Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

occipitoparietal nedir?

occipitoparietal : a. Artkafa ve yan kafa kemiklerine veya loplarına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camptospasm : a. See: Camptocormia.


coagulopathy : n. Pıhtılaşma bozukluğu, kanınpıhtılaşmasında bozukluk ile belirgin herhangi bir durum.


curium : n. biochem. Cm sembolü ile bilinen, atom no:96 ve atom ağırlığı: 245 olan kimyasal element (uranyum ve plütonyumun bombardımanından elde edilmiştir).


dropsical : a. 1. Su toplanmasıyla ilgili; 2. Su toplanması gösteren.


dyskeratoma : n. Epitel hücrelerinin kusurlu veya eksik keratinizasyon göstermesiyle belirgin deri tümörü.


excrement : n. Feçeş dıskı.


fibrinogen : n. biochem. Kanda erimiş halde bulunan ve trombin tesiriyle fibrin şeklini alarak pıhtılaşmayı sağlayan protein, fibrinojen.


gastrocele : n. mide fıtığı, gastrosel


subinvolution : n. Eksik gerileme.


hypogastric : a. Karnın alt nahiyesine ait, alt karın, hipogastrik.


inject : v. Şırınga ile sıvı sevketmek, zerk etmek, enjekte etmek.


mamma : n. (pl. mammae).Meme (kadın memesi).


menadione : n. biochem. K vitamini benzeri olan sarı billüri toz (C11H8O2).


metatarsal : a. Ayak tarağına ait, metatarsalis.


mnemism : n.Canlının karşılaştığı uyarıların organizma ve özellikle sinirn sistemi üzerinde belrili izler bıraktığı, devamlı uyarıların yarattığı bu izler etkisiyle oluşan zihinsle yapı ve psişik karakterin, uyarı izlerini taşıyan cinsiyet, hücrelerinden gelecek nesillere geçebileceği görüşünü ileri süren teori.


nosetiology : n. Hastalık sebeplerini konu alan tıp dalı, nozetiyoloji.


osmification : n. Osmiyum veya ozmik asitle muamele ederek boyama (histoloji tekniğinde olduğu gibi).


phalolcampsis : n. Ereksiyon sırasında penisin kavisli olması.


receipt : n. Reçete.


satyromania : n. See: Satyriasis.