Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ochrometer nedir?

ochrometer : n. Kapiller tansiyonu ölçme aleti, okrometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholesteroluria : n. İdrarda kolesterol bulunması.


digit : n. El veya ayak parmağı, digitus.


dyszoospermia : n. Spermatozoid oluşum bozukluğu.


erythemia : n. Kanda eritrosit sayısının aşırı miktarda artışı ve derinin kırmızımtırak renk alışı ile belirgin kronik hastalığı, polisitemi rubra, eritremi.


explosive : a. Patlayıcı.


gynecography : n. kadın pelvisinin radyografisi.


hematuria : n. Kan işeme, idrarda kan bulunması, hematüri.


hemiectromelia : n. Vücudun bir yarısında kol ve bacağın kusurlu gelişmiş olması.


hysterolity : n. Uterus taşı.


iboprofen : n. Özellikle romatoid artritte ekili olan bir ilaç.


ischolochia : n. Lohusalık devresindeki kanla karışık akıntı (loşi)'nın kesilmesi.


maturative : a. 1. Olgunlaştırıcı, 2. Cerahat toplayıcı.


ogival : n. Damağın orta kısmı yuvarlak olmayıp sivri olan kemer şeklinde olması hali, ojival.


omentum : n. (pl. omenta). Karındaki barsakları örten zar, epiplon, omentum.


osetospongioma : n. Süngersi kemik tümörü.


palingenesis : n. 1. Yeniden doğma; 2. Üremede özelliklerin değişmeden aynen ve yeniden meydana gelmesi, palinjenez.


parallergy : n.Allerji ile ilgili olaylar.


retrocecal : a. Çekum ardı.


spermatocele : n. Haya şişmesi, tunica vaginalis içinde sperma birikmesi, spermatosel


straining : n. 1. Tansiyon, yüksek tansiyon, yorgunluk; 2. See: Tenesmus.