Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

occipitocalcarine nedir?

occipitocalcarine : n. Artkafa ve hippocampus minor'a ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cocontraction : n. Herhangi bir hareketin yapılışında birbirine zıt etki gösteren kaslar arasındaki uyumlu çalışma.


dermabrasion : n. Deri üzerindeki benleri veya geçirilmiş lezyonun bıraktığı izi ortadan kaldırma amacıyla yaılan kazıma işlemi.


flathead : a. Yassı kafa.ı


hydroxystilbamidine : n. Aspergillosis tedavisinde kullanılan bir madde.


infertility : n.Üreme yeteneksizilği.


loop : n. İlmek.


meibomian glands : n. Göz kapaklarının iç yüzeylerinde yer alan yağ guddeleri.


multinodualr : a. Çok nodüllü.


myocardium : n. Kalbin adali kısmı, kalp kası, miyokard.


natremia : n. Kanda sodyum bulunması, natremi.


nearsighted : a. Uzaktan iyi görmeyen, miyopik.


nodal : a. 1. Yumru ile ilgili, düğümle ilgili; 2. Düğümsü.


onychocryptosis : n. Tırnağın ete batması.


painful : a.Ağrılı, acılı.


paraplastic : a. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı ile ilgili; 2. Anormal gelişme gösteren, kusurlu, biçimsiz.


postcecal : a. Çekum arkasında.


prosopagnosia : n. Yüzleri tanıyamama, kişinin evvelce gördüğü simaları birbirinden ayırt edememesi hali.


provisional : a. 1. Muvakkat, geçici; 2. İğreti (diş).


pylephlebitis : n. Kapı toplardamarın iltihabı.


ramal : n. Dal (ramus)'la ilgili.