Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

occupational nedir?

occupational : a. Meslekle ilgili, mesleğe bağlı.

occupational delirium : Hastanın işi ile ilgili gereksiz aşırı aktivite gösterdiği delirium çeşidini belirten psikiyatrik bir deyim.


occupational disease : Meslek hastalıkları.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchography : n. Nefes yollarına kontrast bir madde sevkedildikten sonra röntgenle bu yolların muayenesi, bronkografi, bronş radyografisi.


chloridimetry : n. Kan, idrar gibi vücut sıvılarında mevcut klorid miktarının ölçülmesi.


disparity : n. Eşitsizlik, uygunsuzluk, farklılık.


epiphysitis : n. Epifiz iltihabı.


fissura : n. (pl. fissurae). See: Fissure.


funis : n. See:Funiculus.


hemoculture : n. Kanın bakteryolojik kültürü.


hyperpigmentation : n. Pigmentasyonun artması veya aşırı derecede olması.


hypopituitarism : n. Hipofiz faaliyetinin azalması.


ignis : n. Ateş.


laminar, laminated : a. 1. Lama (laminarya) ait; 2. Lamlı; 3. Lamsı.


lipaciduria : n. İdrarda yağ asitlerinin bulunması, yağ asidi işeme, lipasidüri.


maniac : n. Deli, manyak.


oodeocele : n. Tıkayıcı fıtık.


opisthotic : a. Kulakardı, kulakarkası.


ovarin : n. Desiduanın gelişiminisağlayan ve hem corpus luteum ve hem de Graaf folikülünde bulunan hormon.


photoptometry : n. Gözün cisimleri tanıyabileceği en az ışık miktarının fotoptometre aracılığıyla ölçülmesi, fotoptometri.


rational : a. Mantıki, makul, akıllı.


sebaceous : a. 1. Yağa ait; 2. Yağ yapan.


sibilismus : n. Islık şeklinde ses çıkarma, ıslık sesi.