Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

occlusal nedir?

occlusal : a. Oklüzyona ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccula : n. Çene altında yağlı dokunun oluşturduğu, ikinci bir çene şeklindeki kabarık kısım, gerdan.


colitoxin : n. biochem. Escherichia coli'den çıkarılan bir toksin, kolitoksin.


elinguation : n. Dilin ameliyatla çıkarılması.


excochleation : n. Bir boşluğun kazınması.


fixing : n. Dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, organ veya oluşumun ilaçlı eriyiğe konulması.


vaccinogenous : a. Aşı yapan.


iliocolotomy : n. İliak bölgeden kesit yaparak kolon'u açma.


interosseous : a. İki kemik arasında bulunan, kemiklerarası.


kalagua : n. Güney Amerikada tüberküloz için kullanılan bir ilaç.


lympho-adenoma : n. Rahim (uterus) tümörü, lenfoadenom.


merocele : n. Femur fıtığı, merosel.


metropathic : a. Uterus hastalığı ile ilgili.


micrology : n. 1. Mikroplar bilgisi, mikropbilim, mikroloji; 2. Mikroskopi bilimi.


multipara : n. İkiden fazla doğum yapan kadın, çok doğuran kadın.


mycobacterium : n. pl. Çubuk şeklinde ince, uzun bakteriler.


neurodynia : n. Sinir ağrısı.


opiomania : n. Afyon iptilası, afyonkeşlik, opyomani.


orthometer : n. Gözkürelerinin dışarıya çıkma derecesini ölçen alet, ortometre.


postmediastinal : a. Mediastinum arkası, mediastinum'un arkasında.


prosogaster : n. See: Foregut.