Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

occult nedir?

occult : a. Gizli, kapalı, okult.

occult blood : Çıplak gözle görülemeyen ancak varlığı kimyasal yöntemlerle ortaya konabilen kan, gizli kan.


occult hemorrhage : Makroskopik olarak anlaşılamayan kanama.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chelating agents : n. Çeşitli metaliyonlarını kendi molekül yapılarına katabilme karakterini gösteren çözünürlüğü yüksek organik maddeler.


chromophobia : n. 1. Hücrenin hafif boyanma veya hiç boya almama niteliği, boyanmaya karşı direnç gösteriş hali; 2. Renklere karşı tiksinti duyma, özellikle belli renklerden iğrenme.


depersonalization : n. Kişiliğini kaybetme.


embryology : n. doğumdan önceki devrede gelişmeyi öğreten bilim, embriyoloji.


force : n. 1. Kuvvet, enerji; 2.Enerji sarfetme (harcama) yeteneği.


genitofemoral : a. Cinsiyet organları ve bacaklarla ilgili.


hyperesthesia : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk, dev yapılılık.


hypo-ovaria : n. Yumurtalığın faaliyet bozukluğu.


impurity : n. 1. Kirlilik, pislik; 2. Saflığını kaybetme, bozulma.


intermittent : a. Gayrimuntazam, fasılalı, intizamsız, entermitan.


katabolic : a. See:Catabolic.


mucositis : n. Mukoza iltihabı.


narcoanesthesia : n. Narkotik ilaçla oluşturulan his kaybı, narkoanestezi.


pause : n. Kesinti, durma, duraksama, herhangi bir faaliyetin geçici olarak durması ile belirgin devre.


periclasis : n. Ezilme sonucu meydana gelmiş, ufak parçalardan ibaret kırık, ezilmiş kırık.


polycyesia : n. Çoğul gebelik.


psychopathic : a. Psikopatiye ait.


sedation : n. Teskin.


splenokeratosis : n. Dalağın bağ dokusu artımına bağlı olarak sertleşme göstermesi, dalak sertleşmesi.


stent : n. Dişlerin izlerini almaya yarayan reçinalı madde.