Bugün : 28 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

oculist nedir?

oculist : n. Göz uzmanı, (doktoru).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cold : n. Nezle.


ectrodactylia : n. Parmakların konjenital yokluğu, doğuştan parmaksızlık.


furor : n. Kızgınlık, kudurma, öfke, hiddet, hrıs.


hysteriac : n. İsterik


insensible : a. 1. Hissetmez; 2. Hissiz, duygusuz; 3. Cansız, baygın.


introduction : n. İçeri sokma, içeri yerleştirme, geçirme (Nefes borusuna tüp geçirme veya cerahat bulunan boşluğa, boşaltma amacıyla tüp veya fitil yerleştirme gibi).


jejunoileostomy : n. Jejunumu ilyumla ameliyatla birleştirme.


laxative : a. & n. Müshil.


lenticulostriate : a. Merceksi nüve ile çizgili cisime ait.


lethane : n. İnsektisid özellikleri olan thiocyanate türevlerinden meydana getirilen bir karışım.


microorganism : n. Yalnız mikroskopla görülebilen organizma, mikroorganizma.


nomotopic : a. Nomotop, 1. Normal yerinde bulunan; 2. Olması gereken yerde meydanag elen.


oxytocia : n.Çabuk odğum.


palpebration : n.Göz kırpma.


personology : n. Kişiliğin ve kişilik özelliklerinin incelenmesi.


rhinopharynx : n. Farenks'in yumuşak damağın üstünde kalan kısmı, nazofarenks, epifarenks, rinofarenks.


short breath : Nefes darlığı, astma,


splenolysis : n. Dalak dokusunu yokeden lizin.


stillicidium : n. Herhangi bir sıvının damla damla akması, damla damla gelme (idrarın bu nitelikte gelişi gibi).


suckling : n. Memede olan çocuk.