Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ochlophobia nedir?

ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharo : pref. Göz kapaklarına ait (patoloji terimlerinin başına gelir).


cupular : a. Kubbeye ait, cupularis.


dermatoma : n. Sınırlı bir deri bölgesinin, tümörü andıracak şekilde kalınlaşması, sınırlı deri hipertrofisi.


elaboration : n. incelikle işleme, özellikle ham madde veya maddaleri işleyerek belli bir özellikte bileşik (salgı vs.) haline getirme.


erythroclastic : a. 1. Eritrositleri parçalayan; 2. eritrositlerin parçalanmasıyla belirgin.


exobiology : n. Güneş etrafında dönen gezegenler üzeirndeki hayatı ve bu hayat şartlarını konu alan bilim dalı.


field : n. Saha, alan.


galvanometer : n. Elektrik cereyanını ölçmeğe mahsus alet, galvanizm mikyası, galvanometre.


physiology : n. Fizyoloji: 1. Vücuttaki dokuların nromal çalışma olaylarından bahseden bilim; 2. Hayvan ve nebatat organlarının vzaifelreinden bahseden bilgi; 3. Organik cisimlerin hayati tezahürlerini inceleyen bilim.


iodinophil : a. 1. İyot boyası ile kolayca boyanan; 2. İyot boyası ile kolayca boyanan herhangi bir oluşum (hücre, doku v.s.).


leukomyelopathy : n. Omurilik beyaz maddesinin hastalığı, lökomiyelopati.


macerative : a.Maserasyon gösteren, maserasyon'la belirgin.


obsessive : a. Zihni devamlı işgal eden.


obstipation : n. See: constipation.


papillary : a. 1. Meme başına benzeyen; 2. Meme başı şeklindeki kabartı veya kabartılarla ilgili; 3. Meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla dolu.


platyspondylia : n. Omur gövdelerinin doğuştan basık oluşu.


posticus : a. Arka, arkada bulunan, arka ile ilgili.


prism : n. prisma: 1. Tabanları birbirine benzeyen düzlemlerden meydanag elen ve kenarları birbirine paralel olan katı cisim; 2. Prizma şeklinde saydam cisim.


propylene glycol : n. biochem. Gliserine benzeyen, renksiz lüzuci sıvı (C3H8O2).


pyloroscopy : n. Pilor muayenesi.