Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ochlophobia nedir?

ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

denicotinize : v. Nikotinini çıkarmak.


disparity : n. Eşitsizlik, uygunsuzluk, farklılık.


encephalomeningitis : n. Beyin ve beyin zarlarının beraber iltihabı


endogastric : a. mide içi (ne ait).


endoplast : n. Hücre nüvesi.


esophagoduodenostomy : n. Yemek borusu ile duodenum arasında midenin çıkarılışını takiben ameliyatla geçit oluşturma.


ethmoiditis : n. Burun kemiği boşlukları iltihabı, etmoidit.


fertilization : n. See: Fecundation.


gangrenescent : a. Gangren'e dönüşme eğilimig österen.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


hepatization : n. Dokuların karaciğeri andıracak şekilde sertleşmes.i


homozygous : a. Kromozom aynı yerde benzer genler taşıyan.


ingredient : n. Bir karışımı veya bileşiği oluşturan maddelerden her biri.


intervillous : a.Villüs'lararası, vilüs'lar arasında.


meloschisis : n. Yanağın doğuştan yarıklık gösterişi.


odontogenic : a. 1. Dişi oluşturan, dişleri meydana getiren; 2. Diş dokusundan gelişen.


paleontology : n. Fosiller ilmi, paleontoloji.


parietitis : n. Herhangi bir boşluğu veya organı çevreleyen duvarın iltihabı.


pogonion : n. Çenenin ön-orta noktası.


poliomyelopathy : n. Omurilik gri maddesinin hastalığı.