Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ocular nedir?

ocular : a. 1. Göze ait; 2. Ocularis, See: Eyepiece.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataplexy : n. Büyük korku veya heyecan neticesinde kasların katılaşması, inme, katapleksi.


chymorrhea : n. Barsak yoluyla dışkıya karışmış olarak kimüs çıkışı.


connivent : a. Birbirine yaklaşmış, yaklaşan.


cupping-glass : n. Vantuz.


cystectomy : n. kistin ameliyatla çıkarılması, sistektomi.


dimethylaniline : n. biochem. Anilinden çıkarılan renksiz ve kokulu bir yağ, dimetilanilin.


enterococcus : n. Küçük zincirler şeklinde gruplanan ve ışığa karşı nisbeten dayanıklı olan, gram pozitif bir bakteri.


lactescence : n. süte benzeyiş, sütlülük.


physaliform : a. Kabarcık şeklinde, kabarcığa benzer.


hemoglobin : n. Kana renk veren madde, hemoglobin, hemokrom.


hydroplasmia : n. Kan plazmasının sulanması.


incomplete : a. Eksik, noksan, kusurlu, tamam değil.


karyo- : pref. Çekirdek anlamına önek.


luciferase : n. biochem. Lüsiferine tesir ederek ışık meydana getiren bir enzim, lusiferaz.


macroblast : n. İri hacım gösteren çekirdekli genç eritrosit, makroblast.


menorrhoea : n. Aybaşı (adet) tutukluğu, menostaz.


midriff : n. Diyafram.


myeloneuritis : n. Miyelit ve nevritin bir arada olması, miyelonevrit.


neurotomical : a. Sinir ameliyatına ait.


otodynia : n. See: Otalgia.