Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

occipitotemporal nedir?

occipitotemporal : a. Artkafa ve şakak kemiklerine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canal : n. Vücutta dar ve bor uşeklinde herhangi bir geçit, kanal, mecra, canalis.


blepharoadenoma : n. Göz kapağı adenomu, göz kapağı kenarlarındaki bezlerden gelişen tümör.


counterpoison : n. diğer zehiri etkisiz hale getirmek üzere kullanılan zehir.


crust : n. Yara kabuğu


dipsomania : n. Şiddetli alkol iptilası, ayyaşlık, dipsomani.


dipsotherapy : n. Vücuda giren sıvı miktarının azaltılmasını hedef alan tedavi metodu (Bazı hastalıklarda uygulanır).


hermaphrodite : n.&a. Hem erkek hem dişi (kimse), Hermafrodit, hünsa.


utricculosaccular : a. Labirentin ütrikül ve sakülüne ait.


hypersalemia : n. Kanda tuz miktarının aşırı artışı.


iodum : n. biochem. See: iodine.


isoserotherapy : n. Aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum ile hastalığn tedavisi, izoserum'la tedavi.


mesencephalic : a. Orta beyine ait.


mesotitis : n. Orta kulak iltihabı.


monomicrobic : a. Tek mikroptan ileri gelen, tek mikroba ait, monomikrobik.


morosis : n. Zeka bakımından 7-12 yaş arası çocuğun zihni yeteneklerini gösterme hali, geri zekalılık.


necroparasite : n. Ölü dokularda yaşayan organizma, nekroparazit.


orolingual : a. Ağız ve dile ait.


parathyrotoxicosis : n. Paratiroid bezlerinin aşırı hormon salgılamasına bağlı olarak gelişen patolojik durum, hiperparatiroidizm, paratirotoksikoz.


parapsychosis : n. Akıl hastalığına yaklaşan ruhi bozuklukalr, parapsikoz.


pock-marked : a. Yüzünde geçirilen çiçek hastalıına ait izler gösteren, çiçek bozuğu.