Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

occlusocervical nedir?

occlusocervical : a. Oklüzyon yüzeyi ve diş boynuna ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrolipoma : n. Kıkırdak veya yağ dokusundan oluşan tümör.


exocrine : n. Salgılarını özel bir kanal aracılığı ile boşaltan guddelere ait nitelik.


extrapulmonary : a. 1. Akciğerler dışında; 2. Akciğerlerle ilişkisi olmayan.


hemochromogen : n. biochem. Hem ve azotlu bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


hemochromometer : n. Kanın renk deneylerini yapmaya yarayan alet.


hidroa : n. Tıkanan ter bezi kanallarında t er birikiminin sebep olduğu, darı tanesi büyüklüğünde yaygın veziküller oluşmasıyla belirgin durum, hidroa.


lumbarization : n. Birinci sakrum omurunun beşinci bel omuru enine çıkıntıları ile birleşmesi.


methyldopa : n. Dekarboksilazın inhibisyonuna sebep olan bir madde.


microthelia : n. Meme başlarının normale oranla küçük oluşu, mikroteli.


mineralization : n. Madenleştirme.


monocyesis : n. Tek fetüslü gebelik.


mycete : n. Mantar.


paraperitoneal : a. 1. Periton yakınında, periton'a komşu; 2. Periton dışında.


permeable : a. Nüfuz edebilen, içine geçilebilir, nüfuz edilir.


philtrum : n. anat. Burunaltı oluğu, filtrum.


platypellic : a. geniş havsalalı.


polycrotism : n. Nabzın bir sistol sırasında birkaç dalga meydana getirmesi.


relation : n. İlgi, ilişki, münasebet.


right-handed : a. Sağ eli ile iş gören.


schiötz tonometer : n. See: Tonometer.