Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

occlusion nedir?

occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardinal : a. Esas, baş, en önemli.


cardioscopy : n. Kalbi müşahede, kalb muayenesi, kardiyoskopi.


cephaloridine : n. Cephalosporin'lerden elde edilen yarı-sentetik bir antibiotik.


cholangiogram : n. Ductus hepaticus, ductus cysticus ile safra kanallarını gösteren film.


colour index : n. Bir hastanın alyuvarlarında bulunan hemoglobin miktarını relatif olarak ifade eden deyim.


corticotropin : n. biochem. Adrenokortikotrop hormon. ACTH, kortikotropin (hipofizer hormon).


explosive : a. Patlayıcı.


furunculous : a. Çıbanlı.


ganglionitis : n. Gangliyon iltihabı, gangliyonit.


hemostasis : n. 1. Kanamayı dindirme, kanamanın durdurulması; 2. Kan toplanması, hemostasia.


hidrocystoma : n. Ter bezi tümörü.


metrophlebitis : n. Uterus venlerinin iltihabı, metroflebit.


normotension : n. Normal basınç.


ochronosis : n. Vücutta çeşitli doku ve organların kahverengimsi sarı renk alışı ile belirgin alkaptonüri'li hastalarda gelişen patolojik durum, okronozis.


otorhinology : n. Kulak-burun bilgisi, otorinoloji.


pachyperiostitis : n. Periyostun iltihabı ve kalınlaşması, pakiperiyostit.


papulosquamous : a. Üzeri pullanma gösteren papüllerden oluşan.


paraplasm : n. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı; 2. Kusurlu yapı veya şekil gösteren protoplazma, anormal gelişim gösteren herhangi bir oluşum.


pelviotomy : n. Pelvis kemiklerini kesme ameliyesi (zor doğumlarda yapılır).


pioscope : n. Sütteki yağ miktarını ölçen alet.