Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ochrodermia nedir?

ochrodermia : n. Cilt sarılığı, okrodermi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colposcopy : n. Vagina ve serviks'in kolposkop aracılığıyla muayenesi, kolposkopi.


contra : pref. Karşı, zıt.


demonophobia : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler9'den aşırı korkma.


diaphoretic : a.&n. Terletici (ilaç).


epidemitis : n. Epiderm iltihabı, epidermit.


fibrinogenopenia : n. Kanda fibrinojen miktarının azalması.


filter : n. Işık, su ve diğer sıvıları süzmeğe yarayan alet, süzgeç, filtre.


fluctuation : n. Kapalı bir boşlukta bulunan sıvının parmakla üzerine basıldığı zaman verdiği dalgalanma duygusu, flüktüasyon, dalga hissi.


gargle : v. n. 1. Gargara etmek; 2. Gargara (ilacı9.


graphospasm : n. yazarlara arız olan kramp, grafospazm.


hematocele : n. Kan çıbanı. Bir boşlukta kan toplanması (özellikle testis torbalarında).


lymph : n. Akkan, lenfa.


macrocheiria : n.Büyük ellilik, ellerin aşırı büyüklüğü, makrokiri.


masochist : n. İşkenceden hoşlanan kimse, başkasnın yaptığı ağrı verecek hareketlerden cinsel zevk alan şahıs (bir çeşit cinsî sapıklık).


meningitis : n. Meninkslerin (beyin zarları) iltihabı, menenjit.


menstruate : v. Adet görmek.


ophthalmodynamometry : n. Göz arterindeki kan basıncının, oftalmodinamometre aracılığıyla ölçülmesi, oftalmodinamometri.


phlorhizin : n. biochem. Elma, kiraz, erik ve armut ağaçlarının kabuklarından çıkarılan acı bir glikozid (C21H24O10+2H2O).


protopathic : n. Duyarlığın az olduğunu belirten bir deyim.


recording : n. Herhangi bir şekilde kaydetme, özellikle bir olayın seyrini çizelge halinde kağıt üzerine geçirme.