Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ochlophobia nedir?

ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiorenal : a. Kalbe ve böbreğe ait olan, ikisini de ilgilendiren.


diaschisis : n. Beyindeki sınırlı bir harabiyet, sebebiyle o kısmın idare ettiği vücut bölgesinde görülen görev bozukluğu.


feeling : n. 1. Hissetme, duyma; 2. Dokunma, dokunma duyusu; 3. Herhangi bir his, duygu; 4. Duygulu, hassas.


galactocele : n. 1. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom; 2. Süt sıvı ile dolu hidrosel.


homozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinin aynı oluşu hali, homozigoz.


hypochondriac : a. & n. 1. Merak hastalığına tutulmuş 2. Hipokondriye ait; 3. Merak hastası (sıhhatte olduğu halde sıhhatinden şüphelenir ve endişe druyar).


iatrophysics : n. Fiziki veya mekanik araçlarla yapılan tedavi, fiziğin tababete uygulanması.


impassable : a. Geçit vermez, sonu kapalı, tıkanık.


intern : n. Hastanede yatıp kalkan doktor veya operatör.


irradiation : n. 1. İntişar; 2. Tedavi veya teşhis maksadiyle ışın uygulanması.


ischiodynia : n. İskiyum ağrısı.


lymphoma : n. Lenfoid dokudan başlangıcını almış ur, lenfom, adeni.


monomyoplegia : n. Tek kas felci, monomiyopleji.


nonviability : n. Yaşama yeteneğinin olmayışı.


oothecosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü (tuba uterina)'nün beraber iltihabı.


prognathous : a. Altçenesi öne doğru çıkık olan, prognat.


prorrhaphy : n. İlerleme, avans.


reacalcification : n. Dokularda, özellikle kemik dokusunda azalma gösteren kalsiyum'un takviyesi,kalsiyum miktarının normal hale getirilmesi.


sero-enzyme : n. Kan serumunda bulunan bir enzim.


steatocryptosis : n. Yağ bezlerinin fonksyion bozukluğu.