Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

occupational nedir?

occupational : a. Meslekle ilgili, mesleğe bağlı.

occupational delirium : Hastanın işi ile ilgili gereksiz aşırı aktivite gösterdiği delirium çeşidini belirten psikiyatrik bir deyim.


occupational disease : Meslek hastalıkları.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannula : n. Vücuda bir sıvı vermek veya bir sıvıyı vücut dışına boşaltmak için kullanılan içi boş tüp, sonda, kanül.


bronchocele : n. 1. Gırtlak iltihabı, bademcik şişkinliği; 2. See: Goiter.


cosmetic : a. & n. Cildi veya saçları güzelleştiren (madde).


erethismic : a. 1. Çabuk uyarılma ile ilgili, aşırı duyarlığa ait; 2. Hassas, çabuk uyarılan; 2. Çabukça uyarma meydana getiren, aşırı duyarlığa sebep olan.


erythrotoxin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan bir toksin.


explorer : n. 1. Araştırma ve muayenede kullanılan herhangi bir alet; 2. Dişte çürük, yenme v.b. durumları tesbite yarayan sivri uçlu dişçi aleti.


flaccid : a. Tonüsünü kaybetmiş, gerginliğini kaybederek yumuşamış, gevşek.


lymphadenhypertrophy : n. Lenf bezinin aşırı büyüme göstermesi.


neurotony : n. Ağrıyı ortadan kaldırma amacyıla ilgili sinirin ameliyatla gerilmesi, nörektazi, nörotoni.


nonstriated : a. Çizgisiz, düz.


ophthalmopathy : n. Göz hastalığı, oftalmopati.


ophthalmoxerosis : n. See: Xerophthalmia.


photosensitivity : n. Işığa karşı duyarlık.


polycrotic : a. 1. Polikrotizm ile ilgili; 2. Her kalp atımında birkaç tali atım dalgası göseren, polikromatizm ile belirgin.


polyscelia : n. Bacak adedinin normal (iki) den fazla oluşu.


primiparity : n. Primiparlık, ilk defa doğurma hali.


prototroph : n. Gelimek için büyüme faktörüne ihtiyacı olmayan canlı.


reniculus : n. (pl. reniculi) Böbrekcik (Histolojide böbrek lobcukları).


sonorous : a. Sesli, sedalı, sesi aksettiren, tannan.


spectrotherapy : n. Spekrum'u oluşturan ışınların tedavide kullanılamsı, spektrum tedaisi.