Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

occipitocervical nedir?

occipitocervical : a. Artkafa ve boyuna ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cion : n. Küçük dil, uvula.


cionectomy : n. Küçük dil (uvula)'nın ameliyatla çıkarılması.


confinement : n. Loğusalık.


Crowning : 1. dişi kaplama, diş üzerine metal (altın, gümüş v.s.)'den ince tabaka geçirme, dişe kron takma; 2. Doğum seyrinde fetüs başı saçlı derisinin gerilen vulva'dan göründüğü ve ağrılar arası devrede de geri çekilmediği devre, taçlanma devri.


hematorrhea : n. Ağız v.s.'den kan gelmesi, genel olarak fazla kanama.


hyperactivity : n. Aşırı faaliyet.


hyperasthenia : n. Aşırı zaafiyet.


hyperchylia : n. Mide suyunun aşırı salgılanması.


intimitis : n. Damarın iç tabakası (intima) nın iltihabı.


laryngoxerosis : n. Gırtlak kuruluğu, larenksin kuruması.


maneuver : n. El aracılığıyla yapılan belli bir amaca yönelik özel hareket, herhangi bir olayı kolaylaştırmak amacıyla el ile yapılan, belli bir usule dayalı girişim, manevra.


metaphysic : a. 1. Tabiat üstü; 2. Dünya ve tabiat hakkındaki pozitif bilgilerin ötesinde aleme ait teorik bilgileri kapsayan felsefe dalı, metafizik.


mitoma : n. See: Mitome.


murine : a. Fare veya sıçana ait.


nematospermia : n. Spermatozoonların, normale oranla uzun kuyruk taşımaları hali.


nucleoprotein : n. biochem. Prostatik grubunu nükleik asitlerin oluşturduğu protein sınıfı.


phototaxis : n. Işığa yönelme hareketi.


prethyroid : a. Tiroid bezi önünde.


progenitor : n. Ata, cet.


radioparent : a. Işınım enerjisinin geçmesine engel olmayan.