 2. Kondilsi


dysalbumose : n. biochem. Erimeyen bir albümoz.


gastrotonometer : n. Mide içi basıncını ölçme aleti; gastrotonometre.


gemellology : n. ikiz gebeliğin oluşması, gelişmesi ve ikizleri konu alan bilim dal4.


inco-ordination : n. İntizamsızlık, teşevvüş, uygunsuzluk, koordinasyon bozukluğu.


input : n.İçeri giren madde, giren madde miktarı.


interosseous : a. İki kemik arasında bulunan, kemiklerarası.


lardacein : n. biochem. Amiloid dejenerasyonuda bulunan bir protein.


microbiota : n. Bir bölgeye ait ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


myesthesia : n. kas duyarlığı, miyestezi.


nephalgia : n. Böbrek sancısı, nefralji.


oligodynamic : a. Az faal, az faaliyet gösteren.


peari : n. 1. İnci, sedef; 2.İçinde uçucu nitelikte sıvı ilaç (amil nitrit v.s.) bulunan cam kapsül; 3. Astım'lı hasta balgamında görülen yapışkan nitelikle mukus taneciklerinden her biri.


peladophobia : n. Marazi kellik korkusu, peladofobi.


perispondylitis : n. Omurgayı saran dokuların iltihabı, perispondilit.


saturnism : n. Kurşun zehirlenmesi, saturnizm.


scarf-skin : n. Epidermis.


thrombocytolysis : n. Trombositlerin yokolması, trombositoliz.


tri-iodothyronine : n. Vücutta metabolik eylemlerin devamı konusunda rol sahibi olan bir tiroid hormonu.