Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

occipitoposterior nedir?

occipitoposterior : a. Fetus başının arka kısmı, anne pelvisinin arka yarısını işgal ettiği zaman kullanılan bir deyim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholestatic : a. 1. Safra akımının durmasıyla ilgili, safra akımının kesilmesine bağlı; 2. Safra akımını azaltan veya durduran.


ectotrichophyton : n. Saçlarda hastalığa sebep olan bir mantar türü.


edentulous : a. Dişsiz, dişi olmayan


epididymectomy : n. Epididimin ameliyatla çıkarılması, epididimektomi.


ergotherapy : n. Kişiyi fiziksel bir uğraşıya yönelterek hastalığı tedavi etme.


floccular : a. Flokulusa ait.


germ : n. 1. Tohum, çim, tohum veya yumurtada bulunan asıl hücrecik; 2. Mikrop.


hematite-miner's lung : n. Hematit endüstrisinde çalışan kimselerde meydana çıkan bir çeşit silicosis.


hypnagogic : a. 1. Uyku getirici, uyutucu; 2. Uykuda gelen.


leptomeningioma : n. Pia mater ve arachnoid'den gelişen tümör.


leukon : n. Vücut lökositleri ile lökosit yapan dokular, lökon.


myopathy : n. Kas hastalığı, miyopati.


papular : a. 1. Papüllerle ilgili; 2. Papülşeklinde, papül tabiatında; 3. Papüller gösteren, papüllerden oluşmuş.


paraphrenic : a. 1. Parafreni ile ilgili; 2. Parafreni gösteren; 3. Diafragma yakınında, diafragma'ya komşu, diafragma'ya bitişik.


perivesical : a. Mesaneyi sarana.


pharingolaryngectomy : n. Farinks ve larinksin cerrahi olarak çıkarılması.


precursor : n. Ön madde.


rejuvenescence : n. Bazı algler v.s.'de olduğu gibi protoplazmanın hücre cidarını delip çıkması ve yeni cidarlar oluşturması.


roentgenogram : n. röntgen ışınları ile alınan resim (filim), radyogram, radyograf.


sigmatism : n. "S" harfini yanlış telaffuz etme, "s" harfini söyleyememe.