Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

occupational nedir?

occupational : a. Meslekle ilgili, mesleğe bağlı.

occupational delirium : Hastanın işi ile ilgili gereksiz aşırı aktivite gösterdiği delirium çeşidini belirten psikiyatrik bir deyim.


occupational disease : Meslek hastalıkları.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catamnesis : n. Hastanın tedaviye alındıktan sonraki hikayesi, herhangi bir hastalıktan tedaviye alınan hastanın hayatının sonuna kadar hastalığın gösterdiği seyir ve nükslerle ilgili hikayesi.


chiragra : n. Uyuz.


crystalfibrin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir fibrin.


dispersal : a. Dağılma, ayrılma, çözülme.


electrophottherapy : n. Elektrik ışınlarıyla tedavi.


endosmotic : a. Endozmoz'lai lgili.


filtration : n. 1. Süzülme; 2. Süzme.


folium : n. (pl. folia). Yaprak.


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


geriatrics : n. İhtiyarlama meseleleri ile ihtiyarlık hastalıklarını inceleyen tıp dalı.


hematosteon : n. Kemik iliği boşluğuna kan dolamsı.


heterochromous : a. Heterokromi gösteren.


ichor : n. Cerahat, irin.


macrodactyly : a.&v.See: Macrodactylism.


malleal : a.Orta kulaktaki çekiç kemiği ile ilgili.


methylprednesolone : n. Romatoid artrit, alerji ve iltihabi durumların tedavisinde kullanılan bir steroid


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


oncotic : a. Tümörle ilgili şişe ait, tümörden ileri gelen, tümörle belirli, onkotik.


phacomalacia : n. Yumuşak katarakt, fakomalasi.


porous : a. 1.Üzerinde küçük delikler gösteren, delikli, gözenekli; 2. Gözenekli oluşu nedeniyle bir sıvıyı süzebilme veya geçirme niteliğit aşıyan, geçirgen.