Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

occult nedir?

occult : a. Gizli, kapalı, okult.

occult blood : Çıplak gözle görülemeyen ancak varlığı kimyasal yöntemlerle ortaya konabilen kan, gizli kan.


occult hemorrhage : Makroskopik olarak anlaşılamayan kanama.


  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

cephalocele : n. Beyin herni'si, beynin kafatasından dışarı çıkması.


coferment : n. See: Coenzyme.


cube : n. zar, küb, cubus.


dissimilarity : n. Farklılık, birbirine benzemeyiş.


duritis : n. Dura mater iltihabı.


elliptocytosis : n. Alyuvarların oval şekilde olduğu anemi.


enterocele : n. Barsak fıtığı, özellikle vagina arka duvarının, arkasında bir kısım barsağı sürüklemek üzere öne doğru bombeleşmesiyle belirgin fıtık.


fructose : n. biochem. Bütün tatlı meyvalarda e baldabulunan bir hidrokarbon (C6H12O6).


glycuresis : n. İdrarda fazla miktarda şeker (glükoz) bulunuşu.


idea : n. Fikir, ide.


logagraphia : n. Fikirleri yazı ile ifade edememe, logagrafi.


lysinogen : n. biochem. Lizin yapan madde, lizinojen.


maldigestion : n. Sindirim bozukluğu.


microphone : n. Sesi yükselten alet, mikrofon.


mosquitocide : a.&n. Sivrisinekleri yokeden (ilaç), moskitosid.


neurocyte : n. Sinir hücresi, nevrosit.


neurohistology : n. Sinir sistemi histolojisi.


neuro-induction : n. Zihni telkin.


nonadherent : a. Yapışık olmayan, yapışıklık göstermeyen.


onychatrophia : n. Tırnak atrofisi, onikatrofi.