Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

occlusion nedir?

occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breech : n. Kalça, but.


cryptogenetic : a. Sebep ve meydana gelişi belli olmayan.


cryptorchidectomy : n. Skrotum'a inmemiş testis'in ameliyatla çıkarılması.


cyanoderma : n. Cildin mavi renk alması.


disability : n. Herhangi bir işi yapmada yetersizlik, güçsüzlük, kuvvetsizilk.


escherichia : n. Bir bakteri türü.


examination : n. Muayene, hastalığı teşhis maksadiyle hastayı muayene etme.


exhaustion : n. Yorgunluk, bitkinlik, kuvvet yokluğu veya azalımı.


fenestra : n. (pl. fenestrae). Pencere, pencere şeklinde delik.


garlic : a. Sarmısak.


hydrotis : n. Kulakta, özellikle iç kulakta seröz sıvı toplanması.


laryngologist : n. Boğaz hastalıkları müteahassısı, larengolog.


lipophilic : a. Yağ tutan, yağ emen.


lithophone : n. Mesanedeki taşı muayeneye yarayan alet.


mteromalacoma : n. Uterusun marazi yumuşaklığı, rahim yumuşaması.


peripherad : a. Periferiye doğru, periferi tarafında (cihetinde).


plasmatocyte : n. See: Monocyte.


pneumonopathy : n. Akciğer hastalığı.


polyserositis : n. Seröz zarların genel iltihabı.


potomania : n. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük, içkilere karşı aşırı istek ve içme eğilimi gösterme, potomani.