Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

occipitocervical nedir?

occipitocervical : a. Artkafa ve boyuna ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiodynia : n. Kalb bölgesinde hissedilen ağrı, kalb ağrısı.


cleidocranial : a. Köprücük kemiği ve başla ilgili.


copper : n. biochem. Bakır, Cu sembolü ile bilinen, atom no:29 ve atom ağırlığı: 63.54 olan kimyasal element.


epicranium : n. kafatası keimkleri üzeirni örten deri, kafatası deriis.


eurycehpalic : a. Geniş kafalı, kafatasının transvers kutru ön-arka kutruna oranla genişlik gösteren, brakisefalik.


ferruginous : a. biochem. Demirli, demiri havi, demir pasına benzer, demir pası renginde.


genial : a. Çeneye ait.


layette : n. Yenidoğan bebeğin giyeceklerinden oluşan takım, bebeğin giyim takımı.


myelotoxin : n. İlik hücrelerini yok eden bir toksin.


neurochoroiditis : n. Görme siniri ve koroid iltihabı.


overventilation : n. See: Hyperventilation.


panhidrosis : n. Vücudun bütün yüzeyinin terlemesi, panhidroz.


pericolitis : n. Kalın barsak çevresinin iltihabı, perikolit.


perioribitis. : n. Göz çukuru kemik zarı (periorbita)'nın iltihabı.


pselaphesia : n. Dokunma duyusu.


psychoparesis : n. Zeka geriliği.


pyosalpingitis : n. Salpenksin cerahatil iltihabı.


spermatocyte : n. Spermatozoidin ana hücresi.


sporulate : v. Spor meydana getirmek, spor oluşturmak.


stalagmometry : n. Sıvıların yüzey geriliminin ölçülmesi.