Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

occipitotemporal nedir?

occipitotemporal : a. Artkafa ve şakak kemiklerine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choreomania : n. Koreik hareketlerle birarada seyreden mani, özellikle koreik hareketlerin eşlik ettiği gebelik psikozu.


cyst : n. Vücutta cerahat v.s. ile dolu olan kese, kist, cystis.


erotomaniac : a. & n. 1. Erotomaniye ait; 2. Şehvet düşkünü.


foraminal : a. Deliğe ait.


glans : n. (pl. glandes). See: Gland.


hyperadiposis : n. Aşırı şişmanlık.


hyperglobulinemia : n. Kanda globülin fazlalığı.


hypertrichiasis : n. Aşırı derecede akıl bulunması.


impurity : n. 1. Kirlilik, pislik; 2. Saflığını kaybetme, bozulma.


intermission : n. Hastalık ateşinin muvakkat olarak düşmesi.


merotomy : n. 1. Parçalama; 2. Parçalara ayırma.


omentotomy : n. Omentum ameliyatı.


onycholysis : n. Tırnakların gevşemesi veya yataklarından ayrılması, onikoliz.


paliphrasia : n. Konuşmada kelime veya cümlelerin gereksiz ve anlamsız şeklide tekrar edilmesi, palifrazi.


panhidrosis : n. Vücudun bütün yüzeyinin terlemesi, panhidroz.


paronychia : n. Dolama, panaris, paronikya.n. Yalnız ağızdan kullanılabilen bir antibiotik.


patella : n. (pl. patellae). Dizkapağı (kemiği); os patella.


pelagism : n. Deniz tutması.


prediastolic : a. 1. Diyastol başlangıcıyla ilgili; 2. Diyasotl'den hemen önce (görülen veya oluşan).


pseudotumor : n. İltihaba bağlı, tümör'e benzeyen geçici şişlik, yalancı tümör.