Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

octaploidy nedir?

octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiomyotomy : n. Heller ameliyatı.


cephalocele : n. Beyin herni'si, beynin kafatasından dışarı çıkması.


electrophorus : n. İndüksiyon vasıtasiyle elektrik teksifine ait alet, elektrofor.


emprosthotomus : n. Alın ve ayak sırtlarının yre bakmak üzere vücdun hafif yay şeklinde bükülmesi ile belirgin özellikle fleksör kasları tutan tetanik spazm şekli.


engine : n. Belli bir enerji oluşturan alet, makina, cihaz.


entity : n. 1. Belli özelliklere sahip bağımsız herhangi bir şey, varlık, mevcudiyet; 2. kendine has belirtilerle karakterize hastalık veya patolojik durum.


episioclisia : n. Vulvanın cerrahi olarak kapatılması.


glucase : n. biochem. Bitkilerden çıkarılan ve nişastayı dekstroglükoza çeviren enzim, glükaz.


mercuric : a. biochem. İki değerli civa atomu ihtiva eden.


neurocentrum : n. Omur cismi.


odontograph : n. Diş minesi üzerindeki pürüzleri, çizelge halinde belirleyen alet, odontograf.


odontotrypy : n. Dişi delme, diş içinden cerahat çıkarma ameliyatı, odontotripi.


orchiauxe : n. Testis'in aşırı büyümesi, testis hipertrofisi.


partial : a. Tam olmayan, bütününü kapsamayan, kısmi.


pharmacognosis : n. See: Pharmacognosy.


procainamide : n. Paroksismal taşikardi gibi kalb aritmilerinin tedavisinde kullanılan bir prokain türevi.


pronometer : n. Ön kol ve elin pronasyon derecesini ölçen alet, pronometre.


rupophobia : n. Pis şeylerden aşırı tiksinme, pislikten aşırı derecede iğrenme.


shrinkage : n. 1. Büzülme, büzüşme, çekilme; 2. Büzüşme derecesi, çekilme miktarı.


stevens-johnson syndrome : n. Şiddetli alerjik reaksiyon.