Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

occupational nedir?

occupational : a. Meslekle ilgili, mesleğe bağlı.

occupational delirium : Hastanın işi ile ilgili gereksiz aşırı aktivite gösterdiği delirium çeşidini belirten psikiyatrik bir deyim.


occupational disease : Meslek hastalıkları.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broadbent's sign : n. Perikardi ile diafram arasında mevcut yapışıklıklar nedeniyle 11-12. kaburgalar arasındaki bölgede, sol ve arka taraftaki bölümün her bir kalb vuruşunda içe doğru çekilmesi.


carvacrol : n. biochem. Timolün izomeri olan antiseptik yağ.


chinoline : n. biochem. Bir alkaloid (C9H7N).


expression : n. Sıkıp içini boşaltma.


fenestration : n. 1. Delik açma; 2. Ameliyatla açılan delik.


glycoregulatory : a. Şeker metabolizmasının düzenlenmesiyle ilgili.


uteroplacental : a. Plasenta ve rahime ait.


hemispasm : n. Yarım spazm.


hydronephrotic : a. 1. hidronefroz'la ilgili, 2. Hidronefroz gösteren, hidronefroz7la belirgin.


hypophysin : n. Hipofiz salgısı, hipofizin.


induratio : n. Doku ve organların sertleşmesi (müzmin iltihaplardan sonra olduğu gibi)(. indurasyo.


instrumentation : n. Alet kullanma, aletle iş görme.


osmesis : n. Koklama.


pampiniform : a. Sülükbiçim.


panarteritis : n.Bütün arterlerin iltihabı, panarterit, polyarteritis nodosa.


pancreat(o)- : pref. Pankreas.


paragenetic : n. Melez.


phonopneumomassage : n. Orta kulağın hava ile masajı.


pseudoedema : n. Deri üzeirnde ödem'i andıran yaygın kabarıklık hali, yalancı ödem.


rhinosporidosis : n. Burnun mukozasında, gözlerde, kulaklarda, larinkste ve bazen de genital organlarda yerleşenbir çeşit mantar hastalığı.