Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

octaploidy nedir?

octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyphasia : n. Beyindeki bir lezyon sebebiyle kelimelerin ağır telaffuzu ile belirgin konuşma şekli (Bazı akıl hastalıklarında görülür).


clot : n. 1. Pıhtı, küçüktaneciklerin kümeleşmesi sonucu oluşan yumuşak kıvamda küçük kitle (kan veya süt pıhtısı gibi); 2. Pıhtılaşmak.


dissector : n. Teşrih yapan kimse, teşrihçi.


gonaduct : n. Tuba veya sperma kanalı.


physaliferous : a. Kabarcıklar gösteren, yapısında küçük boşluklar bulunan.


idiosome : n. Oosit'in çekirdeğine bitişik olarak görülen küçük cisimcik, Balbiani cisimciği.


iridoptosis : n. İris düşmesi.


isthmectomy : n. İstmusun ameliyatla çıkarılması (özellikle tiroid geçidinin).


lipomicron : n. Yağ taneciği.


mesial : a. Orta, ortada bulunan merkezde, ortaya ait.


metatarsal : a. Ayak tarağına ait, metatarsalis.


micronychia : n. Tırnakların çok küçük oluşu.


monoinfection : n. Belli bir mikrobun sebep olduğu enfeksiyon.


phonology : n. See: Phonetics.


pillion : n. Muvakkat sun'i (takma) bacak.


posticus : a. Arka, arkada bulunan, arka ile ilgili.


prismosphere : n. Bir prizma ile yuvarlak bir merceğin birleşmesinden meydana gelen küre.


reniculus : n. (pl. reniculi) Böbrekcik (Histolojide böbrek lobcukları).


scalenectomy : n. Skalen kası çıkarma ameliyatı.


Sjögren Syndrome : n. Gözyaşı, tükürük guddeleri veya diğer saglı bezlerinde meydana gelen sekresyon azalması.