Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

occupation nedir?

occupation : n. Kişinin devamlı olarak meşgul olduğu iş veya sanat, meslek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoncus : n. Göz kapağında gelişen tümör, göz kapağı tümörü.


cytometry : n. Kan hücrelerinin sayımı, sitometri


digenesis : n. Bir organizmanın yaşamı süresince eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki üreme devresi göstermesi (Larva devresinde eşeysiz, erişkin devrede eşeyli üreme gibi).


digsetible : a. Hazmedilir, hazmı mümkün, hafif.


epigastric : a. Mide hizasındaki karın duvarına ait, epigastr'a ait.


ethanolamine oleate : n. Varislerin tedavisinde kullanılan büzücü bir madde.


iodoform : n. biochem. İyodoform, iyotlu antiseptik sarı bir bileşim.


lithonephritis : n. Taşların sebep olduğu böbrek iltihabı, böbrek taşlarının organ dokusunu devamlı tahrişi nedeniyle gelişen nefrit.


manifestation : n. 1. Hastalığa has belirtilerin kendini göstermesi, hastalık belirtilerinin aşikar hale gelmesi; 2. Kendini gösteren belirti, gösteri.


meconism. : n. 1. Keyif verici olarak kullanma alışkanlığı, mekonizm; 2. Devamlı afyon kullanımına bağlı zehirlenme hali, afyon zehirlenmesi.


necrogenic : a. Ölülelrle temastan ileri gelmiş.


oleoarthrosis : n. Tedavi maksadiyle dirsek eklemi içine yağ zerkedilmesi.


organopexy : n. Bir organın cerrahi tesbiti.


outpatient : n. Ayakta tedavi edilen hasta.


ovium : n. Olgun yumurta.


palatal : a. Damağa ait.


paranoid : a. 1. Paranoya'ya benzeyen, paranoya gibi; 2. Paranoya gösteren kimse, paranoya'lı kişi.


perirectal : a. rektumu saran.


phytobezoar : n. biochem. Nebati liflerden oluşmuş bir bezoar.


preeclampsia : n. Preeklampsi.