Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

occipitothalamic nedir?

occipitothalamic : a. Artkafa lobu ve talamusa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalopathy : n. Baş vya beyini ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik lezyon.


cyclophrenia : n. Devri, periodik delilik.


diagnostic : a.&n. 1. Teşhise ait; 2. Araz.


ectoretina : n. Retinanın en dış tabakası.


emetine : n. biochem. Ipeac'dan elde edilen beyaz bir toz (alkaloid) olup, bazı dizanteri tipleri için faydalıdır, emetin (C15N22NO2).


endotracheal : n. Soluk boruus içinde.


epicystotomy : n. Semfiz üzerinden (suprapubik) kesit yaaprak mesaneyi açma.


epididymitis : n. Epididim iltihabı (çok kere belsoğukluğu veya tüberkülozdan olur), epididimit.


hystero-oophorectomy : n. Uterus ve yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması.


infravaginal : a. Vagina kubbesi altında.


invalidity : n. Maluliyet, hastalıklı olma.


iridencleisis : n. Bir göz ameliyatı.


keratotome : n. kornea'ya kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


macrotia : n. Dış kulağın aşırı büyüklüğüü, makroti.


myoglia : n. Kas hücrelerinden oluşan lifsel madde, miyogli.


noscapine : n. Tahriş edici, kuru ve balgam söktürmeyen öksürüklerin dindirilmesinde kullanılan bir madde.


ocular : a. 1. Göze ait; 2. Ocularis, See: Eyepiece.


peccant : a. 1. Hasta, mariz, sıhhatsiz; 2. Sıhhati bozan, hastalığa sebep olan.


pneoscope : n. See: Pneomograph.


principal : a. Birinci, başta gelen, ana, başlıca en mühim, princeps.