Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ochlophobia nedir?

ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiomegaly : n. Kalb büyümesi.


cotyla, cotyle : n. Hokka, oynak yerlerinde diğer bi rkemiğin başını içine alan kemik oyuğu.


decase : n. Ölüm, vefat.


dolichocephalus : a. Uzunkafalı, d olikokefal (önden arkaya çapı uzun kafa).


enterostomy : n. Barsağın fistülizasyonu, enterostomi.


epileptology : n. Epilepsi bilgisi, sar'a bilim, epileptoloji.


intercerebral : a. İki beyin yarıküresi arasında.


hectoliter : n. Yüz litre, 26.42 galon, hektolitre.


hemo- : pref. Kan.


incontinence : n. Normal olarak vücuttan dışarı atılacak şeylerin çıkmasını kontrol edememe, incontinentia.


lecheroussness : n. Aşırı cinsel arzu gösterme hali, şehvet düşkünlüğü.


mammilla : n. 1. Meme başı, meme başı şeklinde organ; 2. Memecik.


mass : n. Kitle, massa, herhangi bir cisimde bulunan madde miktarı.


myxosarcoma : n. Miksomla karışık sarkom tümörü.


palpitation : n. Kalb çarpıntısı, palpitasyon.


peripyloric : a. Piloru saran.


polycystic : a. İçinde birçok kist veya boşlukları olan, çok keseli veya çok boşluklu, polikistik.


primiparity : n. Primiparlık, ilk defa doğurma hali.


prosop : pref. Yüz anlamına önek.


pseudocholesteatoma : n. Yalancı kolesteatom.