Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

oculentum nedir?

oculentum : n. Göz merhemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheromania : n. Aşırı neşe, seviçn ve haz gösterileriyle belirgin akıl hastalığı.


dextrose : n. biochem. Glükoz, glikoz (C6H12O6H2O).


diagnostic : a.&n. 1. Teşhise ait; 2. Araz.


erythroid : a. Kırmızı (kızıl) renkli, eritroid


filtration : n. 1. Süzülme; 2. Süzme.


formic, : a. biochem. Karıncalarda bulunan bir aside ait.


submorphous : a. Tam şekilsiz olmamakla beraber billüri olmayan.


term : n. 1. Had, hudut, sınır; 2. Belirli bir sürenin (özellikle gebelik) sona ermesi.


lateroflexion : n. Yana bükülme, yana yapılan fleksiyon hareketi.


leontiasis : n. Yüzün aslanyüzüne benzer bir ifade aldığı cüzam tipi.


locomotion : n. Bir yerden diğer yere gitme hareketi veya bu hareketi gösterebilme gücü.


oligophrenia : n. Zeka gerilii, geri zekalılık, oligofreni.


peladophobia : n. Marazi kellik korkusu, peladofobi.


perverted : a. Anormal hale dönmüş, gayritabii şekle girmiş.


pleurosommia : a. Kol gelişiminde bir taraf barsak oluşumnda anormallik arzeden gelişme kusuru.


polyunguia : n. El veya ayak parmaklarındaki tırnak adedinin normalden fazla oluşu.


postpubertal : a. See: Postpubescent.


propylthiouracil : n. biochem. Hipertiroisizm tedavisinde kullanılan tiurasil türevi (C7H10N2OS).


puberty : n. Erginlik, büluğ, rüşt, püberte.


serrate, serrated : a. Dişli, serratus.