Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

occult nedir?

occult : a. Gizli, kapalı, okult.

occult blood : Çıplak gözle görülemeyen ancak varlığı kimyasal yöntemlerle ortaya konabilen kan, gizli kan.


occult hemorrhage : Makroskopik olarak anlaşılamayan kanama.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursopathy : n. Burs hastalıkları.


determinism : n. Doğa'daki her olayın, dolayısıyla insanın tüm faaliyet ve davranışlarının kendi iradesi dışında seyreden bazı faktörlere tabi olduğunu ileri süren teori, gerekircilik.


electrophysiology : n. Organizmada fizyolojik olaylara eşlik eden elektriksel olayları ve elektrik akımının vücut ve dokular üzerindeik etkilerini konu alan fizyoloj dalı.


hematocyturia : n.İdrarda kan yuvarları çıkarma, hematositüri.


iliolumbar : a. İlyum ve el bölgelerine ait, ilyolomber.


intrruption : n. Kesilme, kesinti, fasıla, ara.


intestine : n. Barsak, intestinum.


kinesodic : a. İstemli kasları harekete yönelten uyarılar veya bu uyarıların iletimiyle ilgili.


laryngoparalysis : n. Larinks felci.


mesencephalitis : n. Orta beyin iltihabı, mezensefalit.


nephralgy : n. See: Nepralgia.


nephrosclerosis : n. Böbrek sklerozu, nefroskleroz.


oscillometry : n. Özel bir aygıt (osiloskop, osilomtere) kullanılarak yapılan titreşim ölçülmesi.


osmometer : n. 1. Osmometre: Koklama duyusunu muayeneye yarayan cihaz; 2. Ozmos kuvvetini ölçen alet.


phagocytosis : n. Mikro-organizmaların fagositler tarafından imha edilmesi, fagositoz.


pipet : n. Sıvıları bir kabdan başka bir kaba nakletmek için icne cam boru, piyet.


pyospermia : n. Meni (semen)'de cerahat bulunması, piyospermi.


resin : n. Sakız, çam sakızı, reçine (See: A Glossary of Chemistry).


syngenesioplasty : n. Aralarında, kardeşler gibi yakın kan ilişkisi bulunan bir kimseden diğerine doku aktarımı suretiyle gerçekleştirilen estetik ameliyat.


thoracobronchotomy : n. Göğüs duvarı yolu ile yapılan bronş ameliyatı.