Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

occupation nedir?

occupation : n. Kişinin devamlı olarak meşgul olduğu iş veya sanat, meslek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catatonic : a. 1. Katatoni ile ilgili; 2. Katotoni ile belirgin; 3. Katatoni'ye müptela kişi.


chondromatous : a. 1. Kondromla ilgili; 2. Kondrom niteliği gösteren, kondrom yapısında.


dialyse : v. Diyaliz yapmak, bir maddeyi diyaliz yoluyla içinde bulunduğu eriyikten ayırmak.


dish : n. Tabak, içi çukur kap.


dysmasesis : n.Çiğneme güçlüğü.


electrobiology : n. Canlı organizmaların elektrikle münasebeti ilmi, elektro-biyoloji.


enteric : a. entericus, iç organ (bağır)'a ait.


gangliated : a. Ganglion'lar gösteren, ganglionlara sarılmış.


gingivolabial : a. Dişeti ve dudaklara ait.


subocular : a. Kısmen göze ait.


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


hyperchylia : n. Mide suyunun aşırı salgılanması.


kenophobia : n. Marazi meydan korkusu, kenofobi.


microbic : a. Mikroplu, mikroba ait, mikrobik.


nosopoietic : a. Hastalandıran, hasta eden, hastalığa sebep olan.


omentopexy : n. Epiplonun karın duvarına asılması, omentopeksi.


penis : n. Kamış, penis, erkek üreme organı, phallus.


prandial : a. Yemeğe ait.


sedimentator : n. Sıvı içindeki tanecikleri dibe çöktürmede kullanılan alet, santrifüj, sedimantör.


sensual : a. 1. Duygusal, pissi; 2. Şehevi, şehvete ait.