Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

oculopathy nedir?

oculopathy : n. Göz hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corticoafferent : a. Uyarıları çevreden beyin korteksine ileten.


dehiscence : n. Bir yarada olduğu gibi, yarmak ve delmek suretiyle bir oluşumun açılması.


deteriorate : v. 1. Fenalaştırmak, bozmak, aşağılamak, çürütmek; 2. Fenalaşmak, bozulmak, çürümek.


endobronchitis : n. Bronşları örten zarın iltihabı.


glossoepiglottic : a. Dil ve küçük dile ait.


heteromorphic : a. See: Heteromorphous.


heterozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinden farklı oluşu, heterozigoz.


ichthyotoxism : n. Bayat veya çeşitli bakterilerle enfekte balığın yenemis sonucu gelişen zehirlenme, balık zehirlenmesi.


inoculum : n. Aşılamada kullanılan malzeme.


laparotomy : n. Karnın açılması, karın duvarını kesme ameliyatı, laparatomi.


malacosis : n. See: Malacia.


melituria : n. Diabetes mellitus.


neopathy : n. Yeni hastalık, neopati.


neuroencephalomyelopathy : n. Sinir, beyin ve omuriliği içine alan hasatlık.


nucleoid : a. Çekirdek şeklinde, çekirdeğe benzeyen.


onychorrhexis : n. Tırnakların uzunlamasına kırılması veya çatlaması, onikoreksi.


panangiitis : n.Bütün damar tabakalarını saran iltihap.


pathophobia : n. Marazi hastalık korkusu, patofobi.


pituitary : a. 1. Balgama (sümüğe) ait; 2. Sümüklü, balgamlı, pituitaria; 3. Hipofiz.


plasticity : n. İstenilen şekle konulabilme, yoğrulabilme.