Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

oculopathy nedir?

oculopathy : n. Göz hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopneumatic : a. Kalbe ve akciğere ait.


cranioscopy : n. Kafatasının bilimsel incelenmesi.


deflagrate : v. biochem. Barut gibi ateş alan şeyi yakmak.


deflection : n. 1. Bir tarafa dönme, bir yana hareet etme, sapma; 2. Elektrokardiyogram'da görülen dalga şeklindeik eğri; 3. Fikir ve düşüncelerin bilinç kontrolundan uzaklaşması, baskı altındaki fikir ve düşüncelerin kontrolsuz hale dönüşmesi; 4. Fetüs başının doğum esnasında, çenesi sternum'dan uzaklaşmak üzere ekstensiyon hareketi yapması.


denicotinize : v. Nikotinini çıkarmak.


dissector : n. Teşrih yapan kimse, teşrihçi.


estrone : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan kuvvetli estrojenik bir madde (C18H22O2).


euplastic : a. 1. Öplazi ile ilgili; 2. normal şekilde gelişen, sıhhatli gelişme gösteren.


hygeiolatry : n. 1. Kişinin sıhhatiyle aşırı ilgilenmesi, sağlığına aşırı dikkat gösterme hali; 2. Sağlık kurallarına bağlılık gösterme, hiyjen prensiplerine dikkatle uyma eğilimi.


hyolaryngeal : a. dil kemiği veg ırtlak'la ilgili.


kreotoxism : n. Et zehirlenmesi.


map : n. Grafik, şema, harita.


mastoidal : a. Mastoid çıkıntı ile ilgili.


non repetatur : n. See: Non repetat.


oothecitis : n. Yumurtalık iltihabı.


percuss : v. muayene maksadiyle parmak veya aletle hafiğf hafif vurmak.


prehensile : a. 1. Yakalayabilir, tutabilir, kavrayabilir; 2.Bazı maymunların kuyruğu v.s. gibi sarılma ve kavrama özelliği olan.


proteosuria : n. İdrarda proteoz bulunması.


spermatogenic : a.1. Spermatozoonların oluşması ile ilgili; 2. Spermatozoonları meydana getiren, spermatozoon oluşturucu.


spherometer : n. Küresel yüzeylerin kıvrıntılarını ölçmeğe yarayan alet, sferometre.