Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ochrodermia nedir?

ochrodermia : n. Cilt sarılığı, okrodermi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecoileostomy : n. Çekum ile ileum arasında, ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


corticosterone : n. biochem. Böbrek üstü kortdeksinin (C31H30O4) hormonu.


dejection : n. Amel, defi tabii, pislik.


digitalis : n. 1. Kalb hastalığında ilaç olarak kullanılan yüksük otunun (digitalis purpurea) yaprağı; 2. Bu yapraktan çıkarılan ilaç.


erythemogenic : a. Eritem meydana etiren, eritemojen.


esthesioblast : n. See: Ganglioblast.


generic(al) : a. 1. Cinse ait; 2. familyaya ait, 3. Umumi, genel.


gyniatrics : n. Kadın hastalıklarını tedavi bilgisi.


hemorrhoids : n. pl. Anus çevresindek venalarda görülen variköz değişiklikler.


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


intrarectal : a. Rektum içi, rektum içinde.


karyo- : pref. Çekirdek anlamına önek.


neuronotmesis : n. Bir sinirin tam olarak kesilmesi.


neutralization : n. 1. Bir eriyiğin asit veya alkali (kalevi) niteliğini ortadan kaldırma, nötür yapma, nötralizasyon; 2. Herhangi bir şeyin tesirini ortadan kaldırma, tesirsiz hale getirme.


nourish : v. 1. Beslemke; 2. Emzirmek, meme vermek.


odontoscope : n. Dişleri muayeneye yarayan ayna, diş aynası, odontoskop.


periodic : a. 1. Belirli aralıklarla meydana gelen; 2. Tekrar vukubulan, periodik.


phatnorrhagia : n. Diş çukuru kanaması, fatnoraji.


postpubescence : n. Buluğ sonrası devre, ergenlik sorası dönem.


rash : n. Vücuda arız olan kızıllık veya leke, isilik (fazla terlemekten olabilir).