Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

occipitoparietal nedir?

occipitoparietal : a. Artkafa ve yan kafa kemiklerine veya loplarına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytolysin : n. biochem. Hücreleri ayırıp dağıtan bir lizin veya antikor, sitolizin.


density : n. Kesafet, yoğunluk, dansite.


encephalopyosis : n. Beyin apsesi.


gregarious : a. grup halinde yaşama eğilimi gösteren, başka bireylerle bir arada olmaktan hoşlanan.


hapalonychia : n. Tırnakların anormal yumuşaması.


heteropsia : n. İki gözün farklı görmesi, heteropsi.


homeostasis : n. Organizmada normal şartların devamlılığı, homeostaz.


homonymous : a. Aynı gruptan, homonim.


hydriatrist : n. Hidroterapi uzmanı.


inebriation : n. Sarhoş olma hali, sarhoşluk (alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle).


leio : pref. Düz anlamına önek.


macrogametocyte : n. Makrogamet yapan hücre.


myocytolsis : n. kas liflerinin ayrılıp dağılması.


neurosensory : a. Uyarıyı merkezi sinir sistemine ileten sinirle ilgili, hissi sinire ait.


nonstriated : a. Çizgisiz, düz.


paternity : n. Babalık, baba olma hali.


percaine : n. Mevzii uyuşturucu bir madde.


phallicism : n. Penis'i kutsal kabul etme, erkek cinsiyet organına tapınma.


plate : n. 1. Yassılaştırılmış çıkıntı (kemik); 2. İğreti diş takımı.


prostatodynia : n. Prostat ağrısı.