Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

octavus nedir?

octavus : n. Sekizinci kafa çifti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ependymopathy : n. Ependim hastalıkları.


fibroplasia : n. Lif dokusu oluşumu, fibroplazi.


harmonious : a. Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu.


hemataerometer : n. Kandaki gazları ölçme aleti.


hemodiagnosis : n. Kan muayenesi ile yapılan teşhis.


larvivorous : a: See: Larviphagic.


megrim : n. See: Migraine.


mentality : n. Kişinin zihni yapısı kişideki düşünüş, anlayış ve zeka yeteneği, mantalite.


multipolar : a.Çok kutuplu, multipolar.


ozonic ether : n. Hidrojen peroksidin eter içindeki çözeltisi.


paramitome : n. See: Hyaloplasm.


pericholecystic : a. Safra kesesi çevresinde bulunan.


pigmentolysis : n. Boya (pigment) nın eriyip yokolması.


polyethylene : n. biochem. Etilenin polimerizasyonundan elde edilen bileşik madde.


porous : a. 1.Üzerinde küçük delikler gösteren, delikli, gözenekli; 2. Gözenekli oluşu nedeniyle bir sıvıyı süzebilme veya geçirme niteliğit aşıyan, geçirgen.


pseudomucin : n. Yumurtalık kistlerinde bulunan bir çeşit müsin.


pulsate : v. Ritmik atım göstermek, nabız gibi atmak.


pyoumbilicus : n. Göbekte cerahat toplanması, yenidoğan bebek göbeğinin cerahatli iltihabı.


quercetin : n. biochem. "quertcitron" meşesi kabuğundan alınmış bir sarı boya tozu.


saffron : n. Kendisinden koyu sarı bir boya maddesi elde edilen "Crocus sativus" adlı bitkinin kurutulmuş tohumları ,safran.