Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ochlesis nedir?

ochlesis : n. Kalabalık yerlerde bulunma sonucu alınan hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carotic : a. 1. Arteria carotis communis ile ilglii,boyun arterine ait; 2. Ağır uyku hali gösteren, d algın.


constitution : n. 1. Vücut yapısı, bünye, bir organizmanın dış görünüşü, çalışması, uyarılara davranışı, direnci bv. özelliklerin oluşturduğu bütün; 2. Herhangi bir maddeyi oluşturan unsurların tümü, maddenin yapısı; 3. Moleküldeki atom dizisi, moleküldeki atomların gösterdiği diziliş şekli.


cytost : n. Harabiyete uğramış doku hücrelerinden açığa çıkan toksin niteliğinde bir madde.


denudation : Bir kısmın soyulması veya çıplaklaştırılması.


Draft : n. 1. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı; 2. Hava cereyanı, hava akımı.


entity : n. 1. Belli özelliklere sahip bağımsız herhangi bir şey, varlık, mevcudiyet; 2. kendine has belirtilerle karakterize hastalık veya patolojik durum.


ethene : n. See: ethylene.


hemolytopoietic : a. Kan hücrelerinin yokolması ve oluşumuna ait.


hypocrine : a. İç salgı bezinin yetersiz çalışmasına bağlı, herhangi bir iç saglının yetersiz salgılanması nedeniyle oluşan.


hypoacidity : n. Mide suyundaki asidin azalması, hipoasidite.


luxation : n. Çıkık, lüksasyon


mastitis : n. Meme iltihabı, mastit (emzikli kadınlarda görülür).


myoglia : n. Kas hücrelerinden oluşan lifsel madde, miyogli.


orthodromic : a. Uyarımları normal yönde nakleden (sinir).


osteoblast, : n. Kemik dokusu oluşturan hüre, osteoblast.


prone : a. 1. Yüzü koyun yatmış; 2. El ayası aşağı dönük olan.


psychophysics : n. Akıl ile beden arasında geniş ilişkileri inceleyen bilim, psikofizik (psikosomatik).


ptosis : n. Bir organın anatomik (normal) yerinden daha aşağıya inmesi düşmesi (Bu kelime üstgöz kapağının kasındaki felç yüzünden yukarı kalkmasının adı gib de kullanılır).


reproduction : n. 1. Üreme, çoğalma veya çoğaltma; 2. Bir hücreden kendine benzer başka bir hücre meydana gelmesi, reprodüksiyon.


seromuscular : a. Barsağın seröz ve kas tabakasına ait.