Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

oculistics nedir?

oculistics : n. Göz hastalıkları tedavisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

electroscission : n. Bir organı elektrikle çıkarma ameliyesi, elektrikle yapılan ameliyat.


gynecomania : n. Erkekte aşırı cinsel arzu, erkeğin cinsel hayata aşırı düşkünlük göstermesi hali.


halisteresis : n. O zamana kadar normal olan kemikten kirecin kaybolması (mesela rahitis ve osteomalasi'de olduğu gibi).


hematomediastinum : n. Mediyastende kan toplanması.


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


hypermegasoma : n. Aşırı vücut gelişimi.


larynx : n. Gırtlak hançere, larenks.


medicate : v. 1. İlaçlarla tedavi etmek; 2. İçine ilaç almak.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


normotopia : n. Normal yerinde bulunma, normotopi.


oophor(o)- : pref. Yumurtalık.


pad : n. Pamuktan veya başka uygun maddeden yapılan küçük yastık, kompres.


pneuma : pref. See: Pneum.


pneumoradiography : n. Hava zerkedildikten sonra bir kısmın radyografisi.


potomania : n. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük, içkilere karşı aşırı istek ve içme eğilimi gösterme, potomani.


presbycusis : n. Yaşlılığa bağlı olarak işitme gücünün azalması.


proctoptosis : n. Rektum düşmesi.


psora : n. 1. Uyuz; 2. See: Psoriasis.


rubella : n. Kızamık türünden bir hastalık, kızamıkçık.


sacrosiatic : a. Sakrum ve oturga kemiği (iskiyum)'neait.