Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

octad nedir?

octad : n. biochem. Sekiz kıymetli bir element.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleaching : n. Ağarma, beyazlaşma.


cardiocele : n. Diaframdan geçen kalb fıtığı.


duct : n. Özellikle guddelerden sıvı maddeleri nakleden damar, bezlerin salgısını akıtan kanal, boru, ductus.


forme : n. Şekil, biçim.


fragilocytosis : n. Kanda frajilositlerin bulunması, frajilositoz.


galvanometer : n. Elektrik cereyanını ölçmeğe mahsus alet, galvanizm mikyası, galvanometre.


gristle : n. Kıkırdak.


hectoliter : n. Yüz litre, 26.42 galon, hektolitre.


hematonephrosis : n. Böbrek pelvisinde kan bulunması, hematonefroz.


hydrophobic : a. 1. Sudan korkan; 2. Kuduz.


hyperpituitarism : n. Hipofiz ön lobunun aşırı derecede faaliyet göstermesi.


isosexual : a. 1. Aynı cinsten; 2. Aynı cinse mensup olan.


kephir : n. Mayalanma sonucu ekşitilmiş süt, ekşi süt.


keratectomy : n. Korneanın bir parçasının ameliyatla çıkarılması, keratektomi.


leptocyte : n. Anormal şekilde ince ve yassı eritrosit, leptosit.


midget : n. Cüce, ufak yapılı adam.


odontolith : n. Diş taşı.


onchocerca : n. Filaria türü asalakların kurtçuk şekli.


ophidiophobia : n. Marazi yılan korkusu, ofidyofobi.


pachyhymenic : a. Kalın ciltli, derisi kalın.