Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

occlusal nedir?

occlusal : a. Oklüzyona ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candidiasis : n. Candida türüne mensup mantarların sebeb olduğu hastalık.


boloscope : n. Vücuda giren metalden yapılı yabancı cismin yerini tesbitte kullanılan alet.


bradyuria : n. İşeyememe, sidik zorluğu.


cap : n. Herhangi bir kısım üzerinde kapak veya örtü görevi gören oluşum, başlık.


cingulum : n. 1. Kuşak, halka; 2. Beyin'de gyrus fornicatus'taki sinir demeti; 3. Kesici dişlerin iç yüzündeki kabarık kısım; 4. Bel, vücudun ortasındaki incelen bölge.


enterocholecystostomy : n. İncebarsakla safra kesesi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


esophagotomy : n. Özofagusu kesme ameliyesi, özofagotomi.


fibrinogenase : n. Proteini koagülasyona sevk eden enzim.


gonepoietic : a. 1. Meni oluşmasıyla ilgili; 2. Meni oluşmasını uyarıcı.


halogen : n. biochem. Peryodik sistemin 7.ci grubunda bulunan madensi elementler, klor, brom, iyod, fluor.


impurity : n. 1. Kirlilik, pislik; 2. Saflığını kaybetme, bozulma.


justo major : a. Normalden veya mutattan büyük.


lymphatogenous : a. Lenf kanalları veya lenf vasıtasiyle taşınan, lenfatojen.


pepsinogen : n. Pepsinin inaktif şekli, pepsinojen.


physopyosalpinx : n. Salpenkste gaz ve cerahat toplanması.


pronation : n. İçe dönme, pronasyon (aksi; supinasyon).


proponic acid : n. biochem. Organik sıvı bir asit (CH3CH2COOH).


recurrence : n. Yeniden zuhur etme, tekerrür etme, nüksetme, avdet etme (hastalık).


relief : n. Ağrı veya acıdan kurtarma, sıkıntısını hafifletme veya ortadan kaldırma.


repression : n. Uygunsuz fikir veya dürtüleri bilinç altına atma, represyon.n. Yerinden ayrılmış organı normal yerine koymada kullanılan alet.