Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

octigravide nedir?

octigravide : n. Sekizinci defa gebe kalan kadın.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilaginiform : a. Kıkırdağa benzeyen, kıkırdak gibi, kıkırdağımsı.


cooley's anemia : n. Akdeniz anemisi, çocuklarda görülür.


crenate, crenated : a. Kertikli, cretanus.


dentilabial : a. Diş ve dudaklara ait.


dextrocular : a. Sağ gözü ile sol gözüne oranla daha iyi gören.


dietotherapy : n. Diyet (perhiz) tedavisi.


efflorescent : a. Havayı görünce tozlanan, tozlanan.


emedullate : v. İlikten mahrum etmek, iliksizleştirmek.


erogenous : a. Cinsel heycan (veren), erojen.


eucalyptol : n. biochem. Ökaliptus yağından elde edilen renkli sıvı (C10H180).


glucogenic : a. Şeker yapan, glükojenik.


hypotension : n. Tansiyon düşüklüğü, hipotansiyon.


lepidosis : n. Pullu kabarık (kızartı).


macrosomatia : n. See:Macrosomia.


medullation : n. 1.Organ veya oluşumda korteks altında yumuşak doku bölgesi (medulla)'nınoluşması; 2. İlik özelikle kemik iliğinin oluşması; 3. Miyelin kılıfının oluşması.


moria : n. 1. Marazi şakalaşma temayülü; 2. Gevezelik ve budalalıkla vasıflı bunama.


myoid : a. kassı, kasa benzeyen, mioid.


omphalotaxis : n. Düşük göbek kordonunun tekrar yerine tesbiti, omfalotaksi.


semiotic : a. 1. Hastalık belritileri ile ilgili; 2. Teşhise götürücü esas belirti veya belirtiler.


semipermeable : a. Yarı geçirgen, muayyen molekülleri geçirebilen.