Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

occult nedir?

occult : a. Gizli, kapalı, okult.

occult blood : Çıplak gözle görülemeyen ancak varlığı kimyasal yöntemlerle ortaya konabilen kan, gizli kan.


occult hemorrhage : Makroskopik olarak anlaşılamayan kanama.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

drowsiness : n. Uyuşukluk, bilinç uyuşukluğu ile beraber seyreden uykulu hal, sersemlik hali.


empathic : a. 1. Empati ile ilgili; 2. Empati gösteren.


subiodide : n. İodlu maddeler içinde en az iyod ihtiva eden.


grip : n. Grip hastalıı.


hematospermatocele : n.İçinde kan bulunan spermatosel.


hilitis : n. Akcierlerin hiluslara yakın kısımlarının iltihaplanması, hilus iltihabı, hilit.


hypermetropic : a. 1. Hipermetropi ile iligili; 2. Hipermetropi gösteren.


monogenous : a. Eşeysiz (asexual) olarak meydana gelen, monojen.


morbilliform : a. Kızamığa benzer, kızamıklı.


occipitofrontal : a. Artkafa ve alına ait.


onychocryptosis : n. Tırnağın ete batması.


opportunistic infection : n. Normal olarak hastalığa sebep olmayan pek az patojeniteye sahip olan bir mikro-organizmanın, başka bir hastalık veya tedavi yöntemi nedeniyle aktivasyon kazanarak meydana getirdiği ağır hastalık tablosu.


osmol : n. Ozmotik basıncı ifade için kullanılan birim, osmotik basınç ünitesi.


oxybromide : n. biochem. Oksijen ve brom ihtiva eden bir radikal, oksibromür.


peri : perf. Etrafında, çevresinde, yakınında, dışında, peri.


pomade : n. Merhem, pomat.


quadrigemina : n. Ortabeyin arka yüzü ve dördüz cisimleri, corpora quadrigemina.


restitution : n. 1. Aktif tamir olayı, restitutio; 2. Normal duruma dönme, tekrar normal halini alma; 3. Fetüs başının vulvadan doğuşunu takiben annenin sağ ve sol kalçasına doğru 45°'lik dönüş yapmak suretiyle, iç rotasyon esnasında bükülmüş olan boyunun tekrar normal durumunu alması.


rhypophobia : n. Marazi pislik (kir) korkusu, ripofobi.


short sight : Miyopluk.