Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

octan nedir?

octan : a. 1. Sekizinci veya yedinci günü zuhur eden; 2. Sekiz günde bir gleen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchocele : n. 1. Gırtlak iltihabı, bademcik şişkinliği; 2. See: Goiter.


cholehemia : n. Kanda safra bulunması, kolehemi.


cysteine : n. biochem. Sistein, proteinlerin hidrolizinden meydana gelen amino-asit.


demonomania : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler)'in kendisini etkilediğine inanış ile belirgin psikoz hali.


emergence : n. narkozdanaçılma, genel anestezi'den sonra hastanın ayılma devresi.


epithelial : a. Epitel'e ait.


generic(al) : a. 1. Cinse ait; 2. familyaya ait, 3. Umumi, genel.


ilium : n. İlye kemiği, (kalça kemiğinin bir parçası) os ilium.


infarct : n. Enfarktüs.


inheritance : n. 1. Kalıtsal özelliklerin anne ve babadan çocuğa geçmesi, soyaçekim, irsiyet, kalıtım; 2. Kalıtım yoluyla anne-babadan çocuğa geçen özellikler, kalıt.


lateroversion : n. Yana anormal dönme.


lipophrenia : n. Zihni iktidarsızlık, akıl yitimi, zekasızlık, lipofeni.


methylphenobarbitone : n. Phenobarbitone'a oranla antikonvulsif etkisi daha güçlü olan bir madde.


para-appendicitis : n. Apandis civarında peritonla örtülü olmayan kısımların iltihabı.


pelvis : n. Pelvis: 1. Kalça kemiği ve sakrumdan meydana gelmiş olan kalça kuşağı, leğen, havsala; 2. Böbrek toplayıcı kanalların açıldıkları kese, böbrek pelvisi.


pneumococcidal : a. Pnömokokları yokeden.


porrigo : n. Saçlı deri hastalıkları


record : n. Kayıt devamlı kalacak şekilde tesbit edilmiş kayıt.


registered : a. Kaydedilmiş, kayıtlı.


repellent : a.&n. 1. Şiş v.s.'yi giderici (ilaç); 2. Haşaratı defedici (ilaç).