Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ochrometer nedir?

ochrometer : n. Kapiller tansiyonu ölçme aleti, okrometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrophobia : n. Kanser korkusu, kankrofobi.


chief : n. Baş, şef, amir.


chiropodalgia : n. El ve ayaklarda hissedilen ağrı.


disulphuric : a. biochem. Disülfürik.


fragilocyte : n. Hipotonik tuzlu eriyiklere mukavemet edemeyip patlayan eritrosit, frajilosit.


glycine : n. biochem. Kreatin sentezinde kullanılan bir amino asid, glisin.


hemocytoblast : n. Henüz olgunlaşmamış eritrosit, genç eritrosit.


hibb's operation : n. Spinal tüberkülozdan sonra uygulanan spinal fiksasyon ameliyatı.


hyperthyroidism : n. boynun önünde bulunan tiroid (kalkan) bezinin fazla çalısmasından ileri gelen durum.


ketosteroids : n. l. Keto grubu ihtiva eden steroidler.


loxia : n. See: Torticollis.


megalosplenia : n. Dalak büyümesi, megalospleni.


melanocarcinoma : n. See: Melanoma.


organofaction : n. Organın oluşum ve gelişimi.


oscheocele : n. 1. Testis torbası (skrotum) şişmesi veya tümörü; 2. Skrotum fıtığı.


ostitis : n. See: Osteitis.


pallesthesia : n. Titreşimleri hissedebilme hali, deri altındaki kemik tümseğe değdirilen hareket halindeki diyapazon'un titreşimlerini duyabilme yeteneği.


proline : n. biochem. tabii bir aminoasit.


sacculus : n. (pl. Sacci). See: Sac.


saltation : n. Hoplama, sıçrama, zıplama.