Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ochlesis nedir?

ochlesis : n. Kalabalık yerlerde bulunma sonucu alınan hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopleural : a. 1. Bronş ve plevra ile ilgili; 2. Bronş ve plevra boşluğu arasında oluşan.


buccinator : n. Üfürtücü kas, buc(s) inator.


decidual : a. 1. Desidüa ile ilgili; 2. Desidüa'a benzeyen.


doublet : n. Gözdeki kırma hatalarını düzletmek için yapılmış iki mercekten oluşan bir nevi gözlük.


embolalia : n. Manasız söz ve kelimeler kullanımı ile belirgin konuşma, özellikle delide görülen manasız konuşma şekli, abes konuşma.


gametocyte : n. 1. Kendisinden olgun cinsiyet hücresi (ovum veya spermatozoon)'nin oluştuğu öncü hücre (oosit veya spermatosit); 2. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan genç hücrelerden her biri, kendisinden olgun sıtma parazitinin geliştiği öncü hücre.


gastral : a. Mide ile ilgili.


homocystinuria : n. İdrarda homosistin (sistine benzeyen ve kükürt ihtiva eden bir aminoasit) bulunması.


hyperexophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve dışa doğru sapma eğilimi göstermesi.


hyperglobulinemia : n. Kanda globülin fazlalığı.


n(a)evus : n. See: mole


ophthalmopathy : n. Göz hastalığı, oftalmopati.


organize : v. 1. Uzuvlaştırma,k organ oluşturmak; 2. Uzuvlaşmak.


osteonecrosis : n. Kemik nekrozu, osteonekroz.


otoplasty : n. Kulağın plastik tamiri, otoplasti.


pelopathy : n. See: pelotherapy


piroplasmosis : n. Piroplasma (Babesia) cinsi parazitlerin sebep olduğu enfeksiyon.


prepallium : n. Rolando çentiği önündeki beyin korteksi.


procainamide : n. Paroksismal taşikardi gibi kalb aritmilerinin tedavisinde kullanılan bir prokain türevi.


procidentia : n. Prolaps, bir organın yerinden düşük olması.