Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

octaploidy nedir?

octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachybasia : n. Ayağı sürüyerek adım atma, felçlilerde görülen ayağı sürüyerek yürüme hali.


bromoderma : n. Brom bileşikleri ile zehirlenmede oluşan deri lezyonu.


costoclavicular : a. Kaburgalar ve klavikulaya ait.


dacry : pref. Gözyaşı.


estimation : n. Ölçme, tain etmek, hesaplamak,


evert : v. Ters döndürmek, içini dışına çevirmek.


gallop : n. 1. Dört nala koşuş ile belirgin at gidişi; 2. Kalpte birinci ve ikinci seslere eklenen anormal üçüncü veya dördüncü ses işitilmesiyle belirgin kalp ritmi, galo irtmi.


gemination : n. 1. Çift oluşma, ikiz gelişme; 2. Bir diş çukurunda iki dişin gelişmesi.


germiculture : n. Mikropların kültür ortamında üretilmesi, bakteri kültürü yapılması.


hypermature : a. Olgunluk devresini geçirmiş.


indium : n. biochem.In sembolü ile bilinen, atom no: 49 ve atom ağırlığı: 114.82 olan kimyasal element, indiyum.


intraosteal : a. Kemik içi, kemik içinde.


leptochymia : n. Vücut sıvılarının anormal şekilde azalması hali.


leptomeninx : n. (pl. leptomeninges). Leptomeninks, beyin zarları (Piamater ve araknoid).


lipoblast : n. Yağ hücresini yapan bağ dokusu hücresi.


malingering : n. Hoş olmayan bir durumdan kaçınmak için olmayan hastalık belirtilerini varmış gibi gösterme.


neuroepithelium : n. 1. Sinirsel uyarımları alan ve nakleden özelleşmiş epitel hücresi (içkulağın tüylü hücreleri ve göz dibindeki çomak ve koni tabakasındaki hücreler gibi); 2. Embriyonda beyin-omurilik eksenini yapan epitel.


neurotomy : n. 1. Sinir anatomisi; 2. Nevralji v.s.'yi tedavi için yapılan sinir ameliyatı, nevrotomi.


perisaplingitis : n. Salpenks (tuba)'ı saran dokuların iltihabı, perisalpengjit.


preoccipital : a. Oksipital kemik önünde, oksipital bölge önünde.