Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

occupation nedir?

occupation : n. Kişinin devamlı olarak meşgul olduğu iş veya sanat, meslek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

embryo : n. 1. Gebeliğin dördüncü ayının başına kadarki devrede tohum, 2. İlkel gelişme devresindeki organizma, embriyon.


encarditis : n. See: Endocarditis.


gastropathy : n. Mide hastalıklarının genel adı, gastropati.


hemopoietin : n. See: Erythropoietin.


humectant : a. 1. Islatıcı, nemlendirici; 2. Sulandırıcı (eritci) ilaç.


leptochymia : n. Vücut sıvılarının anormal şekilde azalması hali.


lochia : n. Doğumdan evvel rahimden gelen su, -lohusalardan gelen akıntı, loşi.


parafunction : n. Görev bozukluğu.


paralalia : n. Konuşma bozukluğu.


perididymitis : n. Perididim (tunica vaginalis testis) iltihabı.


regular : a. Normal, muntazam, nizamlı, usule uygun.


skull : n. Kafatası, kronyum, cranium.


sludge : n. 1. Su yüzündeki ufak buz parçaları; 2. Bir sıvı içinde süspansiyon halinde katı veya yarı katı maddelerin bulunması.


sphygmopalpation : n. El ile nabzı hissetme, nabız palpasyonu.


splenoblast : n. Splenosit yapan hücre.


top(o)- : pref. Yer, saha.


toxicopexic : a. Zehiri tesbit eden veya nötürleştirne.


ure : pref. 1. Üre anlamına önek; 2. İdrar anlamına önek.


vegetality : n. Bitkilere ait olaylar.


watery : a. Sulu.