Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

ocher, ochre nedir?

ocher, ochre : n. biochem. Çoğunlukla kırmızı veya sarı renkli bir çeşit demir cevheri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catamenial : a. Aybaşı (adet) na ait.


crystalfibrin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir fibrin.


dyspituitarism : n. Hipofiz'in düzensiz çalışması, hipofiz bezindeki işlev bozukluğuna bağlı olarak gelişen durum.


esthesioscopy : n.n. Duyusal sinirlerin çalışmasında dengesizlikle belirgin nevroz.


gastrostogavage : n. Karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla mideye iletilen tüpten organa besin maddeleri sevketme, bu şekilde gerçekleştirilen suni besleme.


globus : n. (pl. globi). See: globe.


interdentium : n. İki bitişik diş arasındaki mesafe (boşluk).


hepaticocholedochostomy : n. Ductus hepaticus ile ductus choledochus'un terminoterminal (uç-uca) anastomozu.


idoxuridine : n. Antikanseröz ve antiviral etkiye sahip kimyasal bir madde.


leukophlegmasia : n. Phlegmasia alba dolens.


marantology : n. Kronik hastalık gösteren ileri derecede yaşlı kimselerin bakım ve tedavilerini konu alan tıp dalı, marantoloji.


modulation : n. 1. Uyma, intibak etme, hücrenin çevresel değişimlere kendini uydurması; 2. Düzenleme, düzenlenme (Tdavi düzenlenmesi gibi).


nematodosis : n. See: Nematodiasis.


osteocarcinoma : n. Kemik kanseir.


pneumohydropericaridum : n. Perikard boşluğunda gaz ve sıvı toplanması.


polyaxon : n. Çok aksonlu sinir hücresi.


pudenz-hayer valve : n. Hydrocephalus ameliyatlarında yerleştirilen tek yönlü bir kapakçık.


rachitis, rachitism : n. D vitaminsizliği yeni oluşmakta olan bir kemiğin kireçlenmemiş halde blunması (özellikle çocuklarda olur), kırbaraşitizm (Glisson hastalığı).


spongioid : a. Sünger şeklinde, süngersi, spongiosus.


tars(o) : pref. 1. gözkapağı kenarı; 2. Ayak bileği, tarsus.