Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

oculentum nedir?

oculentum : n. Göz merhemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breast : n. 1. Göğüs toraks; 2. Meme, mamma.


celiectomy : n. & 1. Karın organlarından herhangi birinin ameliyatla çıkarılması; 2. Nervus vagus7un karın organlarına giden dallarının kesilmesi.


cellulifugal : a. Hücreden uzaklaşan, hücreden uzağa doğru hareket gösteren.


chemistry : n. biochem Kimya


complication : n. Bir hastalığın seyri esnasında oluşan ikinci bir hastalık, mevcut hastalığa eklenen diğer bir hastalık veya bozukluk, ihtilat, komplikasyon.


corona : n. (pl. Coronae). 1. Koron, taç: Kafatası veya dişin üst yüzü; 2. diş üzerine geçirilen altın veya gümüş zarf.


cotyledon : n. Kotiledon (plasenta parçası).


desiccate : v. Kurutmak.


divalent : a. İki değerli, çift değerli (Element'in birleşme değeri hakkında).


ear : n. Kulak.


flatfoot : n. Düztabanlık.


hypokinetic : a. 1. Hipokinezi ile ilgili; 2. Hipokinezi gösteren.


lancet : n. Neşter, lanset.


maladjusted : a. Çevreye uymakta güçlük gösteren, uyumsuz.


myoalbumin : n. biochem. Kas dokusunda bulunan bir albümin.


omphalotripsy : n. Göbek kordonunun ezilmek suretiyle ayrılması.


pioscope : n. Sütteki yağ miktarını ölçen alet.


saline : n. & a. 1. Birkaç çeşit maden tuzu, tuz; 2. Tuzlu.


scotophilia : n. Karanlıktan hoşlanma, karanlık sevgisi, skotofili.


thiouracil : n. 1. Hipertiroidizm tedavisinde kullanılan antitiroid bir ilaç (Kimyasal yapısı; 2. mercapto-4-hydroxypyrimidine).