Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

occipitofrontal nedir?

occipitofrontal : a. Artkafa ve alına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabolite : n. biochem. Katabolizmada meydana gelen bir bileşim.


chemobiotic : n. biochem. Bir antibiyotik ile kemoterapötik bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


colloidin : n. biochem. Kolloid dejenerasyonda meydana gelen jelatinsi cevher, koloidin.


dysphrasia : n. Konuşamamazlık, konuşma bozukluğu.


dysphylaxia : n. Uykudan erken uyanma, uykunun erken kesilmesi ile belirgin bir çeşit uyku bozukluğu.


epididymectomy : n. Epididimin ameliyatla çıkarılması, epididimektomi.


fistulous : a. 1. Fistül'le ilglii; 2. Fistül gösteren; 3. Fistülebenzeyen, fistül şeklinde.


gastromycosis : n. Midede mantar hastalığı, mide mukozasında yerleşen mantarların meydana getirdiği hastalık.


heterochromosome : n. Ana hücrede ikiye bölünmeden doğruca yavru hücreye geçen ve seksüel karakteri naklettiği söylenen kromozom, heterokromozom.


hysteromyomectomy : n. Uterus fibromunun lokal olarak çıkarılması.


lissencephalia : n. Beyin yüzeyinde kıvrım (gyrus) yokluğu.


microbicide : n. Mikropları yokeden faktör, mikrobisit.


orthochromia : n. Eritrositlerin normal hemoglobin muhtevası, ortokromi.


paraglobulin : n. Kan serumu ve diğervücut sıvılarında bulunan bir çeşit globülin.


postscapular : a. Kürek kemiği (skapula) arkası, skapula arkasında.


prismosphere : n. Bir prizma ile yuvarlak bir merceğin birleşmesinden meydana gelen küre.


pyin : n. biochem. Cerahatte bulunan muhati bir madde.


radiology : n. röntgen ışınlarına ve onların tesirlerini inceleyen fizik dalı, radyoloji.


sclero-oophoritis : n. Yumurtalığın fibrotik iltihabı.


scrobiculate : a. Çukurları olan, çukurlu.