Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

occlusive nedir?

occlusive : a. Kapanma (oklüzyon) yı sağlayan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callosity, callus : n. 1. Nasır; 2. Kemik izi, kırıklardan sonra meydana gelen yeni doku.


chondroxiphoid : a. 1. Ensiform kıkırdak (processus xiphoideus)'la ilgili; 2. Kaburgaların kıkırdak uçları ve ensiform kıkırdak'la ilgili.


circumoral : a. Ağzı çevreleyen, ağız çevresinden olan.


craniomalacia : n. Kafatası kemiklerinin anormal yumuşaklığı.


digenesis : n. Bir organizmanın yaşamı süresince eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki üreme devresi göstermesi (Larva devresinde eşeysiz, erişkin devrede eşeyli üreme gibi).


galle's operation : n. fıtık ameliyatı sırasında takviye olarak, kalçadan alınan sifak bantlarının kullanılması.


terra : n. Toprak.


hierophobia : n. Kutsal şeylerden aşırı korkma.


hydroscope : n. Suyu keşfetmek için kullanılan alet, su keşif aleti, hidroskop.


hyperbulia : n. Aşırı isteklilik.


masthelcosis : n. Meme dokusunda ülser oluşması.


micrencephalon : n. Normale oranal çok küçük beyin.


nerve : n. Sinir, veter, asap, nervus.


peritonism : n. Peritoniti andıran fakat peritonda iltihap bulunmayan peritoneal belirtiler, peritonizm.


pseudopregnancy : n. Yalancı gebelik.


pulmometry : n. Akciğer büyüklüğünü ölçme.


shift : n. Değişme veya sapma.


stereo- : perf. 1. Sert, sıkı, katı anlamına önek; 2. Üç boyutlu anlamına önek.


streptococcicide : n. Streptokokları sebep olduğu herang bir enfeksiyon, streptokok enfeksiyonu.


subcoracoid : a. Korakoid çıkıntı altı, korakoid altında bulunan.