Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

occipitomental nedir?

occipitomental : a. Artkafa ve çeneye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataplasm : n. 1. Yakı; 2. Şiş veya yaraya vurulan lapa.


cystometrogram : n. Çeşitli şartlar altında idrar kesesinde mevcut basınç değişikliklerinin kaydedilmesi.


dermoid : a. Deriye ait olan, deriyi ilgilendiren, deriye benzeyen.


dibasic : a. İki esası olan.


erythromycin : n. Penisilin'e benzer etkiye sahip bir antibiyotik, eritromisin.


factitious : a. 1. Sun'i olarak meydana gelmiş, faktisyus;


gametology : n. Cinsiyet hücrelerini konu alan bilim dalı, gametoloji.


gastral : a. Mide ile ilgili.


hypocyclosis : n. Gözde uyum yetersizliği.


hyperthermalgesia : n. Sıcaklığa karşı anormal duyarlık.


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


methoxyfludrane : n. Obstetrik alanda çok kullanılan inhalasyon anesteziği.


nymphitis : n. "Nympha" iltihabı, nemfit.


orrhology : n. Serumbilim, serumların bilimsel incelenmesi, seroloji.


orthochorea : n. Kişinin sadece ayakta iken koreik hareketler göstermesi ile belirgin kore şekli, ortokore.


oxyuricide : n. Oksiyürleri yokeden ilaç.


pharmaco- : pref. İlaç, ilaçlar anlamına önek.


pharyngokeratosis : n. Yutak keratozu.


psoriatic : a. 1. Psoryazis'le ilgili; 2. Psoryazis gösteren kişi, psoryazisli; 3. Psoryazis niteliğinde psoryazis'e benzeyen.


rattles : n. 1.Göğüs hastalığı; 2. Can çekişme hırıltısı.