Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

octaploidy nedir?

octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharodiastasis : n. Göz kapaklarının birbirinden ayrılması, göz kapakları aralığının genişlemesi.


dartre : n. Erpes hastalığına benzer hastalık, tuzlubalgam (deri hastalığı).


diplacusis : n. Çift işitme, tek sesin iki ayrı ses halinde algılanmasıyla belirgin duyma bozukluğu.


emiction : n. 1. İşeme; 2. İdrar.


frontooccipital : a.Frontal ve oksipital kemiklerle ilgili.


helminthoma : n. Barsak parazitlerinin sebep olduğu tümör.


jury-mast : n. Omurganın göğüs bölümü ve başa destek olma amacıyla,özellikle belkemiği tüberkülozu veya omurga t ravmalarında kullanılan tesbit edici araç.


maietics : n. See: obstetrics.


obturatorius : n. Tıkalı delik siniri, obturatoryus, nervus obturatorius.


odontectomy : n. Diş çekilmesi, odontektomi.


oligopepsia : n. Zayıf hazım, hazım kifayetsizliği.


ovulin : n. Yumurtalığın iç salgısı.


oxyphil : a. biochem.Asit boya ile boyanabilen, oksifil.


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.


penniform : a. Tüy şeklinde, tüysü.


periodynia : n. Tüm vücudu tutan şiddetli ağrı.


pigmented : a. Boyalı, pigmentli.


preputium : n. 1. (Erkek) sünnet derisi; 2. (Kadın) bızır kılıfı.


rectosigmoidectomy : n. Rektum ve sigmoid kolonun birlikte çıkarılması.


rehalation : n. Yeniden teneffüs etme.