Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

occlusion nedir?

occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boride : n. biochem. İçinde bor bulunan bir bileşim.


carbachol : n. biochem. Beyaz ve sarımtrak billurlar olup, parasempatik uyarıcıdır (C6H15CIN2O2).


dystopia : n. Yanlış yerde bulunma (organ veya oluşum hk.).


eczematoid : a. Ekzema'ya benzeyen.


epiphysis : n. Uzun kemiklerin uçları, kemikucu, epifiz.


erythrosis : n. Deri ve mukozalnarın kırmızımtırak mor renk alışı (Polisitemi rubra'da görülür).


fremitus : n. Ancak palpasyonla hissedilebilen titreme.


galactosuria : n. İdrarla galaktoz çıkarılması hali (gebelerde).


hexad : n. biochem. Altı kıymetli bir atom.


histocyte : n. See: Histiocyte.


hypochondria : n. Merak, hipokondri (bir tür sinir illeti).


idiogenesis : n. Kendiliğinden veya sebebi bilinmeksizin oluşma, özellikle idyopatik nitelikte herhangi bir hastalığın oluması.


hypnonarcosis : n. Narkozla birarada uygulanan hipnoz, hipnonarkoz.


isoxazole penicillins : n. Ağız yoluyla alınabilen penisilin türevleri.


lithocystotomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyatı.


limitans : a. Sınırlayıcı.


lymphadenoma : n. See: Lymphoma.


mediastinum : n. (pl. Mediastina). Mediyastin(um): Yanda akciğerler, arkada omurga ve önde sternum arasında kalan aralık (Trakea hizasından geçen düzlem olup bunu ön ve arka olmak üzere ikiye ayırır).


nosophobe : n. Hastalıktan aşırı korkan kişi, nozofob.


ochlophobia : n. Marazi topluluk korkusu, oklofobi.