Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

occiput nedir?

occiput : n. Artkafa, oksiptu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dimenszion : n. Herhangi bir organ veya oluşumun ölçümünde esas unsurları teşkil eden uzunluk, genişlik, derinlik gibi değerlerden her biri, boyut, dimensiyon.


edulcoration : n. Tatlılaştırıcı


enzymosis : n. Enzim etkisile meydana gelen kimyasal değişme, fermentasyon.


fibrolipoma : n. Bağ ve yağ dokusundan oluşan iyi huylu ur, fibrolipom.


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


infantilism : n. Yetişkinde bir veya birçok organın gelişme bozukluğu sonunda çocukluktaki hallerini muhafaza etmeleri (bu hal ruhi de olabilir), enfantilizm.


infrathoracic : a. Göğüs (toraks) altında.


isthmic : a. İstmusa ait, istmik.


macromania : n. 1. Çevresindeki eşya ve kişilerin hacımca çok büyük olduğu kuruntusu içinde bulunma, makromani; 2. Vücudunun çok iri olduğu kuruntusu içinde bulunma; 3. Kendini başkalarından büyük görme, büyüklük kuruntusu.


neurosplanchnic : a. Otonom sinir sisteimnden iç organlara giden sinirlerle ilgili, nörosplanknik.


nosophobia : n. Hastalıktan korkma, marazi hastalık korkusu, nozofobi.


peripolar : a. Kutup çevresinde, kutbu çevreleyen.


polypous : a. 1. Polip'le ilgili; 2. Polip'e benzer, polip görünümünde; 3. Polip'ler gösteren, çok sayıda polip oluşması ile belirgin.


postuterine : a. Uterus arkası, rahimardı.


pterygomaxillary : a. Kanatsı çıkıntı ve damak kemiğine ait.


registry : n. Hastane arşiv dairesi.


scleromalacia : n. Sklera'nın yumuşaması.


secernent : a.&n. 1. İfraz edici; 2. İfraz edici gudde veya ilaç.


solid : n. 1. Sulp, katı, pek; 2. Cisim, sulp cisim.


sternutative, sternutatory : a. 1. Aksırtıcı; 2. Aksırtıcı ilaç.