Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ochsner-sherran treatment nedir?

ochsner-sherran treatment : n. Akut apandisitli hastalarda bazen uygulanan bazı koruyucu önleler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathia : n. Alt çenenin anormal şekilde kısalığı.


cartilaginification : n. Kıkırdak haline dönüşme, kıkırdaklaşma.


cephalic : a. Başa ait, kefalik, cephalica.


dichromatic : a. 1. Esas renklerin yalnız ikisini görebilen; 2. Sadece iki renk gösteren iki rengi olan.


entonic : a. Tansiyonu intizamsız.


eupareunia : n. Cinsel uyuşma, cinsel uyum.


gliomyoma : n. Adale ve sinir dokusundan yapılı olan bir tümör.


glyconeogenesis : n. yağ ve proteinler gibi esas molekülü karbonhidrat olmayan maddelerden karbonhidrat meydana gelmesi, glikoneojenez.


hemiparaplegia : n. Vücudun tek tarafının alt yarısının felci.


lymphopenia : n. Kanda lenfositlerin azalması, lenfopeni.


mastorrhagia : n. Meme kanaması, mastoraji.


mesoneuritis : n. 1. Sinir maddesinin iltihabı; 2. Sinir lenfatiklerinin iltihabı, mezonevrit.


micropyle : n. Spermatozoidin yumurtaya girdiği delik, mikropil.


monofactorial : a. Bir etkene bağlı, bir etkenle ilgili.


morphosis : n. Bir organın veya dış azanın inkişaf tarzı (oluşumu), morfoz.


nosotaxy : n. Hastalıkların tasnifi.


overstress : n. Fazla çalışmadan doğan aşırı gerginlik.


paries : n. (pl. paritees). Duvar, çeper, cidar.


pneumatic : a. 1. Hava (gaz) ile ilgili; 2. Solunum'la ilgili; 3. İçinde hava bulunan, hava (gaz) ile dolu.


rinderpest : n. Sığır vebası.