Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

ochronotic nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

ochronotic : a. 1. Okronozis'le ilgili; 2. Okronozis gösteren, okronozis ile belirgin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catharsis : n. Psikolojide kişinin zihninden çıkan düşünceler, fikirler.


cholagogia : n. Safra kesesinden barsağa safra itrahı.


clonicotonic : a. Hem klonik hem tonik kasılmalar gösteren.


congest : v. 1. şişirmek, toplamak, doldurmak, 2. Kan veya su toplamak.


diabetes : n. Şeker hastalığı.


edeology : n. Üretim (jenital) organlnarı bilgisi.


enterospasm : n. Barsak koliği.


excremental : a. 1. Vücuttan dışarı atılan yıkım ürünü ile ilgili, özellikle dışkı ile ilgili; 2. Dışkı tabiatında, dışkıya benzeyen.


fimbria : n. (pl. fimbriae). Saçak.


gigantic : a. Deve benzer, dev gibi.


lactacidemia : n. Kanda laktik asit bulunması, laktasideim.


heteropyknosis : n. Kromozomların veya aynı kromozomda değişik bölgelerin, yoğunluk bakımından farklı boyanması hali, heteropiknoz.


histolysis : n. Organik dokuların dağılıp çözülmesi, doku erimesi.


homologous : a. Yapı ve kaynak bakımından birbirine benzeyen.


insemination : n. 1. Tohumlama, tohum ekme; 2. Dölleme, gebe etme, ilkah.


iridectropium : n. İris'in bir bölümünün dışarıya dönmesi, iris eversiyonu.


lithiatry : n. Taşlardan bahseden tıp dalı.


mucostatic : a. Mukus yapımını önleyen, mukus salgılanmasını durduran.


pimeloma : n. Yağ dokusundan gelişen iyi huylu tümör, pimelom.


stomatonecrosis : n. See: Noma.