Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

occipitofacial nedir?

occipitofacial : a. Artkafa ve yüze ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystopyelitis : n. mesane ve böbrek pelvisinin birarada iltihabı.


dextrocular : a. Sağ gözü ile sol gözüne oranla daha iyi gören.


duritis : n. Dura mater iltihabı.


emiction : n. 1. İşeme; 2. İdrar.


ergastic : a. Yedek güç gösteren, gerektiğinde kullanılabilecek depo enerjiye sahip.


estrus : n. Hayvanların gerek kızgınlık devresinde, gerekse bu devreden önce ve sonra görülen menstrüasyonla ilgili histolojik ve fonksiyonel olaylar, kızışma devresi, östrus.


ganglioneuroma : n. Gangliyon hücrelerinden meydana elen tümör.


hematopneic : a. Kanın oksijenleşmesine ait.


hepatalgia : n. Karaciğer ağrısı, hepatalji.


heterolysin : n. Belli bir türe ait hayvan hücrelerini eritici etkiye sahip diğer bir tür hayvana ait madde, heterolizin.


hysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


insemination : n. 1. Tohumlama, tohum ekme; 2. Dölleme, gebe etme, ilkah.


keratitis : n. Kornea iltihabı, keratit.


loxia : n. See: Torticollis.


madarosis : n. Kirpik veyakaş dökülmesi, kaşsızlık, kirpiksizlik.


myodemia : n. Kasların yağlı dejenerasyonu, miyodeim.


neurotoşin : n. Sinir dokusunu harap eden toksin, nevrotoksin.


hrenicotomy : n. Frenik sinirini kesme ameliyesi, diyafram sinirinin kesilmesi, frenikotomi.


proctocolpoplasty : n. Rektovezikal fistülün tamiri.


radioisotope : n. Radyoaktif özelliğe sahip izotop.