Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

occupational therapy nedir?

occupational therapy : n. Ruhsal ve fiziksel hastalıklarda, hastanın özellikle el işleriyle uğraşmasını sağlayarak uygulanan tedavi yöntemi, meşguliyetle tedavi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

convulsive-therapy : n. Elektropleksi, elektroterapi, elektrokonvülsif tedavi, ruhi bozuklukların tedavisinden yararlı olan fiziksel bir yöntem.


decoction : n. 1. Kaynatma; 2. Herhangi bir bitkisel maddenin su içinde kaynatılması ile elde edilen sıvı (ilaç)


dyssynergia : n. İstemli kasların birbiriyle dengeli çalışmaması hali.


educe : v. Bileşik bir katışıktan bir elementi ayırmak.


erythroblastosis fetalis : n. Anne kanı ile fetal kan arasında Rh uyuşmazlığı nedeniyle yeni doğan çocukta ortaya çıkan patolojik durum.


gastrografin : n. radyoskopi'den önce hastaya verilen kontrast madde.


levallorphan tartrate : n. Narkotik antagonist.


lymphadenosis : n. Lenf dokusu çoğalmaıs ile ileri gelen lenf kansızlığı.


lymphoblastosis : n. Kanda lenfoblastların fazlalığı, lenfoblastoz.


macrostomia : n. Büyük ağızlılık, ağzın aşırı büyüklüğü, makrostomi.


mylohyoid : a. Azı dişlere ve lami kemiğe ait.


nalorphine : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


omagra : n. Omuz romatizması.


orchilytic : a. Testis dokularını yok eden.


otomyasthenia : n. Sesin normal alınış ve büyütülüşü ile ilgili kasların zayıflık hali.


paraglossia : n. Dilaltı dokularının iltihabı.


pellagrous : a. 1. Pellagra ile ilgili; 2. Pellagra gösteren, pellagra'lı.


porphin : n. Porfirin'in esasını oluşturan dört pirol halkasından meydana gelmiş molekül, porfin.


provocative : a. Kamçılayan, bir belirtiyi, refleksi, reaksiyonu veya tedavi tesirini ortaya çıkaran.


radiocarbon : n. Özellikle metabolizam ile alakalı araştırmalarda kullanılan radyoaktif karbon.