Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ochronotic nedir?

ochronotic : a. 1. Okronozis'le ilgili; 2. Okronozis gösteren, okronozis ile belirgin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blackhead : n. 1. Karaciğer ve yüzde ülseratif lezyonlarla belrigin yüzde siyanoz manzarası gösteren protozoa cinsi bir parazitin sebep olduğu ağır hastalık, histomoniasis; 2. Yağ bezi ağızlarında yağ ifrazı ve pislik karışımından ibaret siyahımsı renkte kitlelerin toplanmasıyla belirgin durum, comedo.


bloodshot : n. Kanlanmış, kızarmış.


colypeptic : a. Sindirimi engelleyen, sindirimi geciktiren veya azaltan.


cyst : n. Vücutta cerahat v.s. ile dolu olan kese, kist, cystis.


cystathioninusia : n. Methionin'in sistin'e dönüşmesi sırasında meydana gelen tiyonin'in aşırı miktarda idrara çıkması.


cytologist : n. Hücre biliminde uzmanlaşmış kimse, sitoloji uzmanı.


dedentition : n. Dişlerin dökülmesi, dişlerin kaybı.


diphtheric, diphtheritic : a. Difteriye benzer (ait).


drip : v. 1. Damlamak, damlalar halinde düşmek; 2. Damla damla akıtmak (Damar v.s. içine).


ephebogenesis : n. Ergenlik çağında, bu devreye has değişikliklerin oluşması, ergenlik belirtilerinin meydana gelmesi.


episcleral : n. 1. Episklera ile ilgili, 2. Sklera üzerinde (bulunan veya yerleşmiş).


exemia : n. Vücutta eksilme olmaksızın dolaşımdaki kanın azalması, kanın karın organlarında toplanışı nedeniyle dolaşan kan hacminin geçici olarak azalması.


funnel : n. Huni.


genesis : n. Meydanag elme, doğam, üreme, jenez.


hematein : n. biochem. Hematoksilen'in parlak kırmızı renkli esas boya maddesi.


inflexibility : n. Eğilme veya bükülme yeteneğinin olmayışı hali, sertlik.


intra-appendicular : a. Apendiks içi, apendiks içinde.


iridodilator : n. Gözbebeğini genişletici (kas veya ilaç).


mediolateral : a. Orta ve kenar kısımlarında her ikisine birden ait olan, hem ortayı, hem de kenarı ilgilendiren.


odontoscopy : n. 1. Dişlerin odontoskop aracılığıyla muayenesi, odontoskopi; 2. Diş kenarlarının, kimlik tesbiti bakımından izinin alınması, bu amaçla yapılan diş muayenesi.