Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

occipitocalcarine nedir?

occipitocalcarine : n. Artkafa ve hippocampus minor'a ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Day hospital : n. Gündüz hastanesi.


dermatorrhagia : n. Cilt (deri) kanaması, dermatoraji.


dispersity : n. Bir maddenin taneciklerine ayrılma yeteneği, çözülme yeteneği.


influenzal : a. 1. İnfluenza (grip) ile ilgili; 2. İnfluenza'ya bağlı, influenza'nın sebep olduğu.


iodoxyl : n. biochem. Sodyum iyodometamat.


labioplacement : n. Bir dişin dudağa doğru düşmesi.


lymphangiofibroma : n. Lenfanjiomlu doku ihtiva eden fibrom.


lymphaticostomy : n. Göğüs kanalının fistülizasyonu.


melena : n. Sindirim sisteminde kanamalar sonucu kahve telvesi renginde dışkı çıkarma, melena.


neoplastic : a. Neoplazmaya ait.


oppilative : a. 1. Tıkayıcı; 2. Peklik (inkıbaz) verici, kabzedici.


ossiculotomy : n. Kulak kemikçikleri ameliyatı.


peccant : a. 1. Hasta, mariz, sıhhatsiz; 2. Sıhhati bozan, hastalığa sebep olan.


peridesmitis : n. Bağı saran zarın iltihabı peridesmium iltihabı.


popliteus : n. Dizardı kası, musculus popliteus.


rabic : a. Kuduz hastalığana ait.


reactivation : n. Etki gücünü kaybetmiş bağışık kana komplementlere sahip taze serum ilave ederek tekrar etki gücü kazandırma.


tartrate : n. biochem. Tartar asidinin tuzu.


tegument : n. Zar, deri.


tenectomy : n. Kiriş (tendon) çıkarma ameliyatı.