Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ochsner-sherran treatment nedir?

ochsner-sherran treatment : n. Akut apandisitli hastalarda bazen uygulanan bazı koruyucu önleler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheiragra : n. Eli tutan gut hastalığı.


colpophotography : n. Bir kamera ve kolposkop kullanılarak serviks fotoğraflarının çekilmesi.


dimorphous : a. 1. Dimorfizm'le ilgili; 2. Dimorfizm gösteren.


embryotocia : n. 1. Çocuk düşürme; 2. Düşük.


endocolitis : n. Kolonun mukozasının iltihabı, endokolpit.


evolution : n. Tekamül, evrim, tekamül nazariyesi.


Felty's Syndrome : n. Lökopeni ve splenomegali ile birlikte görülen kronik artrit tablosu.


flail chest : n. Kırık nedeniyle göğüs kafesinin sabit durumda olmaması.


terpene : n. biochem. C10H16 formüllü herhangi bir karbonhidrat.


terramycin : n. biochem. Oksitetrasiklinin ticari adı, teramisin.


Grcer's itch : n. kontakt dermatitis, özellikle una ve şekere karşı olan aşırı cilt duyarlılığı.


hysteresis : n. Bir cismin üzerinde etkili kuvvetler değişince yapışkanlık veya iç sürtünmesi sonucu imiş gibi o cisimdeki reaksiyonun gecikmesi, histerezis.


ideophrenia : n. Fikir ve düşüncelerde anormallikle belirgin akıl hastalığı.


impervious : a. See: İmpermeable.


incipient : a. Başlayan.


induced : a. Sun'i olarak başlatılmış, uyarılarak meydana getirilmiş.


infective : n. Enfeksiyon, bir konaktan diğerine nakledilebilen hastalık.


lancet : n. Neşter, lanset.


leucotomy : n. Beynin ön lopunun beyaz maddesini kesme ameliyatı.


ovariocyesis : n. Ovaryum gebeliği.