Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

occipitomastoid nedir?

occipitomastoid : a. Artkafa kemiği ve mastoid çıkıntısına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deflection : n. 1. Bir tarafa dönme, bir yana hareet etme, sapma; 2. Elektrokardiyogram'da görülen dalga şeklindeik eğri; 3. Fikir ve düşüncelerin bilinç kontrolundan uzaklaşması, baskı altındaki fikir ve düşüncelerin kontrolsuz hale dönüşmesi; 4. Fetüs başının doğum esnasında, çenesi sternum'dan uzaklaşmak üzere ekstensiyon hareketi yapması.


dereistic : n. Gerçeğe uygun olmayan düşünce, hayal ürünü düşünce.


digestive : a. 1. Hazma ait; 2. Hazmettirici.


teratoma : n. Embriyonun üç yaprağının birden iştirak ettiği fena yapılar, bileşik tümör, birden fazla jerminatif tabakadan kayaklanan tümör, teratom.


haploid : a. Türe has kromozom sayısının yarısına sahip (hücre).


initis : n. 1. Kas dokusunun iltihabı, miyozit; 2. Bağ dokusunun iltihabı, fibrozit.


macrogametocyte : n. Makrogamet yapan hücre.


nosopoietic : a. Hastalandıran, hasta eden, hastalığa sebep olan.


odogenesis : n. See: Neurocladism.


osteophony : n. Sesin kemk vasıtasiyle iletimi.


phagodynamometer : n. Gıdaları çiğneme kuvvetini ölçme aleti.


pinealism : n. Beyin epifizinin salgı bozukluğu.


polycystic : a. İçinde birçok kist veya boşlukları olan, çok keseli veya çok boşluklu, polikistik.


psychogram : n. Şahsiyet vasıflarını tesit eden cetvel.


saprophytism : n. Çürümüş veya kokuşmuş maddeler üzerinde yaşayarak gıdasını bu nitelikte maddelerden sağlama hali, saprofitizm.


sialoschesis : n. Salya salgısını durdurma.


sporangial : a. Sporangium'la ilgili.


sterco- : pref. Dışkı, feçes, gaita.


stercoremia : n. Uzun süre barsaklarda kalan dışkıdan emilen toksik maddelerin kana geçmesi sonucu oluşan zehirlenme hali.


synergism : n. İki ayrı faktörün, örneğin iki ilacın, iki mikro-organizmanın veya iki adalenin, uyumlu bir şekilde, bir arada etki göstermesi.