Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ochrodermia nedir?

ochrodermia : n. Cilt sarılığı, okrodermi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blindness : n. Körlük.


cardiometry : n. 1. Sistol ve diyastol esnasındaki hacım değişikliklerinin, dolayısıyla kalbin çalışma gücünün ölçülmesi; 2. Kalb kuturlarının ölçülmesi.


cardiomyoliposis : n. Kalb kasında yağ toplanması ile belirgin durum, kalb kaslarının yağlı dejenerasoynu.


croupy : a. Boğmacalı.


cyclopia : n. İki göz yerine tek göz oluşmasıyla belirgin doğuş anomalisi, iki göz çukurunun içinde tek göz bulunmak üzere birbirleriyle birleşmesi hali, tek gözlü olma.


dejectory : a. Müshil.


dermatalgia : n. Belli bir deri bölgesinde hissedilen uyuşma ile müterafık ağrı, deri ağrısı.


envelope : n. 1. Herhangi bir şeyi dıştan saran oluşum, zar örtü; 2. Sarmak, örtmek, etrafını çevirmek.


lacquer, lacker : n. biochem. a) Sarı vernik. b) Reçinalı herhangi bir vernik.


group : n. biochem. Kimyasal bileşim hususunda birbirine benzer maddeler takımı.


inquest : n. Ani veya beklenmedik ölüm vakalarının, bu işle görevli resmi bir kişi tarafından tahkik edilmesi, soruşturulamsı.


lipochromogen : n. Lipokron öncüsü made.


maim : n. Sakat bırakmak, sakatlamak, kol veya bacak gibi bir organı, çıkarma, harabiyete uğratma v.s. nedenlerle kullanmadan mahrum bırakmak.


morphea : n. Derinin belli bir bölgesinin yer yer sertleşme göstermesi ile belirgin hasalık, morfe.


muscularis : n. Kas tabakası, herhangi bir organ duvarındaki kas tabakas.


osteoseptum : n. Burun bölmesinin kemik parçası.


ozochrotia : n.Cildin ağır kokması.


presbyatrics : n. Yaşlılık çağı ve bu çağa bağlı hastalıkları konu alan tıp dalı, geriyatri.


pseudocele : n. Belynin beşinci karıncığı, psödosel.


pyloralgia : n. Pilorun ağrılı spazmı, piloralji.