Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

occipitotemporal nedir?

occipitotemporal : a. Artkafa ve şakak kemiklerine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchodilatator : n. 1. Bronş ve bronşiyolleri genişletici; 2. Bronş ve bronşiyolleri genişletici ilaç.


corticosterone : n. biochem. Böbrek üstü kortdeksinin (C31H30O4) hormonu.


exumbilication : n. Göbeğin normal çukurluğunu kaybederek deri üzerinde kabartı yapması.


excementosis : n. Bir diş kökünün çapında bir fazlalığı intaç eden sementin anormal gelişimi, eksementoz.


flucloxacilin : n. Staphilococcus aureus'un penisilinaz yapan türlerine karşı etkili olan bir tür isoxazole penisilin.


fusiform : a. İğbiçim, iğsi, fusiformis.


glycuronuria : n. İdrarda glükuronik asit bulunuşu.


hyperasthenia : n. Aşırı zaafiyet.


hyponychial : a. Tırnak altında.


hypophysectomy : n. Hipofizin ameliyatla çıkarılması, hipofizektomi.


hystero-oophorectomy : n. Uterus ve yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması.


katharometer : n. Bazal metabolizma hızını ölçen özel alet.


larvated : a. Bililen belirtileri vermeyen, larve.


manner : n. Şekil, tarz.


ogival : n. Damağın orta kısmı yuvarlak olmayıp sivri olan kemer şeklinde olması hali, ojival.


ophthalmorrhagia : n. Göz kanaması, oftalmoraji.


osteocope : n.Şiddetli kemik ağrısı (genellikle frengili kemik hastalığı semptomu).


perthe's disease : n. femura ait üst epifiz bölgesinin avasküler dejenerasyonu.


rhytidosis : n. Kırışma, buruşma (mesela korneada).


sideropenic : a. 1. Demir eksikliği ile ilgili; 2. Demir eksikliği gösteren, demir eksikliği ile belirgin.