Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

octad nedir?

octad : n. biochem. Sekiz kıymetli bir element.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bundle : n. 1. Lif; 2. Hüzme; 3. Küme>; 4. Yol (tractus).


centrifugal. : a. Merkezden uzaklaşan, merkezden çevreye doğru hareket gösteren, merkezkaç.


cervicothoracic : 1. Boyun ve göğüsle ilgili; 2. Sonuncu boyun omuru ile birinci göğüs omuru arasındaki patolojik durum (kaynaşma, vs.)'al ilgili.


chirismus : n. El kaslarının ağrılı kasılması, el spazmı.


collapse : n.&v. 1. Kolaps, collapsus: Periferik damarların genişleyip muhitle kanın toplanması ile hasıl olan ağır bir tablo, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi; 2. Dimağın kansız kalması; 3. Çökmek, birdenbire düşmek.


coma : n. Bilincin tamamen kaybı ile müterafık derin uyku hali,koma.


eumetria : n. Sinirsel uyarının yarattığı normal hareket.


exhalation : n. Nefes verme.


fixative : a. 1. Sabitleştiren, oynamaz hale getiren, tesbit edici; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit alıncak dokuyu sert şekilde tesbit edici madde, organ veya oluşumun bozulmadan muhafazasını sağlayan ilaçlı eriyik.


phycology : n. Deniz ve tatlı su yosunlarını konu alan bilim dalı.


haustration : n. 1. Kese şeklinde boğum oluşması; 2. Kese şeklinde boğum.


hyponeuria : n. Sinirsel gücün azalması, sinir zayıflığı.


jumentous : n. Hayvan idrarı kokusuna sahip, hayvan idrarı kokusu veren.


keratogneetic : a. Keratojeneze ait.


milking : n. Süt sağma, meme başını sıkarak süt çıkarma.


neuroendocrinology : n. Sinir sistemi ile iç salgı bezleri arasındaki ilişkileri konu alan bilim dalı, nöroendokrinoloji.


optic(al) : a. Görmeğe ait, görme ile ilgili, optik, opticus.


organotrophic : a. Vücut organlarının beslenmesi ile ilgili.


perinephritic : a. 1. See: Perinephric; 2. Perinefrite ait veya ondan ileri gelen.


phagocytes : n. Bakterileri ve sair yabancı cisimleri yiyebilen lökosit, fagosit.