Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

occlusal nedir?

occlusal : a. Oklüzyona ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystodiatherm : n. sistoskop aracılığı ile veya açık bir ameliyat sırasında idrar kesesi cidarlarına koterize edici elektrik akımı verilmesi.


dissimilate : v. Bir maddeyi knedisini oluşturan ufak parçalarına ayırmak, bir bileşiği daha basit unsurlara parçalamak.


electrophottherapy : n. Elektrik ışınlarıyla tedavi.


gastrorrhegia : n. Mide kanaması, gastroralji


granuloma : n. Göbek kordonu düştükten sonra yerinde kalan yumru biçimindeki granülasyon dokusu. granülom.


physio- : pref. Tabiat, tabii, fizyoloji, fizyolojik.


hydrosyringomyelia : n. see: Syringomyelia.


ileocolic : a. İleum ve kalın barsağa ait, ilyokolik.


lymphadenography : n. Lenf düğümünün, radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması, lenfadenografi.


lymphocthmia : n. Kanda bulunan lenfosit miktarının normalden fazla olması.


metatarsophalangeal : a. Metatars kemiğine ve falanksa ait.


obdormition : n. Sinir basıncından dolayı mevzii uyuşukluk.


omphalotripsy : n. Göbek kordonunun ezilmek suretiyle ayrılması.


oxidation : n. Oksitlenme, paslanma, oksijen ile terkip, oksidasyon.


oxysalt : n. biochem.Oksasit tuzu.


parencephalia : n. Beyinin doğuştan kusurlu veya yetersiz gelişme göstermes ihali.


parietotemporal : a. Paryetal ve temporal kemiklerle ilgili.


phacocystectomy : n. Göz merceği kapsülünün kısmen çıkarılması.


phorology : n. Hastalıkların bulaşmasını inceleyen bilim dalı, foroloji.


precuneus : n. (pl. precunei). Beynin dörtgen lopçuğu.