Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

oculist nedir?

oculist : n. Göz uzmanı, (doktoru).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromism : a. Brom zehirlenmesi, brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu meydana gelen kronik zehirlenme.


casease : n. biochem. Albümini eritebilen bakteryel bir enzim.


cementum : n. Diş kökünü çevreleyen ince kemik tabakası, diş sementi.


diagram : n. Herhangi bir şeyin izahını çizgi veya şekillerle gösteren şema, grafi, diyagram.


enteronitis : n. İncebarsak iltihabı.


esophagometer : n. Özofagusu ölçme aleti, özofagometre.


evolvement : n. Gelişme, tekamül, evrim.


herbivorous : a. Ot yiyen, yeşillikle beslenen.


phthisical : a. Verem hastalığına ait.


subiculum : a. & n. 1. Bir şeyin altında bulunan, altlık; 2. Gyrus uncinatus.


hematodyscrasia : n. Kanın bozuk hali, hematodiskrazi.


lassitude : n. Bitkinlik, ileri derecede halsizli, dermansızlık.


multinodualr : a. Çok nodüllü.


orthocephalic, orthocephalous : a. Kafatasının uzunluğu ile eni arasındaki oranı orta derecede olan.


pia-arachnitis : n. See: Leptomeningitis.


pneumomediastinogram : n. İçeriye hava sevkedildikten sonra çekilen mediasten filmi.


proctorrhea : n. rektumdan sümük (mukus) çıkması.


progestational : a. Progesteron gibi tesik eden, gebeliği idame ettiren.


prototype : n. 1. Esas örnek, ilk numune; 2. Kendisinden çeşitli türlerin geliştği ilk şekil, türün atası, primitif tür.


rostral : a. 1. Gagası, gagabiçim, gaga şeklinde. Rostrum'a ait (embriyonda ön kısma doğru olan; 2. beyinde burna yakın olan).