Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

occupational therapy nedir?

occupational therapy : n. Ruhsal ve fiziksel hastalıklarda, hastanın özellikle el işleriyle uğraşmasını sağlayarak uygulanan tedavi yöntemi, meşguliyetle tedavi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colporrphaphy : n. 1.Vagina'daki yırtık kenarlarının karşılıklı birleştirilerek dikilmesi; 2. Vagina ön veya arka duvarından üçgen şeklinde parça çıkarılarak kesik kenarların tekrar dikilmesi.


deaf-mutism : n. İşitme ve konuşma yeteneğinin olmayışı, sağırlık ve dilsizliğin birarada bulunuşu.


erg.ergon : n. Enerji, erg.


glass : n. 1. Cam; 2. Bardak; 3. Mercek adese.


hemochromogen : n. biochem. Hem ve azotlu bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


heparinize : v. Kanın pıhtılaşmasını önleme veya pıhtıyı çözme amacıyla heparin enjekte etmek, heparin'le tedavi etmek.


hyperplasm : n. Çok irileşme.


macrosigmoid : n. Sigmoidin aşırı büyüklüğü.


paraformaldehyde : n. Bir çeşit formaldehid.


periblast : n. Nüvedışı hücre protoplazması.


pharyngomaxillary : a. Yutak ve çeneye ait, yutak-çene.


phosphite : n. biochem. Fosforlu asit tuzu.


placentascan : n. Radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben plasentanın uterus duvarında tutunduğu bölgeyi belirleme yöntemi.


plumbago : n. Karbon'un bir cnisi, grafit.


podelcoma : n. Mantar enfeksiyonu nedeniyle ayakta meydana gelen kronik hasatlık. See: Madura foot.


poly : pref. Çok birçok


proctosigmoidectomy : n. Rektum ve sigmoidi çıkarma ameliyesi.


ronchhial : a. Ronkusa ait.


seelipgn sickness : n. Afrikada endemik olarak bulunan bir hastalık.


splitting : n. 1. Yarılma, parçalara ayrılma; 2. Bir bileşiğin kendisini oluşturan daha basit maddelere ayrılması.