Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

occiput nedir?

occiput : n. Artkafa, oksiptu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylosis : n. Barsakta sindirim sonucu kilüs oluşması ve oluşan kilüs'ün kana geçerek dokulara taşınması.


colauxe : n. Kolon genişlemesi (dilatasyonu).


cystorectostomy : n. Mesane ile rektum arasında ameliyatla geçiş oluşturulması.


deplete : v. Kan almak suretiyle beden dolgunluğunu izale etmek, boşaltmak.


dimness : n. Bulanıklık, donukluk.


eremophobia : n. Yalnızlık sebebiyle duyulan marazi korku, eremofobi.


hematoblastic : a. Kandaki renksiz küreciklere ait.


heroic : a. Gözü pek, cesurcasına, tehlikeyi göze alarak yapılan (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


isoenergetic : a. Eşit enerji arzeden.


karyosome : n. Çekirdeğin kromatin ağı içinde yer yer daha koyu görülen kromatin kümelerinden her biri.


leukoerythroblastosis : n. Kanda gerek löksit gerekse eritrositlerin genç şekillerinin artışı ile belirgin, anemi'nin de eşlik ettiği patolojik durum, lökoeritroblastoz.


ophthalm(o)- : pref. Gözle ilgili.


ophthalmorrhagia : n. Göz kanaması, oftalmoraji.


pelviureterograhy : n. See. Pyelography.


perimetrium : n. Perimetr (iyum).


pomade : n. Merhem, pomat.


refractionist : n. Gözün refraksiyon hatalarını tesbit eden mütehassıs.


salpingoplasty : n. Dölyatağı (Fallop) borusunun plastik tamiri.a.Östaki borusu ve farenks'le ilgili.


scillaren : n. biochem. Adasoğanı glikozidlerinin bir karışımı.


scorpion : n. Eklembacaklılara mensup bir böcek, akrep.