Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

occipitofrontal nedir?

occipitofrontal : a. Artkafa ve alına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiostenosis : n. Bronş lümeninin herhangi bir organik lezyon sebebiyle büzüşmesi, bronşların iler iderecede daralması.


embolectomy : n. Kan damarının kesilerek tıkacı çıkarma ameliyesi, ambolektomi.


explant. : v. 1. Vücuttan alınan dokuyu sun'i ortamda yaşatmak; 2. Vücuttan alını sun'i ortamda yaşatılan doku.


fibrocarcinoma : n. Lifli elementler ihtiva eden karsinom, fibrokarsinom.


hydriatric : a. Su tedavisiyle ilgili.


Klinefelter's Syndrome : n. 44 otozom kromozomu bulunan, seks kromozomlarının çatkısı ise XXY şeklinde olan, yani toplam olarak 47 kromozoma sahip olan kimse.


listeriosis : n. See: Listeriosis.


lochiorrhagia : n. Aşırı miktarda loşi gelişi.


microsomia : n. Vücudun anormal kısalığı, cücelik, bodurluk, mikrosomi.


myelocytosis : n. Kanda miyelositlerin çoğalması, miyelodiyastaz.


neoplasm : n. 1. Yeni tümör; 2. Yeni oluşan doku kitlesi, neoplazma.


obelion : n. Sagital dikiş üzerindeki nokta, obelyon.


outpatient : n. Ayakta tedavi edilen hasta.


parachromatopsia : n. Renk körlüğü.


perifocal : a. Bir enfeksiyon mihrakının (odağının) üevresinde, perifokal.


phobic : a. 1. Aşırı korku (fobi) ile ilgili; 2. Aşırı korku (fobi)'nun sebep olduğu, aşırı korkuya bağlı.


prepalatal : a. Damak önünde.


pseudocyyesis : n. Yalancı gebelik.


restocythemia : n. Kanda parçalanmış eritrosit artıklarının bulunuşu.


splenomegaly : n. Dalak büyümesi, splenomegali.