Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ochlophobia nedir?

ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carotic : a. 1. Arteria carotis communis ile ilglii,boyun arterine ait; 2. Ağır uyku hali gösteren, d algın.


chlorambucil : n. Bir azot hardalı.


chondroprotein : n. Kıkırdakta olan bir protein.


clivus : n. (pl. clivi). Klivus (artkafa kemiğinin taban parçasının üst yüzü).


eczematoid : a. Ekzema'ya benzeyen.


encysted : a. Etrafı kalın zar veya kapsülle sarılı, kapsüllü.


focal : a. Mihraki, odağa ait.


form : n. Formül


helicotrema : n. Helikotrema (scala tympani ile scala vestibuli'nin cochlea tepesinde birleşme deliği).


lipoblastoma : n. See: lipoma.


lipofibroma : n. Lifsel elementli lipom.


meso : pref. 1. Arasında (orta); 2. Periton bağı, zar askı, meso (mezo).


monocular : a. Tek gözlü, tek göze ait.


oligosideremia : n. Kanda demir azalması, oligosideremi.


oropharynx : n. Ağız ve dil arkasındaki farenks parçası, yumuşak damak ve epiglot üst kenarı arasındaki farenks bölümü, orta yutak.


platyhelminth : n. Platihelment'ler koluna mensup herhangi bir parazit, yassı kurt.


pustuliform : a. Püstül şeklinde, püstüle benzeyen.


stereocolposcope : n. Vagina ve serviks uteri'deki yüzeyel hücreleri üç boyutlu büyüterek gözle muayenesini sağlayan alet, stereokolposkop.


strumitis : n. Tiroid bezi iltihabı, tiroidit.


subserosa : n. Seroza altında tabaka.