Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

occipitoposterior nedir?

occipitoposterior : a. Fetus başının arka kısmı, anne pelvisinin arka yarısını işgal ettiği zaman kullanılan bir deyim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnalism : n. Şehvete uyma, cismanilik.


catacoustics : n. Yankı bilgisi, aksiseda ilmi.


cholesterol : n. biochem. Hayvani sterollerin esas elementi (C27H46o), kolesterol.


diphtheric, diphtheritic : a. Difteriye benzer (ait).


eclabium : n. Dudağın ters dönmesi.


germanium : n. biochem. Ge sembolü ile bilinen atom no:32 ve atom ağırlığı: 72.60 olan kimyasal element.


submucous : a. Mukoza (tunica mucosa) altında bulunan, mukozaaltı, submucous.


hyperphosphatemia : n. Kanda fosfat fazlalığı.


keratorrhexis : n. Kornea yırtılması.


lecithin : n. Hayvansal ve bitkisel dokularda bulunan yağ asidi, fosforik asit ve kolinden oluşan bileşik, lesitin (Özellikle yumurta sarısı ve beyinde bulnur).


memory : n. 1. Geçmişe ait olayları hatırlama veya hafızada tutabilme yeteneği, bellek; 2. Geçmişe ait hatırlanan herhangi bir şey (olay, kişi v.s) veya hatırlanan şeylerin tümü, hatıra, anı.


microbicidal : a. Mikropları yokeden.


micrological : a. Mikroplar bilgisine ait.


monomyoplegia : n. Tek kas felci, monomiyopleji.


parenchymitis : n. See: Parenchymatitis.


phagedenoma : n. Sür'atle yayılan ülser.


pharyngoxerosis : n. Y utak kuruması, yutağın kuru hali.


photochemical : a. Işığın imyasal etkilerine ait, fotoşimik.


plasmacytosis : n. Kanda plazmosit sayısının aşırı artışı.


plethysmography : n. Pletizmograf vasıtasiyle bir vücut kısmının hacmini ölçme (bilgisi).