Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

occipitoposterior nedir?

occipitoposterior : a. Fetus başının arka kısmı, anne pelvisinin arka yarısını işgal ettiği zaman kullanılan bir deyim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.


chorioadenoma : n. Koryon hücrelerinden gelişen iyi huylu tümör, karyon adenomu, karyoadenom.


colloma : n. Koloid kanser.


cubiform : a. Kübbiçim, kübik, cubiformis.


diplacusis : n. Çift işitme, tek sesin iki ayrı ses halinde algılanmasıyla belirgin duyma bozukluğu.


divaricator : n. Konjenital kalça çıkığında kullanılan ve ayarlanabilen bir çeşit atel.


electropuncture : n. Elektrik iğnelerle dokuları delme ameliyesi.


endocardium : n. Kalp içzarı, kalp boşluklarını örten derin tabaka, endokard(iyum).


endomorph : n. Endomorfi gösteren canlı.


gastrojejunocolic : a. Mide, jejunum ve kolona ait.


laked : a. Hemoliz'e uğramış, hemoliz olmuş (Yapısındaki hemoglobinin açığa çıktığı eritrositler hakkında).


haplopathy : n. Komplikasyonsuz seyreden herhangi bir hastalık.


katharometer : n. Bazal metabolizma hızını ölçen özel alet.


leischmania : n. İnsanın vücudunda yuvarlak, kanlı jelozda kuyruklu şekil alan bir cins parazit, layişmanya.


migrainoid : a. Migren'i andıran, migren'e benzeyen.


monoiliasis : n. Monoilia (Candida) türüne mensup mikro-organizmaların meydana getirdiği hastalık.


myoglia : n. Kas hücrelerinden oluşan lifsel madde, miyogli.


neopphilism : n. Yeni şeylere karşı duyulan anormal sevgi, nefilizm.


phrenic : a. 1. Diyaframa ait, frenki, phrenicus; 2. Kafaya ait.


piperoxane : n. Feokromositom teşhisinde kullanılan bir adrenalin antagonisti.