Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

occlusion nedir?

occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

effluvium : n. 1. Fena kokan nefes; 2. Çürüyen cisimlerden çıkan kötü koku.


epizoicide : n. Epizoidleri yok eden bir faktör, epizoisit.


filiform : a. İplik ş eklinde, ipliksi, ipbiçim, filiformis.


glucogenic : a. Şeker yapan, glükojenik.


lactescence : n. süte benzeyiş, sütlülük.


phrenology : n. Zeka istidatlarını kafa biçiminden tanıma bilimi, kafa kemiği şeklinin akli melekelere alamet olması nazariyesi, frenoloji.


phthisic : a. 1. Akciğer tüberkülozu ile ilgili, verem'le ilgili; 2. Akciğer tüberküloz ugösteren, veremli.


suboccipital : a. Başın arka kısmı (artkafa) altınad olan (bulunan).


laryngorrhea : Gırtlak mukozasının aşırı salgısı.


leukemoid : a. Lösemiye benzer, lökosemili.


membraniform : a. Zara benzeyen, zar şeklinde.


men : pref. Her ay tekrarlayan uterus kanaması (adet) anlamına önek.


necrosin : a. biochem. İltihabı sıvılarda meydana gelen bir madde.


nocturia : n. Gece boyucna sık ve bol miktarda idrar etme, gündüze oranla geceleri idrar miktarının artışı, noktüri.


opacification : n. Donuklaşma (kornea veya lensin donuklaşması gibi).


parallax : n. Gözlemci (müşahit) nin yeri değiştikçe cismin görünüşünde meydana gelen değişiklikler.


pharyngoscope : n. Yutak muayenesine mahsus alet, farengoskop.


piddle : v. İşemek.


pretibial : a. Tibya kemiğinin önünde bulunan.


pylorogastrectomy : n. Pilor'un ameliyatla çıkarılması, pilorogastrektomi.