Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

octan nedir?

octan : a. 1. Sekizinci veya yedinci günü zuhur eden; 2. Sekiz günde bir gleen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorodyne : n. Meyan kökü, şeker pekmezi ve sirop simple içinde karıştırılmış durumda olan morfin, eter ve kloroform çözeltisi.


descent : n. 1. Düşme; 2. Aşağıya inme, sarkma, prolapsus.


dysrhythmia : n. Ritimbozukluğu, belli bir sıra ve düzen içinde gidişin bozulması.


endaortitis : n. Aortu örten zarın iltihabı.


endoneurium : n. Sinir liflerini çevreleyen ince iç tabaka.


enteropathy : n. Barsak hastalığı, enteropati.


glairy : a. Yumurta akına benzer.


vaccines : n. pl. Ölü veya gücü azaltılmış bakteri hücrelerini ihtiva eden suspansiyon veya hülasalar.


hyperperistalsis : n. Peristaltik hareketlerin artması.


inose : n. See: Inositol.


ischiadic : n. See: ischiatic.


labiomancy : n. Karşısındakinin dudak hareketlerinden konuşmayı anlama (sağırlarda görülür).


lancet : n. Neşter, lanset.


lymphangitis : n. Lenf damarı iltihabı, lenfanjit.


manganate : n. biochem. Manganit, manganik asidin tuzu.


myolemma : n. Çizgili kas liflerini saran bağ dokusundan oluşmuş ince zar.


oculogyric : a. 1. İstemdışı göz hareketleri gösteren, istemdışı göz hareketleri ile belirgin; 2. İstemdışı göz hareketlerine sebep olan.


open : a. 1. Açık (hava); 2. Açık (elektrik devresi); 3. Serbest.


peridental : a. Dişi saran, diş çevresinde bulunan.


prosopagnosia : n. Yüzleri tanıyamama, kişinin evvelce gördüğü simaları birbirinden ayırt edememesi hali.