Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

oculentum nedir?

oculentum : n. Göz merhemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroplast : n. İçinde klorofil bulunan protoplazma.


chromatopsia : n. Cisimleri olduğundan farklı renklerde görme, renksiz cisimleri renkli görme ile belirgin görme bozukluğu.


coma : n. Bilincin tamamen kaybı ile müterafık derin uyku hali,koma.


dementia : n. Bunama, demans.


dentoalveolitis : n. Periodontitis simplex


detrition : n. Sürtünme veya benzeri sebeplerle bir organ veya oluşum yüzeyinin yenmesi, yenme, aşınma.


diplocoria : n. Gözbebeğinin çift oluşu.


electricity : n. Elektrik.


fetography : n. Fetusun ana rahminde iken alınan radyografisi.


insulinoid : a.Ensüline benzer, ensülin gibi.


inabiliy : n. Yetersizlik kifayetsizlik.


leukoplakia : n. Dil, yanak mukozası, dişeti veya serviks üzerinde hafif yüksek beyaz lekeler şeklinde kendini gösteren lezyon, lökoplaki (Çok katlı yassı epiteli keratinizasyonu sonucu oluşur ve prekanseröz kabul edilir).


malemission : n. Cinsel birleşim esnasında meninin penisten fışkırır şekilde dışarı çıkamaması, meni ejakülasyonunda bozukluk.


mortuary : a. 1.Ölümle ilgili; 2. Ölünün gömülmesi ile ilgili; 3. Cesetin gömülmeden önce geçici olarak konulduğu yer, morg.


neophobia : n. Yeni şeylere karşı duyulan marazi korku, neofobi.


ophthalmia : n. Göz veya konjonktif iltihabı, oftalmi.


pilology : n. Kıl bilgisi, kılbilim, pilloji.


sialodochitis : n. Salya kanalı iltihabı.


supersphenoid : a. Sfenoid kemik üstü, sfenoid kemik üstünde bulunan.


synizesis : n. Gözbebeğinin daralması.