Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

octan nedir?

octan : a. 1. Sekizinci veya yedinci günü zuhur eden; 2. Sekiz günde bir gleen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borne : a. Doğurulmuş.


bouillon : n. Et suyu (Bakteri üretmede kullanılan bir besi ortamı).


cheiralgia : n. Elde hissedilen ağrı, el ağrısı.


cyanogen : n. biochem. Zehirli bir gaz, siyan, kiyanus.


dermoblast : n. Mesoderm'in dermis (iç deri)'i oluşturan bölümü.


esophagus, oesophagus : n. Yemek borusu, özofagus, oesophagus.


term : n. 1. Had, hudut, sınır; 2. Belirli bir sürenin (özellikle gebelik) sona ermesi.


hemadynamometry : n. Kan basıncını ölçme, hemadinamometri.


indirect : a. Dolaylı, aracılı, indirekt.


iprindol : n. Trisiklik antidepresan.


justo major : a. Normalden veya mutattan büyük.


laryngospasm : n. Ses şeritleri arasındaki aralığın şiddetli bir şekilde daralması, laryngismus stridulus.


lesbian : n. 1. Kadın homoseksüel, dişi eşcinsel, sevici; 2. lesbianizm'le ilgili, sevicilikle ilgili.


megalo-ureter : n. Uretra büyümesi.


mucopolysaccharide : n. Protein ve polisakkarit karışımından oluşan bileşik, mukopolisakkarid.


neopathy : n. Yeni hastalık, neopati.


oculospinal : a. Göz ve omurliiğe ait.


perosomus : n. Vücudu doğuştan ileri derecede şekil bozukluğu gösteren bebek.


primipara : n. 1.İlk defa olarak doğurankadın; 2. Yalnız bir çocuk doğurmuş olan kadın, primipar.


reproduction : n. 1. Üreme, çoğalma veya çoğaltma; 2. Bir hücreden kendine benzer başka bir hücre meydana gelmesi, reprodüksiyon.