Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

octad nedir?

octad : n. biochem. Sekiz kıymetli bir element.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calculous : a. Bedende oluşan taş türünden.


carbonuria : n. İdrarda karbon bileşikleri (karbon dioksit v.s.)'nin bulunuşu, karbon bileşiklerinin idrara geçişi.


coagulum : n. Pıhtı.


cystotomy : n. Mesaneyi yararak açma, ameliyatı, sistotomi.


demineralization : n. Aşırı derecede mineral kaybı, özellikle kemikten mineral (kalsiyum ve kalsiyum tuzları) kaybı.


deteriorate : v. 1. Fenalaştırmak, bozmak, aşağılamak, çürütmek; 2. Fenalaşmak, bozulmak, çürümek.


endocrinosis : n. İç salgı bezinin disfonksiyonu.


generalize : v. 1. Yaymak, yaygın hale getirmek, her tarafa geçirmek; 2. yayılmak, her tarafa geçmek, belli bir bölge veya organdan diğer bölge veya organlara yayılmak.


henosis : n. 1. İyileşme, şifa bulma; 2. Birleşme, bitişme.


leech : n. 1. Vantuz, hacamat; 2. Doktor, hekim.


lightening : n. doğum sancıları başlamadan iki veya üç hafta evvel uterusun pelvis boşluğuna inmesi.


metabasis : n. 1. Tedavi değişikliği tedavi tarzını değiştirme; 2. Hastalık veya yer değişmesi.


neuropath : n. 1. Sinirsel hastalık gösteren kişi; 2. Bünye olarak nevroz'a eğilim gösteren kişi.


perithelial : a. Peritelyum'la ilgili.


pneumato : pref. See: Pneum


pneumoencephalography : n. Karıncıklara havay veya gaz zerkettikten sora yapılan beyin radyografisi, pnömoensefalografi.


politzeration : n. Orta kulağın bir kese vasıtasiyle şişirilmesi.


pound : n. 1. Libre; 373.2 gram veya 12 "ounce" lık eczacı ağırlık ölçüsü; 2. 453.6 gram veya 16 "ounce" lık adi ağırlıkbirimi.


precommissure : n. Ön bileşke.


pyelic : a. Böbrek pelvisi (pelvis renalis) ile ilgili.