Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

occlusocervical nedir?

occlusocervical : a. Oklüzyon yüzeyi ve diş boynuna ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cariogenicity : n. Herhangi bir faktörün diş veya kemikte çürük yapabilme kudreti, çürütme yeteneği.


cholecystectom : n. Safra kesesinin ameliyatla çıkarılması, kolesistektomi.


deferetectomy : n. Spermakanalının ameliyatla çıkarılması.


dextroversion : n. Sağa dönme; sağa çevrilme.


lageniform : a. Şişebiçim.


hematochromatosis. : n. Dokuların kan pigmenti ile boyanması


hemoglobinuria : n. İdrarda hemoglobin çıkarma, hemoglobin işeme.


hepato- : pref. See: Hepatic.


hyperfibriignogenemia : n. Kanda fibrin miktarının aşırı artışı.


javellization : n. Suyun Javelle eriyiği ile arındırılması.


lipaciduria : n. İdrarda yağ asitlerinin bulunması, yağ asidi işeme, lipasidüri.


polycyte : n. Parçalı çekirdeğe sahip lökosit.


proctomenia : n. Adet'e uyan zamanlarda rektum'dan kanama oluşu, bu nitelikle belirgin vikaryöz menstrüasyon, proktomein.


putrescent : a. Çürümekte olan çürüyen.


splenogram : n. Kontrast madde verildikten sonra dalağın radyolojik olarak incelenmesi.


thermoelectricitiy : n. Hararetin bilavasıta tesirinden meydana gelen elektrik, ısı elektriği, termoelektrik.


thoracectomy : n. Bir kaburganın çıkarılması ile müterafık toraks ameliaytı.


unilocular : a. Bir bölmeli.


ureterography : n. Kontrast (opak) madde zerkederek alınan üreter radyografisi.


valeranate : n. biochem. Valeryenik asit tuzu.