Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

occipitocalcarine nedir?

occipitocalcarine : n. Artkafa ve hippocampus minor'a ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchospirometer : n. Akciğerin kapasitesini ölçmekte kullanlılanl bir aygıt.


defensive : a. Savunucu, koruyucu.


fermentogen : n. biochem. Mayalanabilen bir madde, fermantojen.


finger : n. Parmak.


glucoside : n. biochem. Glükoz ve diğer bir maddenin (aglucone) birleşmesinden meydana gelen bileşim (otlarda bulunur).


granulocytopenia : Kand granülositlerin eksilmesi, granülositopeni.


intention : n. 1. Yaranın iyileşmesi, yara kenarlarının birbirine bitişmesi; 2. Zihinde yapılması kararlaştırılmış şey, amaç, maksat, niyet.


lactotherapy : n. Süt kürü, süt perhizi, laktoterapi.


granulosis : n. Granül oluşumu, granüloz.


hyperadipositiy : n. See: hyperadiposis.


hypermotility : n. Hareketlerin normalden daha çok oluşu.


instrumental : a. 1. Alet veya aletlerle ilgili; 2. Aletel yapılan, alet kullanarak gerçekleştirilen; 3. Herhangi bir iş veya müdahalenin başarılmasına yardım eden, vasıta olan.


morula : n. Embriyonun ilk gelişim safhalarından olup, blastomerler salkım şeklinde bir araya gelirler.


myolemma : n. Çizgili kas liflerini saran bağ dokusundan oluşmuş ince zar.


oath : n. Yemin


osteophagia : n. Fosfor eksikliğine bağlı kemik erimesi, osteofaji.


perionyx : n. Tırnağı saran derinin iltihabı.


pompholyx : n. Sulu kabarcıklarla belirli bir cilt hastalığı.


py (a) emia. : n. Cerahatin ve dolayısla mikropların kana karışması, piyemi (Sepsis veya septisemi).


pyocolpocele : n. 1. Vagina'da gelişen içi cerahat dolu tümöral oluşum, piyokolposel; 2. See: Pyocolpos.