Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ocher, ochre nedir?

ocher, ochre : n. biochem. Çoğunlukla kırmızı veya sarı renkli bir çeşit demir cevheri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnalize : v. Cismanileştirmek, şehvanileştirmek.


copula : n. 1. Birleştirici oluşum, iki şey arasındaki bağlantı; 2. Cinsel birleşim, kopulasyon.


ensisternum : n. Sternum'un uç kısmı. See: Xiphoid process.


evocator : n. Embriyo'da gelişimi kontrol eden hücre kümesi (organizer)'nin salgıladığı madde.


hamular : a. Çengelsi kancsı, çengelbiçim.


history : n. Tarih, özellikle hastanın geçmişini kapsayan hikayesi, öz geçmişi.


hysterotraumatism : n. Herhangi bir travma (kaza, yaralanma vs)'yi takiben gelişen histerik gösterilerle belirgin durum, histerotravmatizm.


intersex : n. Her iki cinsiyet karakterlerini bir arada taşıyanşahıs.


intramastoiditis : n. Mastoid çıkıntısı sinüs ve hücrelerinin iltihabı, intramastoidit.


iododerma : n. Kronik iyot zehirlenmesinde görülen deri üzerinde yaygın küçük kabartılar oluşmasıyla belirgin allerjik durum.


kinematics : n. Hareket bilimi, kinematik.


mitoma : n. See: Mitome.


orchiocele : n. 1. Testis fıtığı; 2. Sikrotum fıtığı; 3. Testis tümörü.


oxidation : n. Oksitlenme, paslanma, oksijen ile terkip, oksidasyon.


pharyngo-esophageal : a. Yutak ve özofagusa ait.


phrayngotome : n. Yutak ameliyatında kullanılan kesme aleti.


phonasthenia : n. Yorgunluk dolayısiyle sesin zayıflaması, fonasteni.


phytoparasite : n. Parazit türünden nebati organizma, fitoparazit.


porito : n. (pl. portiones). Parça, bölüm, kısım (See: Part).


protomorphic : a. İptidai, ilkel, protomorfik.