Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ocher, ochre nedir?

ocher, ochre : n. biochem. Çoğunlukla kırmızı veya sarı renkli bir çeşit demir cevheri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocubital : a. Üst ve ön kolla ilgili.


broncholith, : n. Bronş veya bronşiyollerde oluşan taş, bronş taşı.


colpeurysis : n. Colpeurynter ile vagina'yı genişletme.


columella : n. Septum nasi ve modiolus'un nitelenmesinde kullanılan bir deyim.


hepaticopancreatic : a. Karaciğer ve pankreas'la ilgili.


herniotome : n. Fıtık ameliyatlarında kullanılan özel bir bisturi cinsi.


hydro : pref. 1. Su anlamına önek; 2. Hidrojen anlamına önek.


idiospasm : n. Belirli bir kısmı tutan spazm, bölgesel spazm.


ischidrosis : n. Terin durdurulması.


leptomeningeal : a. Pia mater ve arachnoid ile ilgili.


leptothrix : n. Bir bakteri türü.


luxate : v. Ekleminden çıkarmak.


microphyte : n. Mikroskopik bitki.


nicotinic acid : n. Vitamin B kompleksinin temel unsurlarından biri.


onomatomania. : n. Bazı isim veya kelimeleri sık kullanma, belli bir kelimeyi devamlı tekrarlama, onomatomani.


otoneuralgia : n. Nevraljik kulak ağrısı.


palpebra : n. (pl. palpebrae). Göz kapağı.


posology : n. Bir ilacın değişik işler için kullanılacak miktarlarını gösteren bilgi, posoloji.


pyruvate : n. Pirüvik asit tuzu.


reticulopodium : n. İpliksi yalancı ayak.