Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

oculentum nedir?

oculentum : n. Göz merhemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotherapy : n. Canlılardan alınıp ve hazırlanan materyel (kan, aşı v.s.) ile yapılna tedavi.


calcipexis : n. Vücut dokularında fazla miktarda kalsiyum tutulması.


carbromal : n. biochem. Sinirleri yatıştıran ve uyuşturucu beyaz ve kokusuz billuri toz (C7H13BrN2O2).


cephalopagus : n. Vücutları ayrı olmasına rağmen başları birbirine yapışık ikizler, bu tarz iki fetüs'ten oluşan hilkat garibesi.


cryoprecipitate therapy : n. Hemofilide kanamaları durdurmak veya meydana gelmelerini önlemek amacıyla sekizinci faktörden yararlanılması.


dermatofibroma : n. Cilt fibromu.


digitigrade : a. Ayak parmakları üzerinde yürüyen, bu tarz yürüme gösteren (Bazı hayvanlarda olduğu gibi).


impenetrable : a. İçine girilmez, delinmez, nüfus edilmez.


imperforate : a. Delinmemiş.


mobility : n. Hareket yeteneği, hareketlilik, mobilite.


monodactylism : n. El veya ayakta yalnız bir parmak bulunması, tek parmaklılık, monodaktilizm.


monostotic : a. Bir kemiği tutan, tek kemiği etkileyen.


myelodysplasia : n. Omuriliğin kusurlu gelişimi, mileyodisplazi.


neurosarcoma : n. Nevromlu elementleri bulunan sarkom.


nosophilia : n. Marazi hastalanma arzusu, nozofili.


nystagmoid : a. See: Nystagmiform.


pharmacognosist : n. Farmakognozi uzmanı.


plasmasome : n. Lökosit taneciği.


replacement : n. Değiştirme, bir şeyi çıkarıp yerine başka bir şey koyma, yerine koyma.


schwartze's operation : n. Enfekte kemiğin çıkarılması için processus mastoideus'un açılması ve hücrelerdeki cerahatın dışarı akıtılması.