Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

occlusion nedir?

occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cat scratch disease : n. Kedi tırmığı hastalığı, tipik birtularemi türü.


chondrectomy : n. Kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


colpopexy : n. Vagina'nın ameliyatla tesbiti, gevşemiş veya sarkmış vaginanın sakrum'a veya karın duvarına dikişle tesbiti.


constipate : v. Kabzetmek, inkibaz vermek.


echoacousia : n. Sesing erçekte kesilmesine rağmen tekrar duyulması (Bir çeşit işitme bozukluğ).


electrocauterization : n. Dokuları ucundan elektrik akımı geçen platin tel aracılığıyla yakma, elektrokoterizasyon.


gamogenesis : n. Cinsel reprodüksiyon.


utriculus : n. (pl. Utriculi). See: Utricle.


interval : n.İki obje veya kısım arasındaki aralık, ara,fasıla, mesafe.


karyozoic : a. Hücre nüvelerinde bulunan ve yaşayan (protozoidler gibi).


keratonyxis : n. Korneanın delinmesi, korneayı delme ameliyesi.


laryngopharyngitis : n. Gırtlak ve yutağın iltihabı, larengofarenjit.


megalodontia : n. Dişlerin anormal büyüklüğü, iri dişililik.


muscarinism : n. Muskarin zehirlenmesi.


organization : n. 1. Çeşitli organ ve sistemlerin birbirine bağlanarak bir bütün oluşturması; 2. Yapısal bütünlük kazanmış canlı, organizma; 3. Kan pıhtılarının fibröz dokuya dönüşmesi.


osmosis : n. Karışabilne iki sıvı veya gazın birbirine geçişmesi, geçişme, osmoz.


pneumo : pref. 1. Hava veya gaz; 2. Akciğer, akciğerle ilgili, pnömo.


pneumonectasis : n. Akciğer anfizemi, pnömonektazi.


posterior : a.&n. 1.Arka, arkada, geride; 2. (pl.) İlyeler, kabaet.


posthepatic : a. Karaciğerni arkasında olan.