Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

occipitomental nedir?

occipitomental : a. Artkafa ve çeneye ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorionepithelioma : n. Genellikle malhidatiform'u takiben meydana çıkan, ancak düşük veya normal gebelik olaylarından sonra da görülebilen habis bir tümör.


coxalgia : n. Kalça eklemi tüberkülozu, koksalji.


dekcontamination : n. Tehlikeli zerrelerle temasa gelmiş kişide üstündekilerin çıkarılmasıyla beraber derinin de temizlenmesi.


dermatatrophia : n. Deri atrofisi. dermatit.


endaortitis : n. Aortu örten zarın iltihabı.


endogen : n. içinden büyüyen.


extensor : a. & n. Bir ogranı çekip uzatan (kas), açıcı, ekstensor, extensorius.


phthisical : a. Verem hastalığına ait.


holosystolic : a. Bütün sistolü işgal eden.


instep : n. Ayağın üst kısmı, tabanın oyuk tarafının üstündeki kısım.


isolate : v. biochem. Bir maddeyi başka maddelerden ayırmak.


lascivious : a. 1. aşırı cinsel arzu taşıyan, şehvetli; 2. Cinsel arzu uyandıran, şehvet uyandırıcı.


malacosarcosis : n. Kas doksu yumuşaklığı.


mastalgia : n. Göğüs (meme) ağrısı.


myomatous : a. 1. Miyoma ait; 2. Miyomlu.


peritonize : v. Periton'la kapatmak, kesik yüzleri periton'la örtmek.


primaquine : n. Sıtma ilacı.


rectovesical : a. Rektum ve mesaneye ait.


rigor : n. 1. Titreme, üşüme; 2. Sertlik.


spurgali : n. Mahmuz yarası.