Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ochrometer nedir?

ochrometer : n. Kapiller tansiyonu ölçme aleti, okrometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebellospinal : a. Beyincik ve omurilik'le ilgili.


chronological : a. Oluş sırasına göre dizilmiş, tarih sırası takip eden.


cruor : n. Pıhtılaşmış kan.


end-body : n. See: Complement.


eubiotics : n. Sağlıklı yaşam şartlarını belirleyen bilim dalı, sağlıklı yaşama bilgisi.


extrovert : n. Bazen extravert olarak kullanılır, davranışlarını diğer insanların kendine karşı olan tutumlarına göre düzenleyen kimse.


genyantritis : n. Üstçene sinüsünün iltihabı


hydrolyst : n. Hidrolize sebep olan bir enzim, hidrolist.


inertia : n. 1. Atalet, süredurum; 2. Bir organın veya bir kasın işlemez hale gelmesi.


juxtaspinal : a. Omurgaya yakın.


myelocytoma : n. Plazma hücreli miyelom.


nephrectasia : n. Böbrek pelvisinin genişlemesi, nefrektazi.


opsoniferous : a. Opsonin taşıyıcı.


overtoe : n. Başparmağın diğerlerinin üzerinde olduğu hallux varus şekli.


parorchidium : n. Testisin yer değiştirmesi.


pneumomediastinogram : n. İçeriye hava sevkedildikten sonra çekilen mediasten filmi.


postabortal : a. Düşük sonu, düşük sonrası.


radiculoganglionitis : n. Arka omurga (belkemiği) sinir kökleri ve gangliyonlarının iltihabı.


regulation : n. 1. Düzenleme, ayarlama, bir olayın seyir veya gelişimini kontrol altında tutma; 2. Vücudun değişen çevre şartlarına kendisini uydurması, adaptasyon; 3. Kural, kaide, kanun.


sebiparous : a. Yağ yapıcı, yağ salgılayan.