Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ochlophobia nedir?

ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxyhaemoglobinuria : n. İdrarda karboksihemoglobin bulunması-carboxyhaemoglobinuric, sıfat şekli.


cardiography : n. 1. Kalb ilmi; 2. Kardiyograf aletinin kullanışı, kardiyografi.


catharsis : n. Psikolojide kişinin zihninden çıkan düşünceler, fikirler.


chondritis : n. Kıkırdak (dokusu) iltihabı, kondrit.


dichilia : n. Orta kısmında uzanan derin kıvrım sebebiyle çift gibi görünen dudak.


glycosemia : n. Kanda şeker seviyesinin normalin üstünde oluşu.


uvula : n. (pl. uvulae). küçük dil, dilcik.


hysteric(al) : a. 1. Histeriye ait; 2. Marazi hırçınlık getirici.


ichorrhea : n. Bol cerahat akması.


irradiate : v. Işınla tedavi etmek.


nonacid-fast : a. Asite dirençsiz (Boyanmasını takiben %1 hidroklorik asit ihtiva eden alkol ile işleme tabi tutulduğu zaman rengini kaybeden bakterinin bu niteliğini belirtmede kullanılan terim).


organopexy : n. Bir organın cerrahi tesbiti.


osteal : a. Kemikli.


pharyngodynia : n. Yutak ağrısı, farengodini.


piperocaine hydrochloride : n. biochem. Profanol hidroklorür (mevzii veya spinal uyuşturucu olarak kullanılır).


plasmodiotrophoblast : n. Koryon villuslarını çevreleyen trofoblast'ın dış tabakası sinsityum tabakası, sinsityotrofoblast.


quadrantanopsia : n. Görme alanının dörtte birinde görmenin kaybolması.


rachiopathy : n. Omurgayı tutan herhangi bir hastalık.


rhinotomy : n. Burun ameliyatı, rinotomi.


somnolent : a. 1. Uykuyu, uyku hali gösteren, dalgın; 2. Uyku getirici, uyutucu.