Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

occipitofrontal nedir?

occipitofrontal : a. Artkafa ve alına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophore : n. Tomurcuk zarfı, blastofor.


catheterize : v. Kateter uygulamak, kateter aracılığıyla herhangi bir vücut boşluğunda toplanan sıvıyı dışarı almak, özellikle mesanede toplanan idrarı boşaltmak.


cholecystic : a. Safra kesesine ait, kolesistik.


clamp : n. Ameliyat esnasında kanayan damarı sıkıştırmak veya herhangi bir kısmı tutmak için kullanılan cerrahi alet, pens.


demonomania : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler)'in kendisini etkilediğine inanış ile belirgin psikoz hali.


dermophlebitis : n. Cilt venlerinin iltihabı, dermoflebit.


exoskeleton : n. Omurgasız bazı hayvanlarda vücudu dıştan örten kabuk veya kabuğa benzer sert tabaka.


gnathion : n. Çene ucu, alt çenenin orta çizgi üzerindeki en alt ucu.


hyperbaria : n. Yüksek atmosfer basıncına maruz kalışın sebep olduğu vücutta bazı belirti ve bozukulklarla belirgin patolojik durum.


hyperpotasemia : n. Kan potasyum seviyesinin yükselmesi


hystera (g) : n. Dölyatağı, rahim, uterus.


hysteroneurosis : n. Uterus lezyonuna bağlı sinir hastalığı, histeronevroz.


incapable : a. Yeteneksiz, kabiliyetsiz.


inframammary : a. Meme altında.


mononucleosis : n. Öpüşme hastalığı (gudde iltihaplanmasına ait olup, ağızdan öpüşme sırasında geçen bir virüsün sebep olduğu ve umumiyetle gençler araında görülen bir hastalık); 2. Kanda tek nüveli lökosit fazlalığı.


osteostixis : n. Kemiğin cerrahi delinlmesi.


pithing : n. Deney hayvanlarının beyin veya murdar iliğini delem veya kesme ameliyesi.


scandium : n. biochem. Sc semoblü ile bilinen, atom no: 21 ve atom ağırlığı: 44.96 olan kimyasal element, skandiyum.


sclerotomy : n. Sklera ameliyatı.


spondylopathy : n. Omur hastalığı, spondilopati.