Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ochrometer nedir?

ochrometer : n. Kapiller tansiyonu ölçme aleti, okrometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colistin : n. Birçok gram pozitif organizmalar üzerinde etkisi olan bir antibiyotik.


conduction : n. İletim (kuvvet, ısı, ses veya elektrik hk).


corresponding : a. Ugyun gelen, karşılayan, yerini alan.


drivelling : n.1.Ağızdan salya akması, salya akışı; 2. Çocukca konuşma,budalaca konuşma.


ectopy : n. Herhangi bir organın bulunduğu yerden ayrılarak vücudun başka bir yerinde yerleşmesi, ektopi.


endomitosis : n. Kromozomların iğ şekli oluşturmaksızın bölünerek iki misli olmaları.


exomphalos : n. 1. Bir kısım barsakların üzeri peritonla örtülü olmak üzere göbek bölgesinden dışarı bombelik göstermesi ile belirgin doğuştan anomali, omfalosel; 2. Göbek bölgesinde bir kısım barsakların üzeri ince karın derisi ile örtülü olmak üzere dışarıya bombelik göstermesi hali, göbek fıtığı (doğuştan veya sonradan).


postnatal exercise : Doğumu takiben karın duvarı ve pelvis tabanı kaslarını kuvvetlendirmek, onlara tonüs kazandırmak amacıyla yapılan egzersizler.


fasciotomy : n. Fasyayı kesme ameliyesi, fasyotomi.


full term : n. Olgunlaşmış,g ebelikte 40 haftayı doldurmuş.


phthiriasis : a. Bitlerden meydanag elen bir çeşit deri hastalığı, ftiryazis.


keratectomy : n. Korneanın bir parçasının ameliyatla çıkarılması, keratektomi.


lanugo : n. 1. tüy (ayva tüyü); 2. Küçük kıl, ince kıl.


leukosarcoma : n. Beyaz sarkom.


myodynamics : n. Kasların büzülmesinden bahseden bilim.


ophthalmogyric : a. 1. İstemdışı göz hareketleri gösteren, istemdışı göz hareketleri ile belirgin; 2. İstemdışı göz hareketlerine sebep olan.


osteoarthritis : n. Kemik ve buna yakın eklemin iltihabı, osteoartrit.


osteopedion : n. Uzun süre uterus içinde kalarak kalsifikasyona uğramış ölü fetüs, taş bebek.


pachyglossia : n. Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.


pero-, : pref. Sakatlık, kusur.