Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

ocher, ochre nedir?

ocher, ochre : n. biochem. Çoğunlukla kırmızı veya sarı renkli bir çeşit demir cevheri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collagenic : a. 1. Kollajen'le ilgili; 2. Kollajen oluşturan.


conic : a. Mahruti, konik, conicus.


conjuntival : a. Konjonktive ait, conjuntivalis.


depletion : n. 1. Boşaltmak; 2. Boşalmak.


dyskinesia : n. İstemli (iradi) hareketlerinbozulması.


ebullition : n. 1. Kaynama, yüksek ısı etkisiyle sıvıda buhar kabarcıklarının oluşması; 2. Kaynayan sıvının gösterdiği hareket; 3. Belli bir hissin aşırı şeklide açığa vurulması hali, taşkınlık, coşkunluk.


electroretinogram, E.R.G. : n. Faaliyet halinde ve retina tarafından meydana getirilen elektrik akımlarının yazılı olarak kaydedilmesi.


phycoerythrin : n. Kırmızı deniz yosunlarından elde edilen kırmızı boya maddesi.


heterochronism : n. See: Heterochronia.


jury : n. Herhangi bir konuda karar verme amacıyla oluşturulmuş kurul, jüri.


lithophone : n. Mesanedeki taşı muayeneye yarayan alet.


mesencephalitis : n. Orta beyin iltihabı, mezensefalit.


metalic : a. biochem. a) Madeni, madensel. b) Madene benzer, madenimsi. c) Madenden yapılmış, d) Maden hasıl eden.


methylate d spirit : İçinde %5 oranında neftyağı bulunan, bu nedenle de içilmesi olanaksız olan alkol.


mononeural : a. Tek sinirli.


oscillogram : n. Osilografi yoluyla elde edilen, titreşimleri gösteren çizelge, osilogram.


otorhinology : n. Kulak-burun bilgisi, otorinoloji.


peritrichate : a. See: Peritrichal


pharyngoscleroma : n. Yutak skleromu.


pseudocryptorchidism : n. Kremasterik kasın kasılması sonucu testis'in skrotum'dan ayrılarak inguinal kanala doğru çekilmesi ile belirgin durum, yalancı kriptorşidizm.