Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

occipitomental nedir?

occipitomental : a. Artkafa ve çeneye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannabis indica : n. Hint keneviri, önceleri sinirsel bozukluklarda sedatif olarak kullanılan bir narkotik ilaç, marjuana haşiş.


cardioquin : n. See: Quinidine.


catheter : n. Çeşitli çap ve uzunlukta içi boş tüp, kateter, sonda.


cellulipedal : a. Hücreye yönelen, hücreye doğru hareket gösteren.


cystoptosis : n. Mesane mukozasının uretra içine sarkması.


decompose : v. biochem. Bileşik bir cismin eczasını ayırmak, ayrıştırmak, tahhallül ettirmek, halletmek.


gastrolysis : n. Mide ile komşu oluşumlar arasındaki yapışıklıkların ameliyatla ayrılası.


genu : n. (pl. genua). Diz


glycoregulatory : a. Şeker metabolizmasının düzenlenmesiyle ilgili.


lactation : n. 1. Laktasyon: Memede süt hasıl olması; 2. Sütün ifraz edildiği müddet; 3. Emzirme, emziklilik süresi, süt sekresyonu.


gynecic : a. Kadınlara ait. nisai.


hydrothionuria : n. İdrarda kükürtlü hidrojen çıkarma.


intratracheal : a. Trachea içinde veya trachea boyunca.


kiloliter, kilolitre : n. Bin litre.


liparthritis : n. Yumurtalık fonksiyonunun durması ile meydana gelen eklem iltihabı (bir çeşit romatizma).


lymphangiomatous : a. Lenfanjiyomlu.


megalocephaly : n. Baş hipertrofisi, büyük kafalılık, megalosefali.


metabolism : n. Canlı maddelerde daimi olarak vukua gelen kimyasal değişiklik, metabolizma.


orrhomeningitis : n. Seröz zar iltihabı.


paraphobia : n. Hafif korku, parafobi.