Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

occlusion nedir?

occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyfacial : a. Kısa ve geniş yüzlü, brakifasyal.


clubfoot : n. Yumru ayak.


emetophobia : n. Kusmaktan aşırı korkma, kusma korkusu.


enterokinase : n. biochem. Barsak cidarından salgılanan ve tripsinojeni tripsine çeviren enzim, enterokinaz.


fistulous : a. 1. Fistül'le ilglii; 2. Fistül gösteren; 3. Fistülebenzeyen, fistül şeklinde.


formilase : n. biochem. Asetik asidi formik aside çevirenbir enzim, formilar.


graduation : n. 1. Ölçü bardağı üstündeki işaret, 2. tedricen değişme.


interference : n. 1.Işık veya ses dalgalarının birbirleriyle birleşmesi, dolayısıyla dalgaların etrafa yayılım alanının genişlemesi; 2. Kalbte iki uyarı dalgasının birbiriyle çatışması, dalgaların üst üste binişi nedeniyle bir uyarı dalgasının diğerinin etkisini ortadan kaldırmasıyla belrigin iletim bozukluğu.


indifferent : a. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeyen, yansız, tarafsız; 2. Hissiz, duygusuz, kayıtsız.


lens : n. 1. Mercek; 2. Mercimek, lentil; 3. lens crystallina.


mesenterectomy : n. Mezenterin ameliyatla çıkarılması.


myopic : a. 1. Uzaktan iyi görmeyen; 2. Miyopiye ait.


myxomatous : a. Miksomalı.


onyxitis : n. See: Onychitis.


os : n. (pl. ora). Ağız, oris.


palmic : a. 1. Kalb atımı veya nabız'la ilgili; 2. Palmus hastalığı ile ilgili.


pleurotomy. : n. Plevra'ya kesit yapmak, kesit yaparak plevra boşluğunu açma, plörotomi.


polyglandular : a. Birçok beze ait.


spoon : n. Yara üzerindeki nekroze dokuları veya cerarahtil kısımları oyup çıkarmada kullanılan kaşık şeklinde cerrah aleti, kaşık.


sternodymus : n. Sternumları vasıtasiyle birbirine yapışmış ikiz ucube.