Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ochronosis nedir?

ochronosis : n. Vücutta çeşitli doku ve organların kahverengimsi sarı renk alışı ile belirgin alkaptonüri'li hastalarda gelişen patolojik durum, okronozis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cocainism : n. 1. Keyif verici olarak devamlı kokain kullanma, kokain alışkanlığı; 2. Devamlı kokain kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme hali, kronik kokain zehirlenmesi.


coeliac : a. Karna veya barsaklara ait, çelyak, çölyak, coeliacus.


cystoma : n. kist.


cytoclastic : a. Hücreleri yokeden.


enterozoa : n. Barsaklarda yerleşen havyansal asalaklar.


erethism : n. 1. Bir organın vakitsiz tekamülü; 2. Aşırı sinirlilik.


eugenol : n. biochem. Antiseptik ve lokal anestetik olarak kullanılan bir fenol (C10H12O2), öjenol.


globin : n. biochem. Heoglobinden çıkarılan bir protein.


hemopathic : a. 1. Kan hastalığı ile ilgili; 2. Kan hastalığınınsebep olduğu, kan hastalığına bağlı.


heterosexuality : n. Karşı cinsten birine karşı duyulan cinsel aruz.


holergasia : n. Şahsiyet bozukluğu ile müterafık ruh hastalığı.


homogenize : v. Homojenleştirmek.


ingravescent : a. Şiddeti yavaş yavaş artan, ağırlaşan (hastalık).


interosculate : v. Aynı özellikleri olmak.


leptopelvic : a. dar pelvisli.


mamilia : n. See: Mammilla.


megacephalic : a. Büyük kafalı.


megaloblast : n. Eritrositlerin ana hücre,i megaloblast.


menhidrosis : n. Menstruasyonda normalden fazla terleme, menhidroz.


perithelium : n. Kılcal damarları saran lifli tabaka.