Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ochrodermia nedir?

ochrodermia : n. Cilt sarılığı, okrodermi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blackout : n. Beyin dolaşımındaki yetersizlik nedeniyle gelişen kısa süreli bilinç kaybı, bilinç kararması.


botulin : n. biochem. Bozulmuş gıdalarda bazan bulunan bir toksin, clostridium botulinum tarafından salgılanan toksin.


bronchiole : n. Nefes yollarının akciğer lobülleri içindeki parçası, bronşiyol.


cartilaginous : a. 1. Kıkırdağı çok, kıkırdaklı, cartilaginosus; 2. Kıkırdağa ait, cartilagineus.


cellicolous : a. Hücreler içinde yaşayan.


gibbus : n. Kambur


hallux : n. Ayak başparmağı.


hematotoxic : a. Kan zehirlenmesine ait, hematotoksik.


hypermastia : n. 1. Memelerin aşırı büyüklüğü; 2. Fazla memelilik.


hypoisotonicty : n. Hipozizotonik nitelik gösterme hali, ozmotik eriyiğin basıncında daha düşük basınca sahip olma hali.


karyogonad : n. See: micronucleus.


megalogastria : n. Mide büyümesi (genişlemesi) megalogastri.


neurotome : n. Siniri kesmede veya diseke etmede kullanılan özel bistüri, nörotom.


oulitis : n. See: Ulitis.


peritctomy : n. Kornea etrafında halka şekilned bir konjonktif tabakasının kesilerek çıkarılması.


perixenitis : n. doku içindeki yabancı cisim çevresinde oluşan iltihap.


proteotherapy : n. Hastaya damar yolu ile protein verme, protein tedavisi.


proton : n. 1. Hidrojen atomunun pozitif yüklü nüvesi, proton; 2. Bir vücut kısmının dumura uğramış ilkel parçası.


segregation : n. 1. Ayırım, özellikle hususi bir amaçla yapılan ayırım, ayırma; 2. Cinsiyet hücrelerinin meyotik bölünmesi esnasında homolog kromozomların birbirinden ayrılması (Biri bir hücreye diğeri öbür hücreye geçer).


sericeps : n. Fetüsün başını çekmeye yarayan ipek torba.