Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

octigravide nedir?

octigravide : n. Sekizinci defa gebe kalan kadın.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cainotobhobia : n. Yenilik korkusu, yeni fikirlere veya yeni çıkmış şeylere karşı aşırı derecede korku ve ürküntü gösterme.


cephaloridine : n. Cephalosporin'lerden elde edilen yarı-sentetik bir antibiotik.


crush syondrome : n. Travma nedeniyle meydana gelen üremi.


equinocavus : n. Ayakta hem "talipes equinus" hem "talipes cavus" özellikleri gösteren şekil bozuklğu.


glycogen : n. biochem. Nişasta gibi beyaz ve erimez bir maded (karaciğer ve diğer dokulardan çıkarılır), glikojen (C6H10O5).


glycosometer : n. İdrarda şeker miktarını ölçen alet.


intelligence : n. Doğuştanmevcut olan akıl yeteneği.


hemorrhea : n. See: Hematorrhea.


hyperergasia : n. Aşırı fonksiyonel faaliyet.


inordinate : a. 1. Düzensiz, bozuk; 2. Aşırı, çok fazla.


karyoplasm : n. Hücre nüvesi protoplazması, karyoplazma.


lyssophobia : n. Marazi kuduz korkusu, lizofobi.


oothecalgia : n. See: Ovarialgia.


osteocystoma : n. Kemikte kistik tümör, osteosistom.


phenylalaninase : n. Fenilalanin'i tirozin'e çeviren enzim, fenilalaninaz.


pituita : n. Balgam, sümük.


prognostic : a. 1. Prognoz'la ilgili; 2. Prognoz'un belirlenmesine yardım eden belirti, prognozu belirleyen belirti, prognostik.


prosthodontist : n. Prostodonti mütehassısı.


spherical : a. Kürevi, küreye ait, küresel, sphericus.


steariform : a. Yağa benzeyen.