Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

occlude nedir?

occlude : v. 1. Sıkıca kapatmak veya kapanmak, tıkamak; 2. Massetmek, apsorbe etmek (özellikle gazlar hk.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuth : n. biochem. Bi sembolü ile bilinen atom no: 83 ve atom ağırlığı: 209 olan kimyasal element. Tuz ve terkipleri ishali tedaviye yarayan madeni bir element. bizmut (frengi için enjeksiyon olarak da kullanılır).


chlorpheniramine : n. Kısa etkili antistaminik.


da costa's syndrome : n. Kardiyak nevroz, palpitasyonla kendini belli eden bir anksiyete durumu.


diastolic : a. 1. Diyastol ile ilgili; 2. Diyastol devresinde oluşan.


embolization : n. Kapanması gereken herhangi bir damar veya damarları tıkama amacıyla dolaşıma bu işi gerçekleşitrecek etkili maded enjekte etme, embolizasyon.


frenectomy : n. Gmin ameliyatla çıkarılması, frenektomi.


graphoanalysis : n. Ruhsal özellikleri tesbit amacıyla, kişihin el yazısının incelenmesi.


hematophyte : n. Kanda bulunan nebati parazit, hematofid.


hypocorticoidism : n. See. Pypoadrenocorticisim.


idiot : n. Doğuştan aptal, idyo.


inhale : v. Solukla içeriye çekmek,teneffüs etmek, nefes almak.


intermittent : a. Gayrimuntazam, fasılalı, intizamsız, entermitan.


lapina : n. Tavşanlardan elde edilen aşı maddesi, lapina.


lysogen : n. biochem. Lizin yapan antijen, lizojen.


mosquito : n. Kan emici bir sinek, sivrisinek.


nasopharyngeal : a. Nazofarenkse ait.


pomatum : n. See: Pomade.


safranophil : a. Safranin'le kolayca boyanan.


sarcoidosis : n. Nodüler lezyonlarla belrili bir hastalık, sarkoidoz.


shin : n. İncik, tibia ve bacağın çıkık ön ucu.