Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

occipitofrontal nedir?

occipitofrontal : a. Artkafa ve alına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contortion : n. Burulu olma, burma, burulma, contortus.


ecchymoma : n. Çürük bölgesinde kan toplanması sonucu oluşan şişlik, çürüğe bağlı hematom.


etiologic : a. 1. Etyoloji ile ilgili; 2. Hastalık sebebiyle ilgili.


exchange : n. Değişme, değiştirme, bir şeyi diğer ibr şeyle değiştirme.


follicular : a. 1. Folikül veya foliküllerle ilgili; 2.Folikül'e benzeyen, folikül gibi; 3. Foliküller gösteren, foliküllerden oluşmuş.


gravida : n. Gebe kadın.


hepatocholangeitis : n. Karaciğer ve safra kanallarının müşterek iltihabı.


metabolimetry : n.Bazal metabolizma hızının metabolimetre aracılığıyla ölçülmesi, metabolimetri.


odontinoid : n. 1. Dişe benzeyen; 2. Diş tümörü.


organic : a. 1. Organları olan; 2. Organizmaya (organlara) ait; 3. Yaşayan, canlı; 4. İrsi, bünyevi, organicus; 5. biochem. Organik, uzvi, hayvan veya bitkilerden meydana gelen karbon bileşimlerine ait.


organogenesis : n. Hayvan ve bitki organlarının gelişimi, organojeni.


osteoarticular : a. Kemik ve eklemlere ait.


osteomalacia : n. Kemikleri yumuşatan bir hastalık, osteomalasi.


periorbita : n. (pl. Periorbitae). Periorbit(a), Çöz çukuru, kemik zarı.


petit mal : n. Epilepsinin hafif şekli, pötimal.


pneumonia : n. Ekseriya pnömokokların yaptığı akciğer iltihabı, zatürrie, pnömoni.


poikionia : n. Kanın iyon muhtevasının değişiklik arzetmesi.


pyrogenic : a. Ateş meydanag etiren, pirojenik.


pyrolysis : n. biochem. Sıcak tesiriyle erime.


rectococcygeal : a. Rektumv e koksiks ile ilgili.