Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

occipitomental nedir?

occipitomental : a. Artkafa ve çeneye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathia : n. Alt çenenin anormal şekilde kısalığı.


bronchium : n. (pl. bronchia). Nefes borusunun iki kısmı ve akciğerlerdeki kısımları, bronşcuk, borucuk.


bubukle : n. Kara kabarcık.


cacodontia : n. Dişlerin kusurlu ve biçimsiz oluşu.


catabatic : a. Hastalığın hafiflediği veya belirtilerin gerilediği devre ile ilgili.


celom : n. Embriyo'nun gelişimi esnasında oluşan vücut boşluğu.


corpuscle : n. 1. Yuvarlak şekil gösteren küçük cisim, partikül, korpüskül; 2. Kan hücresi, kan küreciği, yuvar (eritrosit veya lökosit gibi).


digoxin : n. biochem. Digitalis lanata yapraklarından çıkarılan bir aktif glikosid (C41H64O14).


hamster : n. Laboratuvar deneylerinde kullanılan ufak bir fare.


heterotrophia : n. Gıdasızlık, heterotrofi.


meal : n. 1. Yemek; 2.Öğün.


myocele : n. Kas fıtığı, miyosel


myopia : n. Uzaktan iyi görmemekle beliren refraksiyon bozukluğu, miyopi.


onychoma : n. Tırnak ve tırnak yatağı tümörü.


ophthalmalgia : n. Göz ağrısı, oftalmalji, oftalmodini.


oval : a. Yumurtamsı, yumurta şeklinde, beyzi, oval, ovalis.


polygastria : n. Mide bezlerinden aşırı miktarda salgı salgılanması.


sacrocoxalgia : n. Sakrum-kalça kemiği eklemi ağrısı.


saltpetre, saltpeter : n. biochem. Güherçile, potasyum nitrat.


scapular : a. Skapulaya ait, scapularis.