Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

occipitocalcarine nedir?

occipitocalcarine : n. Artkafa ve hippocampus minor'a ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borate : n. biochem. Boraks asidi (asitborik) tuzu.


diameter : n. Çap, diametros.


electrization : n. Elektriklenme.


endometroid : a. Endometre benzer.


enteroplex : n. Kesik barsak kenarlarını birleştirmede kullanılan cerrahi alet.


ergotinine : n. Ergot'dan elde edilen alkaloid.


gasometry : n. Gaz ölçme bilgisi.


goundou : n. Burnun osteoplastik periyostiti, gundu.


illegitimacy : n. 1. Kanuna uygun olmama hali; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğma hali, piçlik durumu.


iridoavulsion : n. İris'i tutunduğu çevre oluşumlardan ayırarak tümüyle çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


leukoblastosis : n. Gelişmemiş lökositlerin çoğalması.


macrography : n. İri harflerle yazı yazma, iri yazma.


oligodynamic : a. Az faal, az faaliyet gösteren.


paper : n. 1. İnce tabaka haline getirilerek kurutulmuş selüloz hamuru, kağıt; 2. İlaçlı eriyik emdirilerek kurutulmuş veya üzerine illaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt; 3. Asit veya alkali reaksiyonu belirlemede kullanılan kağıt, test kağıtı.


peripleuritis : n. Plevrayı saran dokunun iltihabı.


photolytic : a. Fotolize ait.


pulsific : a. Nabız arttırıcı.


seropneumothorax : n. Plevra boşluğunda hava ve serum toplanması.


spermatocelectomy : n. Spermatoseli çıkarma ameliyesi.


splenopathy : n. Dalak hastalığı, splenopati.