Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ochrometer nedir?

ochrometer : n. Kapiller tansiyonu ölçme aleti, okrometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocrural : a. Kol ve bacakla ilgili.


brachyesophagus : n. Yemek borusunun normale oranla çok kısa oluşu.


character : n. Bir şahsın bilinen ve tahmin edilebilen mental özelliklerinin toplamı, karakter.


chlorpheniramine : n. Kısa etkili antistaminik.


choledocholithotomy : n. Koledok kanalında bulunan bir taşın cerrahi olarak çıkarılması.


entoptic : a. 1. Göz içiyle ilgili; 2. Göz içinde, göz içindeng elişen.


erythrogenic : n. a) Leke meydana getirme veya leke meydana gelmesine sebep olma. cb) Alyuvar yapımına sebep olma.


genyantralgia : n. Üstçene sinüs ağrısı.


helminthophobia : n. solucan veya onların oluşturacağı enfestasyondan aşırı korkma.


hematogenous : a. 1. Kanda meydana gelen; 2. See: Hematogen.


hydroxocobalamin : n. Uzun etkili bir B12 vitamini çeşidi.


hydroxyproline : n. biochem. Tabi aminoaist.


injurious : a. Vücuda zarar verici, incitici.


inspissated : a. Daha yoğunbir hale koyulmuş, koyultulmuş, katılaştırılmış.


napkin : n. 1. Kadınların adet esnasında veya akıntı mevcudiyetinde perine üzerine koymak suretiyle kullandıkları pamuktan yapılı ped, hijyenik kadın bağı; 2. Çocuk bezi.


orthostatic : a. Dik durmaya ait veya dik durmadan ileri gelen.


pithiatric : a. 1. Telkin ve ikna tedavisi (pitiatri) ile ilgili; 2. Telkin ve ikna ile tedavisi mümkün, telkin ve ikna ile düzelebilen.


pleochromocytoma : n. Çeşitil renklerde dokular ihtiva eden tümör.


pole : n. Kutup, polus.


preventive : a.&n. 1. Koruyucu olarak; 2. Bir hastalığın cerrahi müdahale olmadan ilaç v.s. ile tedavisi; 3. Hastalığın önüne geçmek için alınan ilaç, tedbir, aşı, prevantif, profilaktik.