Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

ocellus nedir?

ocellus : n. 1. Bileşik gözün elementlerinden biri; 2. Yuvarlak göz şeklinde renkli leke.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dacryolith : n. Gözyaşı taşı.


echinococcus : n. Köpek ve kurtlarda ve nadiren de kedilerde bulunan bir parazit olup larvları Hidatit adı ile tanınırlar ve hemen bütün memelilerin vücudunda büyüyerek kistler yaparlar.


evolutionary : a. Evrimle ilgili.


gonion : n. Altçene açsı ucu.


hermaphrodism, hermaphroditism : n. Hem erkek hem de dişi organalra sahip olma, hem erkek hem dişilik (15-20 milyon insanda bir görülür), Hermafrodizm, hünsalık, erselik.


lactigenous : a. Süt yapıcı, süt hasıl eden, laktijen.


heberden's nodes : n. Birçok artrit çeşidinde, son falangeal eklemlerde meydana gelen küçük kemiksi şişlikler.


hematocrystallin : n. Hemoglobin.


hysterogenous : a. See: hysterogenic.


illutation : n. Hastalığın çamur banyosu ile tedavisi.


karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).


lupiform : a. Lupusa benzer.


papillose : a. Meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papilla'larla örtülü.


pathology : n. Hastalık ilmi, hastalık sebebi ile meydana gelen değişikliklerin bilimsel incelenmesi, patoloji.


perilabyrinth : n. Kulak labirenti çevresindeki doku.


peritoneorrhexis : n. Periton'un yırtılması.


ptyalith : n. Tükrük taşı.


pyelephlebitis : n. Kapı toplardamarı iltihabı.


retinopapillitis : n. Retina ve göz (görme) papillası iltihabı.


schistocelia : n. Karnın konjenital yarığı.