Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

occipitoparietal nedir?

occipitoparietal : a. Artkafa ve yan kafa kemiklerine veya loplarına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

epimysium : n. Çizgili kası dıştan saran elastik liflerden zengin tabaka, iskelet kasının dış zarı.


gastrasthenia : n. Mide zayıflığı, gastrasteni.


glomerate : a. Yumak şeklinde, birbirine sarılı, yumaklaşmış.


hysteroneurosis : n. Uterus lezyonuna bağlı sinir hastalığı, histeronevroz.


impregnate : v. Gebe etmek ,döllemek.


indenization : n. See: innidiation.


leptotrichia : n. Düz veya hafif eğri şekil gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.


macrogingivae : n. Dişetlerinin aşırı büyümesi, dişeti hipertrofisi.


measly : a. Kızamıklı.


mesenchyme : n. Gelişen embriyo'da üç ana tabaka (ectoderm, mesoderm, entoderm) arasındaki boşlukları dolduran ve özelikle mesoderm'den kaynaklanan hücre kümesi, mezenşim.


murmur : n. Kalb v.s.yi dinlerken işitilen üfürüm, sufi.


odonterism : n. Dişlerin çıtırdaması, odonterizm.


paradipsia : n. Aşırı su isteği, aşırı susuzluk.


paresis : n. 1. Kısmi (hafif) felç, parezi; 2. Motor zayıflık; 3. Sifiliz'in ileri devresinde beyin hasarına bağlı olarak gelişen yaygın felç. See: Dementia paralytica.


pediculate : a. Küçük çıkıntılı,sap gösteren, saplı.


periplast : n. Hücre protoplazması.


pharyngoplasty : n. Yutak plastik ameliaytı, farengoplasti.


phototxis : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalış sonucu deride meydana gelen toksik reaksiyonlarla belirgin patolojik durum, fototoksiz.


quantimeter : n. Bir röntgen tübünden çıkan röntgen ışınlarının miktarını ölçen alet.