Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

ocellus nedir?

ocellus : n. 1. Bileşik gözün elementlerinden biri; 2. Yuvarlak göz şeklinde renkli leke.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastogenesis : n. Bir hücreden oluşan canlıların tomurcuklanma suretiyle çoğalması.


bur(r) : n. 1. Pankreas, uykuluk; 2. Kulak deliği.


colpoptosis : n. Vaginanın düşmesi (sarkması), kolpoptoz.


decay : 1. Çürüme, 2. kuvvetinden kaybetme (ilaç); 3. Sıhhatin bozulması.


divagation : n. Tutarsız konuşma, abuk sabuk konuşma.


divalent : a. İki değerli, çift değerli (Element'in birleşme değeri hakkında).


electroanalysis : n. Elektrik akımı ile yapılan kimyasal tahlil, elektroanaliz.


fibromyxoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miksom.


flap : n. 1. Sarkan et parçası; 2. Vücudun bir kısmından kesilip diğer bir kısmına eklenen doku kitlesi.


hydrolactometer : n. Sütteki su yüzdesini ölçmede kullanılan araç, laktometre.


inaudible : a. İşitilemeyen, duyulamayan.


maniacel : a. 1. Mani ile ilgili; 2. Mani gösteren, mani ile belirgin.


meal : n. 1. Yemek; 2.Öğün.


microphonia : n. Ses zayıflığı, sesin belirli zayıflaması, mikrofoni.


nudophobia : n. Marazi çıplaklık korkusu, nüdofobi.


pilology : n. Kıl bilgisi, kılbilim, pilloji.


preparative : a. Hazırlık mahiyetinde, hazırlayıcı.


quicklime : n. Kalsiyum oksit.


retrogressive : a. Gerileyci.


roentgenkymograph : n. röntgenkimografi cihazı.