Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ochlesis nedir?

ochlesis : n. Kalabalık yerlerde bulunma sonucu alınan hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabasis : n. Hastalığın hafiflediği dönem, hastalık belirtilreinin gerilediği devre.


cerebripedal : a. Beyine yaklaşan, beyin yönünde hareket eden.


dialyse : v. Diyaliz yapmak, bir maddeyi diyaliz yoluyla içinde bulunduğu eriyikten ayırmak.


ectaic : a. Ektaziye ait.


emergency : n. Acil hal.


encephalitogenic : a. Beyin iltihabı yapan, ensefalite sebebiyet veren.


erective : a. Kaldırıcı, dikleştirici.


fibrocytogenesis : n. Bağdokusu fibrillerinin gelişimi, fibrositojenez.


fonticulus : n. (pl. fonticuli). Bıngıldak, fontanel.


galactemia : n. Kanda süt bulunması, galaktemi.


genyantralgia : n. Üstçene sinüs ağrısı.


hydrohymenitis : n. Seröz zarın iltihabı, hidrohimenit.


irreversible : Geriye döndürülemez, tersine çevrilemez, değiştirilemez.


omagra : n. Omuz romatizması.


oophororrhaphy : n. Yumurtalığın pelvis duvarına dikilmesi.


oviparity : n. Yumurtadan çıkma.


pancreatogenous : a. Pankreastan kaynaklanan, pankreatojen.


phosphotransferase : n. Fosfat gruplarının diğer bir bileşiğe geçişini kolaylaştıran enzim, fosfotransferaz.


pinto : n. See: Pinta.


pityrosporum : n. Kepeklenme ile birlikte görülen bir çeşit mantar hastalığı.