Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

occipitoparietal nedir?

occipitoparietal : a. Artkafa ve yan kafa kemiklerine veya loplarına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopulmonary : n. Kalbe ve akciğere ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


chromaffin : n. biochem. Krom tuzların ile iyice boyanan, kromafin.


chyluria : n. İdrarda kilus bulunması hali, kilüri.


evaporating lotion : n. bir kompres halinde cilde tatbik edildiği zaman, buharlaşarak bölgenin yerel ısısını da beraberinde götüren ve böylece o kısmı soğutan sıvı.


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


ianthinopsia : n. Mor görme hastalığı, iyantinopsi.


hypertension : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği, hipertansiyon.


involutional : n. 1. İnvolüsyonla ilgili; 2. İnvolüsyonun sebep olduğu, involüsyona bağlı.


lugol's solution : n. İçinde potasyum iyodür ve iyot bulunan sulu bir çözelti.


monomelic : a. 1. Bir kol veya bacakla ilgli; 2. Bir kol veya bacağı tutan.


normo- : pref. Tabii, normal anlamına önek.


normoglycemic : n. Kan şeker seviyesi normal sınırlar içinde olan.


pepsinogen : n. Pepsinin inaktif şekli, pepsinojen.


phrenetic : a. 1. Zihni bozuklukla ilgili; 2. Zihni bozukluk gösteren, deli.


pyloric : a. Pilora ait pyloricus


rim : n. 1. Karın iç zarı; 2. Kenar.


sanious : a. 1. Kan ve cerahattan oluşmuş pis kokulu akıntı (sanies) ile ilgili; 2. Kan ve cerahattan oluşmuş pis kokulu akıntı gösteren, bu nitelikte akıntı ile belirgin.


sapnoiform : a. Sabun görünümünde, sabuna benzeyen.


semelparity : n. Hayatı boyunca bir defa yavru meydana getirme hali.


somatotherapy : n. Organik bozuklukların tedavisi.