Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

occlusive nedir?

occlusive : a. Kapanma (oklüzyon) yı sağlayan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deafferentation : n. Vücudun herhangi bir bölgesinde afferent sinir liflerinin uyarıları iletememesi hali (Harabiyet veya ameliyatla çıkarılma sonucu).


device : n. Araç, alet.


geumaphobia : n. tat veya koku veren maddelerden aşırı derecede tiksinme.


gynephobia : n. Kadınlardan tiksinme, kadınlara karşı anormal şekilde korku ve çekingenlik gösterme, kadın korkusu.


hydrotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği nemli ortamda yönelme veya nemli ortamdan uzaklaşma eğilimi, hidrotropizm.


hyperglycistia : n. Dokulardaf azla şeker birikmesi.


justo minor : a. Normalden veya mutatdan küçük.


laryngostenosis : gırtlağın daralması, larengostenoz.


lip-reading : n. Başkalarının dudak hareketlerinden sağırların söylenen sözü anlamaları.


lupoma : n. Lupus vulgaris'te deri üzerinde oluşan yumuşak nodüllerden her biri, lupom.


meliodosis : n. Pseudomonas pseudomallei'nin sebep olduğu ruam7a benzer belirtilerle seyreden enfeksiyöz hastalık (Kemirici hayvanlardan insana geçer).


ochronotic : a. 1. Okronozis'le ilgili; 2. Okronozis gösteren, okronozis ile belirgin.


odontoparallaxis : n. Diş intizamsızlığı.


pentobarbitone : n. Kısa etkili bir barbitürat.


peri : perf. Etrafında, çevresinde, yakınında, dışında, peri.


perphenzine : n. Antiemetik ve trankilizan bir ilaç.


plant : n. Bitki, nebat.


pneuma : pref. See: Pneum.


purgative : a. & n. Müshil, amel verici (ilaç), pürgatif


sphenoidal : a. Sfenoide ait, sphenoidalis.