Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ochlesis nedir?

ochlesis : n. Kalabalık yerlerde bulunma sonucu alınan hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoscopy : n. Yukarı nefes yollarından sokulan özel bir aletle bronşların içinin muayenesi, bronkoskopi.


carbonaceous : a. biochem. Karbona ait, karbonlu.


carelitis : n. Kalb iltihabı.


citrinin : n. biochem. Penicillum citrinum'dan türemiş bakteryostatik madde.


colpomicroscopy : n. Serviks uteri yüzeyini histolojik bir boya ile boyayarak hücrelerin, vaginadan uygulanan kolpomikroskop ile muayenesi, kolpomikroskopi.


cystometrography : n. mesane içindeki basınç değişimlerini çizelge halinde kaydetme.


deficiency : n. 1. Eksiklik, noksanlık, yokluk; 2. Kifayetsizlik, yetmezlik.


digitalization : n. İstenilen etki temin edilinceye kadar; belli bir şema dahilinde hastaya dijital verme, dijital tedavisi, dijitalizasyon.


emollient : a. n. 1. Yumuşatan; 2. Deriyi yumuşatan merhem; 3. Müleyyin; 4. Ağrıyı hafifleten ilaç, müsekkin.


fasciculation : n. Liflerin demet halinde diziliş göstermesi, bir kısım sinir veya kas liflerinin bir araya gelerek demet oluşturması.


hematoperitoneum : n. Periton boşluğuna kanama, periton boşluğunda kan toplanması.


hepatocholangeitis : n. Karaciğer ve safra kanallarının müşterek iltihabı.


insulinization : n. Şeker hastalarında, kan şekerini düşürmek üzere uygulanan insülin teadvisi.


meningoencephalomyelitis : n. Meninks, beyin ve omurilik iltihabı.


nasitis : n. Burun iltihabı.


noscapine : n. Tahriş edici, kuru ve balgam söktürmeyen öksürüklerin dindirilmesinde kullanılan bir madde.


occlusal : a. Oklüzyona ait.


perianal : a. Makat (anus) çevresinde bulunan, maksadı saran.


perididymitis : n. Perididim (tunica vaginalis testis) iltihabı.


pseudotumor : n. İltihaba bağlı, tümör'e benzeyen geçici şişlik, yalancı tümör.