Bugün : 22 Ocak 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

occipitomastoid nedir?

occipitomastoid : a. Artkafa kemiği ve mastoid çıkıntısına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

costotransverse : a. Kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntılarına ait, kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntıları arasında yeralan.


cyclophorometer : n. Siklofori derecesini belirlemede kullanılan alet.


dichloride : n. biochem. Başka bir elementle iki atom klordan mürekkep kimyasal bir madde, diklorür.


diencephalon : n. Arabeyin, dienkefal(on), (iki yarım kürre arasındaki yapılar).


electrokymograph : n. Elektrokimografi'de kullanılan alet.


epidermoid : a. Epiderme benzer, epidermsi.


foundling : n. Terkedilmiş bebek, doğuran tarafından terkedilerek sokağa bırakılmış bebek.


geophagia : n. See: geophagism.


subjugal : a. Elmacık kemiği altında bulunan.


uteroplacental : a. Plasenta ve rahime ait.


hemotelangiosis, n. See: Telangiosis.hemotherapeut : n. Kan, plazma veya kandan hazırlanan maddelerle tedaviyi konu alan bilim dalı, kan tedavisi bilimi.


hypermelanosis : n. deride aşırı melanin toplanması (Derinin koyu renk almasına sebep olur).


incapable : a. Yeteneksiz, kabiliyetsiz.


keratopakhia : n. Hyper metropia'nın cerrahi tedavisi.


mastoscirrhus : n. Meme bezinin sertleşmesi.


mutation : n. Değişme; 2. Ses değişmesi, mütasyon.


normosthenuria : n. İdrarın miktar ve yoğunluk bakımından normal oluşu.


odontosmegma : n. Dişleri temizlemede kullanılan antiseptik madde.


oodeocele : n. Tıkayıcı fıtık.


perionyx : n. Tırnağı saran derinin iltihabı.