Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

oculentum nedir?

oculentum : n. Göz merhemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colonalgia : n. Kolon'da hissedilen ağrı, kolonl ağrısı.


decollator : n. Fetüs başını gövdesinden ayırmada kullanılan alet.


fibra : n. (pl. fibrae). Lif.


interatrial : a. Kalb atriyumlarının arasında bulunan, atriyumlararası.


intercerebral : a. İki beyin yarıküresi arasında.


lacrimase : n. Gözyaşı salgısından elde edilen bir enzim.


submeningeal : a. Beyin veya omurilik zarları altında.


leprous : a. 1. Cüzamlı, abraş; 2. Cüzam gibi, cüzama ait.


lipohagic : a. 1. Yağı emerek içine çeken, yağı kendi yapısına alan; 2. Yağı eriten, yağı parçalayan.


narcotine : n. biochem. Afyondan çıkarılan billüri alkaloid (C22H20N7) ateş düşürücü ve tonik olarak kullanılır ve uyuşturucu değildir.


neutrophil : n. Kanda akyuvarların %60-70 kadarını oluşturan, sitoplazmasınd pembeye boyanabilen küçük granüller bulunan ve nüvesi, olgunluk derecesine göre bir veya birkaç parçalı olan lökosit.


notencephalocele : n. Kafatası arka bölümündeki bir açıklıktan bir kısım beyin dokusunun, fıtık şeklinde dışarı taşması ile belirgin anomali, notensefalosel.


nymphomania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, nemfomani (erkeğe düşkünlük).


para- : pref. Yanında, yan, para.


pericaditic : a. Perikardite ait.


phleborrhagia : n. Ven'den gelen kanama, ven kanaması, fleboraji.


retrospective : a. Geriye yönelik, geçmişi kapsayan.


secundines : n. See: Afterbirth.


spectrotherapy : n. Spekrum'u oluşturan ışınların tedavide kullanılamsı, spektrum tedaisi.


synchronism : n. Aynı zamanad olma, aynı anda meydana gelme, senkronizm.