Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

occipitofacial nedir?

occipitofacial : a. Artkafa ve yüze ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centriole : n. Sentrozom'un merkezinde bulunan, hücre bölünmesi esnasında aktif role sahip küçük oluşum, sentirol (bir veya iki adet olabilir).


ceptor : n. 1. Dış uyarıyı alan hassas sinir ucu, özellikle sinirsel uyarının çevreden merkeze iletimi esnasında uyarıyı komşu nörondan alan sinir hücresi uzantısı; 2. Enfeksiyon etkenine karşı gelişen ve onunla birleşme yeteneğine sahip bağışıklık cisimciği, antikor.


conjunctivitis : n. Konjunktiva iltihabı.


diacid : n. biochem. İki hidroksil grubu ihtiva eden bir bileşim.


dilute : v. Sulandırmak, eriyiğin yoğunluğunu azaltmak.


enteral : a. gastrointestinal kanalın içinde olan, bu kanalın iç kısmında bulunan.


fibromyoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miyom, fibromiyom.


glossomantia : n. Dilin görünümü (paslı v.s)'ne göre hastalığa teşhis koyma.


hematogenesis : n. Kan oluşumu, hematojenez.


immunoserum : n. Antikor ihtiva eden serum, bağışık serum.


leptothricosis : n. Leptothrix cinsi bakterilerin meydana getiridği hasatlık.


lithologist : n. Vücutta patolojik olarak oluşan taşlar (litoloji) uzmanı, litolog.


mycetogenic : a. Mantarlardan ileri gelen, misetojen.


neocytosis : n. Kanda neositlerin bulunması, neositoz.


orbitotemporal : a. Gözçukuru ve şakak bölgelerine ait.


paramyoclonus : n. Çeşitli kas gruplarında zaman zaman kendini gösteren bibiri arkasına istemdışı kasılma ve gevşeme hareketleriyle belrigin klinik tablo.


phako- : pref. Mercek, lens.


pharynx : n. Yutak, farenks.


phrenicoexeresis : n. Frenik sinirin kesilmesi.


pneumatometer : n. See: Spirometer.