Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

occlude nedir?

occlude : v. 1. Sıkıca kapatmak veya kapanmak, tıkamak; 2. Massetmek, apsorbe etmek (özellikle gazlar hk.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bunch : n. Salkım, demet, deste.


carminative : n. 1. Yel (gaz) çıkarıcı; 2. Karın ağrısını geçiren ilaç.


dement : n. Bunama gösteren kişi.


diapedetic : a. 1. Diyapedez'le ilgili; 2. Diyapedez gösteren.


disaggregation : n. Eczasını tefrik etme, cüzlerini ayırıp dağıtma.


frenulum : n. (pl. frenula). Gem.


uterothermometry : n. Rahimiçi hararetini ölçme, uterusdaki ısının ölçülmesi.


hard : a. Şiddetli, ağır.


hematencephalon : n. Beyinde kan toplanması


impotent : n. İktidarsız (erkek).


iodometry : n. See: iodimetry.


koilosternia : n. Sternum'un alt kısmının çökük oluşu ile belirgin göğüs şekli, kunduracı göğsü.


microprosopus : n. Küçük yüze sahip kişi, küçük yüzlü kimse.


oculofacial : a. Göz ve yüze ait.


oleandomycin : n. Penisiline benzer sepktrumu olan bir antibiotik.


paraplegiform : a. Parapleji'ye benzeyen.


phaloid : a. Penis'e benzeyen, penis şeklinde.


phlebograph : n. Venöz nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet, flebograf.


plagiocephaly : n. Başın bir tarafından frontal ve paryetal kemikler arasında uzanan koronal sütürün erken kapanması sonucu kafanın çarpıklık gösterişi ile belirgin anomali, plagiosefali.


premortal : a. Öldükten sonra olan.