Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

occlusive nedir?

occlusive : a. Kapanma (oklüzyon) yı sağlayan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bot : n. İnsan ve hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan bazı sineklerin larvası.


celiectomy : n. & 1. Karın organlarından herhangi birinin ameliyatla çıkarılması; 2. Nervus vagus7un karın organlarına giden dallarının kesilmesi.


clarify : v. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğini alarak berrak hale getirmek; 2. Aydınlatmak, açıklığa kavuşturmak, açıklamak (bir konu v.s.'yi).


dialysate : n. Dializ'e konu olan madde, dializ esnasında yarı geçirgen zardan süzülen madde.


dysgerminoma : n. Fazla habis olmayan ovarium t ümörü.


enterectasis : n. Barsakların genişlemesi.


gastroduodenitis : n. Mide ve duodenum'un iltihabı.


gavage : n. Çiğnetici kasların tetanosundan dolayı ağzı açılayaman hastaların burundan lastik sonda ile beslenmeleri.


glabrous : a. v. düz, tüysüz, kılsız.


terror : n. Korku krizi, şiddetli korku, dehşet, pavor.


graphoanalysis : n. Ruhsal özellikleri tesbit amacıyla, kişihin el yazısının incelenmesi.


hemostyptic : a. Kanamayı durdurucu.


heroic : a. Gözü pek, cesurcasına, tehlikeyi göze alarak yapılan (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


hypoinosemia : n. Kandaf ibrin azalması.


increment : n. 1. Artma, çoğalma; 2. Fazlalık.


mammography : n. Meme radyografisi.


membranaceous : a. Zara benzer, zar şeklinde, zar yapısında.


percutaneous : a. Perkütan: 1. Deri içine yapılan; 2. deri içi yolu ile.


psychasthenia : n. Ruhi veya akli zafiyet, psikasteni.


reconstruction : n. Yeniden oluşturma, sakatlık gösteren bir organa yeniden normal şekil ve durumunu kazandırma.