Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ochronosis nedir?

ochronosis : n. Vücutta çeşitli doku ve organların kahverengimsi sarı renk alışı ile belirgin alkaptonüri'li hastalarda gelişen patolojik durum, okronozis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebroocular : a. Beyin ve gözle ilgili.


cholesterolemia : n. Kanda kolesterol bulunması


colpostenosis : n. Vagina daralması.


cyanhidrosis : n. Terin mavimsi renkte salgılanması.


decalcification : n. Dokuların kireçli maddelerden mahrum kalması, kalsiyum yokluğu.


fix : v. 1. biochem. Katılaş(tır)mak; 2. Sabitleştirmek.


geminate : a. Çift, eş geminus.


histokiesis : n. Vücut dokularındaki hareket.


hyperpietic : a. 1. Esansiyel hipertansiyonla ilgili; 2. Esansiyel hipertansiyon gösteren.


hypoalgesia : n. See: Algesia.


injector : n. 1. Şırınga, enjektör; 2. Enjeksiyon yapan iğneci.


intraepidermal : a. Epidermis içi, epidermis içinde.


jungle-fever : n. Doğu Hindistan ormanlarına mahsus çok şiddetli sıtma.


lipolipoidosis : n. Doku hücrelerinde yağ ve yağa benzer maddelerin toplanması.


neurotherapy : n. sinir hastalığı tedavisi, nevroterapi, psikoterapi.


overstain : v. Mikroskopta incelenecek dokuyu koyu şekilde boyamak.


preclival : a. Klivusun önünde bulunan, klivusönü.


roux-en-y operation : n. Kesilen jejunum'un distal ucu, mideye ağızlaştırılır, duodenum ve pankreasa ait usareleri ihtiva eden proksimal jejunumu kısmı ile de, ilk anostomoz yerinin yaklaşık 80 mm. kadar altında ikinci bir anostomoz yapılır.


sarcoptes : n. Uyuz hasatlığını yapan bir cins parazit, sarkopt.


satyriasis : n. Erkekte lüzumundan fazla artmış cinsel arzu, şehvet fazlalığı, satiryazis.