Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ochronotic nedir?

ochronotic : a. 1. Okronozis'le ilgili; 2. Okronozis gösteren, okronozis ile belirgin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyte : n. Döllenmiş ovum (zigot)'un mitotik bölünmesi ile oluşan embriyonik hücrelerden her biri, morula ve blastula'yı oluşturan farklılaşmamış hücrelerden her biri, blastomer.


celliform : a. Hücre şeklinde, hücreye benzeyen.


cholesteatoma : n. Kese içinde bulunan ve kolesterol ihtiva eden selim bir tümör.


diastolic : a. 1. Diyastol ile ilgili; 2. Diyastol devresinde oluşan.


ectodermoidal : a. Ektoderma benzeyen


effervescence : n. Köpürme, erime sonucu küçük gaz kabarcıkları çıkarma.


embedding : n.1. Gebelik mahsülünün uterus dvarına tutnarak yuvalanması, gebelik mahsülünün implantasyonu; 2. Histolojik muayene için alınan doku parçasının parafin veya benzeri sert bir madde içinde tesbit edilmesi (Bu işlem dokudan mikroskopik muayene için ince kesitler alınmasını kolaylaştırır).


encapsulation : n. Bir küpsülün içerisinde bulunma durumu.


Esbach's Albuminometer : n. Üzerinde dereceler olan bir cam tüp.


gastrocnemial : a. Baldır ikiz kasına ait, gastrocnemialis.


hyperalkalinity : n. Alkalin fazlalığı.


hypodermic : a. Deri altına ait, deri altı, hipodermik.


isoagglutinin : n. Serum'da bulunan, aynı türden diğer bir kimse eritrositlerini aglütine edici antikor.


luminiferous : a. 1. Işığı geçiren; 2. Kendinden ışık veren, ışık saçan.


molecule : n. Zerre, atom, molekül.


othemorrhea : n. Kulak kanaması.


paratracheal : a. Nefes borusu yanında, konjonktivit.


penicillinase : n. biochem. Penisilinin tesirini yokeden bakteri kaynaklı bir enzim.


properdin : n. biochem. Serumda bulunanv bakterileri tahrip eden bir globülin.


pyoxanthose : n. Cerahatten eldeedilen sarı pigment.