Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

occlusocervical nedir?

occlusocervical : a. Oklüzyon yüzeyi ve diş boynuna ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorinated : a. 1. Klorlanmış, klorla temizlenmiş; 2. Yapısında klor bulunan, klorlu.


chromat- : pref. biochem. Renk, kromatin, renkle ilgili.


cyanemia : n. Kanın, oksijen azlığı sebebiyl mavimsi-mor renkte oluşu.


dotard : a. Bunak, yaşlılık sebebiyle hafıza zayıflığı gösteren kişi.


extravagant : a. Aşırı, çok fazla, anormal derecede,


faveolus : n. (pl. faveoli). çukurcuk.


galactic : a. Süte ait, galaktik.


hepatography : n. 1. Karaciğer radyografisi; 2. Karaciğer hakkında yazılmış eser, hepatografi.


heredity : n. İrsiyet, soydanlık, kalıtım.


tepid : a. & n. 1. Ilık; 2. Kancalı kurt.


hydrargyrism : n. Civa zehirlenmesi.


hydrolysis : n. Maddelerdeki su molekülünün çözümlenmesi ile meydana gelen parçalanmaya, hidroliz.


myelalgia : n. Belkemiği ağrısı, miyelalji.


nabothian pollicles : n. Servikal uterus bölgesinde bulunan ve kronik iltihap geçirmekte olan guddelerin kistik genişlemesi.


nyctophonia : n. Gündüzün sesi çıkmama, niktofoni.


orchioplasty : n. Testisin plastik ameliyatı.


palpebrate : a.&v. 1. Göz kapaklarına sahip, göz kapaklı (hayvan); 2.Göz kırpmak.


perilaryngitis : n. Gırtlağı (larynx) saran dokuların iltihabı, perilarenjit.


peroral : a. Ağız olu ile, peroral, per os.


schizophrenia : n. Şahsiyetin ikiye bölünmesi arazını gösteren bir akıl hasatlığı, demans prekoz, şizofreni.