Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

occipitotemporal nedir?

occipitotemporal : a. Artkafa ve şakak kemiklerine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinomatous : a. 1. Kanserle ilgili; 2. Kanser yapısında, kanser tabiatında.


cecostomy : n. Ameliyatla karın duvarından çekum'a açılan geçit oluşturma.


cholecystitis : n. Safra kesesi iltihabı, kolesistit.


chorioadenoma : n. Koryon hücrelerinden gelişen iyi huylu tümör, karyon adenomu, karyoadenom.


coles : n. Erkek cinsiyet organı, kamış, penis.


colporrhexis : n. Vaginanın yırtılması, vajen yırtığı.


craniectomy : n. Bir kafatası segmentini kesme ameliyesi, kranyektomi.


erythroblastoma : n. Eritroblastlardan doğan bir tümör.


phyloanalysis : n. Mevcut bitki ve hayvan türlerinin eski zamanalra ait ilk kaynağını araştırıp inceleme, filoanaliz.


hydrogen : n. biochem. H sembolü ile bilinen, atom no: 1. ve atom ağırlığı: 1.0080 olan kimyasal element, hidrojen.


hysteric(al) : a. 1. Histeriye ait; 2. Marazi hırçınlık getirici.


idiosyncratic(al) : a. Yaradılışa ait.


myeloplast : n. Kemik iliği lökosiit


neuroanastomosis : n. İki sinir arasında anastomoz yapılması.


noninflammatory : a. İltihapla ilişkili olmayan, iltihap göstermeyen, çevreye ilerlemeyen (hastalık hakkında).


osselet : n. 1. Küçük kemik; 2. Aşık kemiği.


ozenous : a. Ozenaya ait, ozenalı.


perisplenitis : n. Dalağın periton yüzeyinin iltihabı, perisplenit.


phacometachoresis : n. Göz merceğnin yer değiştirmesi.


phobic : a. 1. Aşırı korku (fobi) ile ilgili; 2. Aşırı korku (fobi)'nun sebep olduğu, aşırı korkuya bağlı.