Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

occlusion nedir?

occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerolysis : n. Kanser hücrelerinin tahrip edilmesi, eritilip yok edilmesi.


coliuria : n. İdrarda Escherichia coli bulunuşu.


contravolitional : a. İstemsiz, irade dışı.


deafferentation : n. Vücudun herhangi bir bölgesinde afferent sinir liflerinin uyarıları iletememesi hali (Harabiyet veya ameliyatla çıkarılma sonucu).


diaminuria : n. İdrarda diamin'lerin bulunuşu.


empathy : n. Bir kimsenin kendisini başka birisi ile veya bu kimsenin davranıları ile yakın olarak görmesi.


endogastrectomy : n. mide mukozasının ameliyatla çıkarılması, endogastrektomi.


environment : n. 1. Çevre, etraf, civar; 2. Dış etkiler.


eradication : n. kökünden kazıma, kökünü kurutma, tatamen ortadan kaldırma.


fluphenazine enanthate : n. Psikiyatride kullanılan bir ilaç.


galvanocautery : n. 1. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel vasıtasıyle yakma; 2. Galvanik cereyanla ısıtılmış bir tel ile yakan alet, galvanik cereyan vasıtasiyle lde edilen ısı ile cauteriation yapan cihaz.


inclination : n. 1. Temayül, eğilim, meyil, eğrilik; 2. Eğilme derecesi.


intracorpuscular : a. Korpüskül içi, korpüsküller içinde.


mirror : n. Ayna.


movement : n. Hareket.


myosuria : n. İdrarda miyozin bulunuş, miyozüri.


oophoroplasty : n. Yumurtalığın plastik tamiri.


pharyngospasm : n. Yutak spazmı.


stromal : a.1. Stroma ile ilgili; 2. Stroma yapısında, stromaya benzeyen.


supramalleolar : a. malleol üstünde bulunan.