Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

occipitoposterior nedir?

occipitoposterior : a. Fetus başının arka kısmı, anne pelvisinin arka yarısını işgal ettiği zaman kullanılan bir deyim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clubfoot : n. Yumru ayak.


endosteum : n. kemik boşluğunu saran bağ dokusu hücrelerinin oluşturduğu zar, endosteum.


enteritis : n. Barsak iltihabı, Enterokolit, enterit.


erection : n. Dikilme, intaz: Penisin kavernöz cisimlere kan dolması ile sertleşmesi, ereksiyon.


ergotoxine : n. 1. Ergot'dan elde edilen alkaloidlerin karışım; 2. Ergot zehirlenmesinden sorumlu alkaloid.


erythruria : n. Eritrosit işeme, eritrüri.


expulsive : a. Çıkartıcı, defedici, ihraç edici.


labiotenaculum : n. Ameliat esnasında dudakları veya herhangi bir organın dudak şeklindeki kısmını tutmağa mahsus cerrahi alet.


meningocerebritis : n. Beyin ve omurilik zarı iltihabı


mosaic : a. 1. Küçük parçaların, serpme şeklinde bir araya gelmesiyle beliren şekil, mozaik; 2. Aynı dokuya ait hücrelerin birbirinden farklı kromozom dizisi göstermesi.


mumps : n. Kabakulak hastalığı, epidemik parotid.


otocatarrh : n. Kulak nezlesi.


pendulous : a. Aşağıya doğru asılı durumda olan, sarkan, sarkık.


perinephritis : n. Böbrek zarı iltihabı, perinefrit.


pharyngodynia : n. Yutak ağrısı, farengodini.


platyhelmintes : n. Yassı solucanları kapsayan helment kolu (Kapsadığı başlıca sınıflar Cestoidea ve Trematoda'dır).


pleonexia : n. 1. Marazi oburluk; 2. Vücut direncinin artması.


poikilotherm : n. Vücut ısısı içinde bulunduğu ortamda tabi olan canlı.


pollution : n. Gece şehvet rüyaları ile meni (irade dışı) gelmesi, ihtilam, polüsyon (Gece olana Polüsyon Nokturna, gündüz olana da Polüsyon Diurna denir).


prediastolic : a. 1. Diyastol başlangıcıyla ilgili; 2. Diyasotl'den hemen önce (görülen veya oluşan).