Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ocellus nedir?

ocellus : n. 1. Bileşik gözün elementlerinden biri; 2. Yuvarlak göz şeklinde renkli leke.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bouillon : n. Et suyu (Bakteri üretmede kullanılan bir besi ortamı).


chalk : n. & 1. biochem. Tebeşir, kalsiyum, karbonatın billüri olmayan şekli; 2. Eklemlerde meydanag elen madeni birikme.


cystolithectomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyesi.


dacryohemorrhea : n. Gözyaşı bezlerinden kanla karışık akıntı gelmesi, gözyaşının kanlı gelişi.


exteriorize : v. 1. Kişinin iliği ve dikkatini, kendi üzerinden uzaklaştırarak dışarıya yöneltmek; 2. Bir organı tetkik için bulunduğu yerden geçici olarak dışarıya almak, organı vücut yüzeyine tesbit etmek.


forceps : n. (pl. forcipes). Rahimden dışarı normal olarak ilerlemeyen çocuğu çekip çıkarmağa yarayan ve uçları kaşık biçiminde olan alet, forseps, pens.


highmoritis : n. Sinüs maksillaris (Highmore boşluğu)'in iltihabı.


kineplasty : n. Plastik ampütasyon.


lalognosis : n. Konuşma idraki, kolognoz.


maneuver : n. El aracılığıyla yapılan belli bir amaca yönelik özel hareket, herhangi bir olayı kolaylaştırmak amacıyla el ile yapılan, belli bir usule dayalı girişim, manevra.


meningomyelocele : n. Meninkslerin ve omuriliğin yaptığı fıtık.


microcephal(on) : n. Normalden küçük baş, mikrosefal.


myodynamics : n. Kasların büzülmesinden bahseden bilim.


omphalitis : n. Göbek iltihabı, omfalit.


orthopraxy : n. Şekil bozukluklarının mekanik düzeltilmesi.


osche(o)- : pref. Testis torbası (skrotum) iltihabı.


ossiculectomy : n. Kulak kemikçiklerini çıkarma ameliyesi, osikülektomi.


preretinal : a. Retina önünde.


radicula : n. İnce dal, küçük kök, kökçük.


sialitis : n. Tükürük bezi iltihabı.