Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

octan nedir?

octan : a. 1. Sekizinci veya yedinci günü zuhur eden; 2. Sekiz günde bir gleen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cinefluorography : n. Floroskop ekranı üzerine akseden görüntülerin, sinema şeridi gibi seri halinde fotoğraflarının alınması.


elaterin : n. biochem. "Elaterium"un faal elementi olan beyaz ve billüri ve azacık acı bir madde (C30H28O5).


empirical : a. Gözlem ve deneylere dayanılarak ileri sürülen.


ependymopathy : n. Ependim hastalıkları.


filaricide : n. Filaryaları yokeden bir faktör, filarisid.


funiform : a. 1.İpbiçim; 2. Kordona benzer, kordonsu.


green : a. & n. 1. Kapanmamış (yara); 2. Yeşil; 3. Yeşil boya.


hearing : n. İşitme (kabiliyeti).


lent : pref. Mercek anlamına önek.


macrography : n. İri harflerle yazı yazma, iri yazma.


metaplexus : n. Beyin dördüncü karıncığının koroid damar ağı.


neurodynamic : a. sinir enerjisine ait.


normochromocyte : n. Normal hemoglobin miktarına sahip olan eritrosit.


odontoloxia : n. Dişlerin intizamsızlığı, çarpık dişlilik, odontoloksi.


ogival : n. Damağın orta kısmı yuvarlak olmayıp sivri olan kemer şeklinde olması hali, ojival.


ovariotomist : n. Yumurtalık çıkarma uzmanı, ovaryotomi yapan operatör.


percaine : n. Mevzii uyuşturucu bir madde.


perimysium : n. Çizgili kas liflerini saran bağ dokusu.


perineum : n. Anus ile jenital kısımlar arasındaki yumuşak bölüm, apışarası, perine.


persona : n. Zihnin bilinçli (şuurlu) kısmı.