Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

occult nedir?

occult : a. Gizli, kapalı, okult.

occult blood : Çıplak gözle görülemeyen ancak varlığı kimyasal yöntemlerle ortaya konabilen kan, gizli kan.


occult hemorrhage : Makroskopik olarak anlaşılamayan kanama.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bonesetter : n. Kırılan kemik uçlarını yan yana tesbit eden veya çıkığı yerine koyan kimse, çıkıkçı, kırıkcı.


branchial : a. İnsan embryosunun boyun kısmında, her iki tarafta meydana gelen ve ileride ağız, burun ve kulak kısımlarını meydana getirecek olan çatlak ve yarıklara ait olan, bunlarla ilgili.


bullation : n. 1. Deri üzerinde büllerin oluşması; 2. Şişme, şişkinlik, şiş.


chiniofon : n. biochem. Acı, hafif bir kanarya sarısı renginde bir toz, amebasit.


clapotage : n. Herhangi bir boşlukta bulunan suyun, çalkalanma osnucu çıkardığı ses, suyun çarpma veya sıçrama sesi.


coproporphyrin : n. biochem. Dışkı (feçes) ve idrarda bulunan bir porfirin.


corrosion : n. Aşınma, kemirilme, tahrip edici etken sebebiyle organ veya doku yapısında zamanla meydana gelen bozulma.


decollator : n. Fetüs başını gövdesinden ayırmada kullanılan alet.


diffusate, : n. See: Dialysate.


dystrophic : a. Distrofiye ait.


failure : n. Zayıflık, yetmezlik, kifayetsizlik, bir organın fonksiyon iktidarsızlığı, normal görevini yapamaması.


fibromatogenic : a. Fibrom meydana getiren, fibromatojen.


finger : n. Parmak.


flatfoot : n. Düztabanlık.


gastro-enteroscope : n. Midenin ve barsakların gözle muayene edilmesini sağlayan optik aygıt.


hiccough, hiccup : n. Hıçkırık, singultus.


hypernormal : a. Normalden fazla, normalin üstünde.


idiopathy : n. Müstakil hastalık, idyopati.


isomorphous : a. Aynı şekilde, eşit şekilli, izomorf.


mazodynia : n. Memede hissedilen ağrı, meme ağrısı.