Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

occlusion nedir?

occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparous : a. Bir seferde iki yavru birden doğuran, ikiz doğuran.


cardioquin : n. See: Quinidine.


deciduitis : n. Gebe uterus'ta desidua'nın iltihabı.


diverticulectomy : n. Divertikülün ameliyatla çıkarılması.


dyscheiria : n. Temas duyusunda, herhangi bir nitelikte kendini gösterenbozukluk.


erythrityl : n. biochem. C4H9 formülünde olan tek değerli radikal.


incudiform : a. Örs ş eklinde, örsbiçim.


inoculum : n. Aşılamada kullanılan malzeme.


lymphadenopathy : n. Lenf bezleri hastalığı.


metrorrhea : n. Anormal uterus ifrazı.


myxadenoma : n. mukoza bezi yapısında epitelyal tümör.


osteophthisis : n. Kemik zafiyeti, kemik harabiyeti, osteofitiz.


ovariosteresis : n. Yumurtalığın ameliyatla çıkarılması.


oxyphonia : n. Sesin anormal edrecede keskin olması hali, okisfoni.


peccatiphobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma,g ünah korkusu.


pentagaastrin : n. Pilor mukozası tarafından salgılanan gastrin'in sentetik şekli (Mide salgısını uyarmada tedavi amacıyla kullanılır).


phenoluria : n. İdrarda fenol bulunuşu.


poll : n. Başın saç biten kısmı.


radiosodium : n. biochem. Radyoaktif sodyum (Na24).


rhizodontrypy : n. Bir diş kökünün delinmesi.