Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

oculopathy nedir?

oculopathy : n. Göz hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonuria : n. İdrarda karbon bileşikleri (karbon dioksit v.s.)'nin bulunuşu, karbon bileşiklerinin idrara geçişi.


cryoscope : n. Sıvıların donma noktasını ölçmede kullanılan alet, kriyoskop.


decomposition : n. biochem. Ayrışma, ayrışım.


dermatosis : n. 1. Dermatoz (dermopati); 2. Dudak ve çevresi ekzeması.


erepsin : n. biochem. Barsak suyu enzimi.


feaces : n. Barsak yoluyla atılan atık maddeler, gaita.


gastropancreatitis : n. Mide ve pankreasın iltihabı.


terminal : a. Terminal, terminalis: 1. Sona ait; 2. Son, bitim, uc (sinir).


hypophysitis : n. Hipofiz iltihabı, hipofizit.


limosis : n. Aşırı açlık hali, anormal açlık.


medullated : a. Bir medulla veya ilik bölümü ihtiva eden veya bir medulla kısmı tarafından çevrelenen.


megrim : n. See: Migraine.


mesaortitis : n. Aortun orta (kas) gömleğinin iltihabı.


mesogastirum : n. Embryonik mide mezosu.


obstetrical : a. Çocuk doğumuna veya ebeliğe ait.


petroleum : n. biochem. Petrol.


pneumonomycosis : n. Akciğerlerin mantarlı hastalığı.


postencephalitic : a. Encephalitis lethargica'yı takiben meydana gelen.


primidone : n. Grand mal vebazen de petit mal (epilepsi-sara) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ibr ilaç.


sarcologist : n. Sarkoloji mütehassısı, sarkolog.