Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

occipitothalamic nedir?

occipitothalamic : a. Artkafa lobu ve talamusa ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataract : n. Göz perdesi, lensin saydamlığının kaybolması, katarakt.


entity : n. 1. Belli özelliklere sahip bağımsız herhangi bir şey, varlık, mevcudiyet; 2. kendine has belirtilerle karakterize hastalık veya patolojik durum.


ergastic : a. Yedek güç gösteren, gerektiğinde kullanılabilecek depo enerjiye sahip.


exudation : n. 1. Terleme; 2. Ter.


exenterate : v. Bir organı kesip çıkarmak.


gastrohyponeuria : n. Mide sinirlerinin faaliyet bozukluğu.


phylum : n. Bitki veya hayvanların başlıca sınıflarından biri, kol, filum.


hematischesis : n. kanamanın durdurulması, kanamayı kesme.


hindbrain : n. See: Rlombencephalon.


homograft : n. Aynı türün bir ferdinden diğer bir ferdine nakledilen doku veya organ.


hypomanic : a. Hipomani gösteren kişi.


iopanoic acid : n. İyotlu bir butirik asit bileşiği.


lip : n. 1. Dudak ağzı üstten ve alttan çevreleyen iki adet etli oluşumdan her biri; 2. Dudağa benzer herhangi bir yapı veya oluşum (Vulvayı çevreleyen büyük veya küçük dudaklardan her biri); 3. Yara kenarı, yarayı çevreleyen kenarlardan her biri.


mapple syrup urine disease : n. Resesif familial tipte genetik bir hastalık.


migrate : v. Bir yerden diğer yere gitmek, bir yerden diğer yere geçmek, yer değiştirmek.


milking : n. Süt sağma, meme başını sıkarak süt çıkarma.


myc(o) : pref. Mantar.


myelogone : n. Miyeloid seriden ilkel hücre, miyelogon.


pedobaromacrometer : n. Bebeklerin boy ve ağırlığını ölçen alet.


pelada : n. see: Alopecia aresta.