Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

occipitocervical nedir?

occipitocervical : a. Artkafa ve boyuna ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bran : n. Kepek.


broncholith, : n. Bronş veya bronşiyollerde oluşan taş, bronş taşı.


cavern : n. 1. Patolojik doku boşluğu; 2. Akciğer tüberkülozu gidişinde akciğerlerdeg örülür, kovuk, mağara, kavern, caverna.


cocontraction : n. Herhangi bir hareketin yapılışında birbirine zıt etki gösteren kaslar arasındaki uyumlu çalışma.


ergasia : n. 1. Kişinin zihni ve bedensel işlevlerinin tümü, 2. Hücre çalışmasını uyardığı kabul edilen teorik bir madde.


face : n. yüz, facies (14 kemikten meydana gelmiştir).


ichoroid : a. Yaradan sızan sulu akıntıya benzeyen, sulu cerahat gibi.


inomyxoma : n. See:Fibromyxoma.


lalopathology. : n. 1. Konuşma bozukluklarının teşhis ve tedavisi ile ilgili tıp dalı; 2. Konuşma bozukluğu.


method : n. biochem. Usul, tarz, şekil, yöntem, metod.


myospasm : n. Kas kasılması, miyospazm.


neuranagenesis : n. Sinirsel dokunun yeniden gelişmesi, harabiyete uğrayan sinir dokusunun kendisini yenilemesi.


oligotrophy : n. Beslenme yetersizliği, oligotrofi.


otomycosis : n. Kulağın mantar hastalığı, otomikoz.


parabiosis : n. 1. İki fetüs'ün tek organizma oluşturacak şekilde doğuştan birleşik oluşu, parabiyoz (Bazı yapışık ikizlerde olduğu gibi); 2. Sinirin gerek uyarılma gerekse uyarıyı iletme yeteneğinin geçici olarak ortadan kaldırılması.


polyneuroradiculitis : n. Omurilik gangliyonları, sinir kökleri ve periferik sinirlerinin iltihabı.


posteroinferior : n. Arka-alt kısımda.


pudic : a. see: Pudendal


sarcomatoid : a. Sarkom şeklinde, sarkomsu.


skeptophylaxis : n. Bir maddeden az miktarda zerkederek geçici muafiyet sağlama.