Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

occupational therapy nedir?

occupational therapy : n. Ruhsal ve fiziksel hastalıklarda, hastanın özellikle el işleriyle uğraşmasını sağlayarak uygulanan tedavi yöntemi, meşguliyetle tedavi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharostat : n. Gözküresi üzerinde yapılacak ameliyatlarda gözkapaklarını açık tutmaya yarayan alet.


bromvaletone : n. Karbromal'e benzer etkide orta şiddetli hipnotik bir sedatif.


cardioscope : n. Bir mercek sistemi ile optik düzeni olan, kalbin içini muayene etmek için kullanılan aygıt.


celliform : a. Hücre şeklinde, hücreye benzeyen.


chromhidrosis : n. Renkli ter salgılanması (Kırmızıya çalar veya siyahımsı ter çıkışı gibi).


ectoglobular : a. Kan yuvarları dışında bulunan.


fibremia : n. Kanda fibrin bulunması,fibrinemi.


gastrohyperneuria : n. Mide sinirlerinin aşırı faaliyeti.


phthisicky : a. 1. Veremli; 2. Astmalı.


hemihypalgesia : n. Vücudun tek tarafında ağrıya karşı duyarlığın azalması.


karyochrome : n. Çekirdeği kolayca boyanabilen sinir hürcesi.


macroflora : n. Belli bir bölgede yetişen gözle görülebilen hayvanların tümü.


metaplasia : n. Bir cins dokunun başka bir cins doku haline dönmesi.


mutism : n. 1. Konuşma yeteneğinin olmayışı, dilsizlik; 2. Bazıakıl hastalıklarında görülen hastanın konuşmamakta direnme göstermesi hali.


oesophagotomy : n. Yemek borusu üzerinde gerçekleştirilen insizyon.


oxidase : n. Oksidasyonun meydana gelmesinde rolü olan enzim, oksidaz.


phag- : pref. Yeme, yutarak içine alma anlamına önek.


refresh : v. 1. Tazelemek, yeniden canlandırmak, taze hayat vermek; 2. Dinlendirmek, serinletmek, 3.Canlanmak, dinlenmek.


reglementation : n. Kanun gereği yapılan sıkı denetim, kanuna dayanan sıkı kontrol (fuhuş kontrolu gibi).


splenography : n. Splenografi: 1. Dalak radyogrfaisi; 2. Dalağın tarifi.