Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

oculopathy nedir?

oculopathy : n. Göz hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrhea : n. 1. Bol mukus gelişi, aşırı mukus salgılanması; 2. Bol müköz akıntı ile seyreden gonore; 3. Bol akıntı ile seyreden konjunktiva iltihabı, pürülan konjunktivit.


cardiogram : n. Kardiyografın kaydettiği çizgi, kardiyogram.


foliate : a. Yapraksı, foliatus.


gouty : a. Gutlu.


heptaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının yedi katına sahip oluşu.


hypoglycemia : n. Kandaki şeker miktarının azalması, hipoglisemi.


litms : n. Br çeşit ciğer otundan çıkarılıp asit etkisi ile rengi kırmızılaşan ve alkali etkisi ile tabii rengini alan mavi boya, turnusol.


lymphoplasmia : n. Kanın alyuvarlarında hemoglbin yokluğu, lenfoplazm.


neuromechanism : n. Bir organın fonksiyonunun sinir düzeni.


nicotinyl alcohol : n. Nikotinik asit gibi damar geniletici etkisi olan, ancak bu tesiri daha uzun süre devam eden bir madde.


normovolemia : n. Normal kan hacmi.


nubility : n. Evlenecek çağa gelmiş olma, cinsel gelişimini tamamlayarak doğum yapabilecek yaşa erişmiş olma.


oscultation : n. Dinleme, oskültasyon (göğüs, sırt, kalb).


pedometer : n. Belli bir mesafeyi geçmede kişinin aldığı adım sayısını kaydeden alet, pedometre.


perfrication : n. Merhem veya sıvı ile oğma.


photobiology : n. Işığın canlılar üzerinde tesirini inceleyen bilim, fotobiyoloji.


rancidity : n. Ekşilik.


sacrouterine : a. Sakrum ve uterus7a ait.


spermatogonium : n. (pl. Spermatogonia). Testis tübülüslerinin cidarlarıda bulunan ilkel jerm hücreleri.


stationary : a. Olduğu vaziyette kalan, ilerleme veya gerileme göstermeyen, stasyoner.